Plany kształcenia na II półrocze 2017 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2017 roku.
NOWA BIBLIOTEKA JUŻ DZIAŁA!
Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej biblioteki zlokalizowanej przy ul. Szpitalnej 1 w Rzeszowie, piętro II (wejście od ulicy Zamenhofa).
Od 1 maja 2017 r. zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia pracujących oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991m z późn. zm.), dnia 1 maja 2017 r. zacznie obowiązywać System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..
REALIZACJA PROJEKTU "RECEPTA NA PIELĘGNIARSKIE KWALIFIKACJE"

Uchwałą Nr 10/2012 Zgromadzenia Wspólników z dnia 20 lipca 2012 roku powołana została RADA NADZORCZA
Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o. o. w Rzeszowie.

Skład RADY NADZORCZEJ:

 • Augustyn Zuzanna
 • Rogala Monika
 • Sidor Małgorzata
 • Władyka Agata

Zadania RADY NADZORCZEJ:

 1. opiniowanie opracowanych przez Zarząd planów działalności Spółki,
 2. ocena sprawozdania finansowego Zarządu,
 3. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki,
 4. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny,
 5. analiza i opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków, źródeł i sposobów pokrycia strat,
 6. opiniowanie wniosków Zarządu w kwestii wysokości odpisów na fundusze,
 7. opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości,
 8. opiniowanie innych wniosków Zarządu przekładanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników,
 9. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie majątkiem Spółki o wartości przekraczającej wysokość kapitału zakładowego,
 10. wykonywanie względem Zarządu w imieniu spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy, w tym zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu,
 11. zwoływanie Zgromadzenia Wspólników w przypadkach wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych,
 12. nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników.Placówka szkoleniowa Rzeszów

 

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3
tel./fax: 17 77 88 481
e-mail: rzeszow@okppip.pl
Numery wewnętrzne:
Fax: 1 Sekretariat: 2 Dział merytoryczny: 3 Biuro projektu: 4 Księgowość: 5

Placówka szkoleniowa Krosno

 

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5
tel: 13 43 72 781
fax: 13 43 72 781
Telefon kom:
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1
fax: 15 823 28 80
tel: 15 823 28 80; 15 823 23 23
e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl