Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego
Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie po raz trzynasty został wyróżniony Certyfikatem „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego".
Kurs dokształcający SAMOOBRONA dla pielęgniarek i położnych.
Plany kształcenia na II półrocze 2024 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2024 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

     

    Zgromadzenie Wspólników jest jednym z organów niezbędnych dla istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest organem uchwałodawczym, decydującym o najważniejszych sprawach spółki. Uchwała zgromadzenia wspólników wywołuje skutek wewnątrz spółki, gdyż zobowiązuje zarząd i umożliwia mu podjęcie działań mających na celu realizację uchwał.

     Organ ten podczas zwykłej działalności spółki spotyka się raz do roku na zakończenie roku obrachunkowego, celem zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat w spółce, oraz w celu udzielenia absolutorium pozostałym organom spółki - zarządowi oraz radzie nadzorczej. Decyzje zgromadzenia wspólników są nadrzędne w stosunku do wszelkich czynności pozostałych organów spółki i mogą być zaskarżane tylko do sądu, który może je uchylić tylko wówczas, gdyby stwierdził sprzeczność z prawami nadrzędnymi (np. z kodeksem spółek handlowych), albo gdyby decyzja podjęta została z naruszeniem procedury.

     Każdy wspólnik ma prawo wyznaczyć pełnomocnika, który będzie reprezentował jego interesy na zgromadzeniu. Pełnomocnikiem nie może być członek zarządu spółki ani jej pracownik, a pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie i dołączone po zgromadzeniu do księgi protokołów spółki. Decyzje dotyczące funkcjonowania Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie Sp. z o.o. należą do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, której pełnomocnikiem na Zgromadzenie Wspólników są:

  • Marzena Szczęch
  • Dorota Liput


oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, której pełnomocnikami na Zgromadzenie Wspólników są:

  • Agnieszka Rychlicka
  • Agnieszka Wilusz
 

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl