Bezpłatne szkolenia specjalizacyjne finansowane z Ministerstwa Zdrowia!
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie prowadzi nabór na szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych finansowane z Ministerstwa Zdrowia na terenie całego kraju.
Realizacja bezpłatnych szkoleń w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych."
Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego
Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie po raz jedenasty został wyróżniony Certyfikatem „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego".
Plany kształcenia na II półrocze 2022 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na I półrocze 2022 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

fundusze

Szanowni Państwo Pielęgniarki, Pielęgniarze i Położne

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w związku z realizacją projektu „Recepta na pielęgniarskie kwalifikacje”  zaprasza  pielęgniarki i pielęgniarzy oraz położne na nieodpłatne, dofinansowane z środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kursy specjalistyczne:

Ü ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT (dla mgr i specjalistów; część I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept) –     20 grup, w tym 8 na terenie woj. podkarpackiego i po 2 grupy w woj. lubelskim, małopolskim, świętokrzyskim, dolnośląskim, śląskim oraz lubuskim
Ü ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT (dla licencjatów i specjalistów: część II dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia) – 18 grup, w tym 6 na terenie woj. podkarpackiego i po 2 grupy w woj. lubelskim, małopolskim, świętokrzyskim, dolnośląskim, śląskim oraz lubuskim
Ü WYWIAD I BADANIA FIZYKALNE – 12 grup, w tym 6 na terenie woj. podkarpackiego i po 1 grupie w woj. lubelskim, małopolskim, świętokrzyskim, dolnośląskim, śląskim oraz lubuskim
Ü WYKONYWANIE I INTERPRETACJA ZAPISÓW EKG – 9 grup, w tym 3 na terenie woj. podkarpackiego i po 1 grupie w woj. lubelskim, małopolskim, świętokrzyskim, dolnośląskim, śląskim oraz lubuskim
Ü WYKONYWANIE BADANIA SPIROMETRYCZNEGO – 7 grup, w tym 1 na terenie woj. podkarpackiego i po 1 grupie w woj. lubelskim, małopolskim, świętokrzyskim, dolnośląskim, śląskim oraz lubuskim
Ü OPIEKA PIELĘGNIARSKA NA CHORYMI DOROSŁYMI W LECZENIU SYSTEMOWYM NOWOTWORÓW – 7 grup, w tym 1 na terenie woj. podkarpackiego i po 1 grupie w woj. lubelskim, małopolskim, świętokrzyskim, dolnośląskim, śląskim oraz lubuskim
Ü REHABILITACJA OSÓB Z PRZEWLEKŁYMI ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI – 7 grup, w tym 1 na terenie woj. podkarpackiego i po 1 grupie w woj. lubelskim, małopolskim, świętokrzyskim, dolnośląskim, śląskim oraz lubuskim
oraz  kursy kwalifikacyjne:
Ü PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE – 7 grup, po jednej w ww. województwach
Ü PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE – j.w.
Ü PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE – j.w.
Łącznie w powyższych kursach jest 1800 dofinansowanych miejsc, w tym 420 w woj. podkarpackim. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z jednego wybranego kursu. Wyjątkiem są szkolenia „Ordynowania leków i wypisywania recept” i  „Wywiad i badanie fizykalne”- w ramach projektu będzie można ukończyć oba kursy. Zainteresowani skorzystaniem z ww. nieodpłatnych szkoleń mogą zgłaszać się do Ośrodka z własnej inicjatywy, bez konieczności uzyskania oddelegowania przez pracodawcę.

Preferowaną w projekcie grupą uczestników są pielęgniarki, pielęgniarze i położne pracujący w podstawowej opiece zdrowotnej lub współpracujący z POZ (niezależnie od rodzaju i formy zatrudnienia).

Bliższych informacji udziela  Biuro projektu w Rzeszowie – tel. 17/ 77 88 481, w Krośnie – 13/ 43 72 781 oraz Tarnobrzegu – 15/ 823 23 23, kom. 508 867 547, email: projektszansa@interia.pl

Formularz zgloszenia projekt.doc

Formularz zgloszenia projekt.pdf

Regulamin Projektu.pdf

 

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl