BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA POŁOŻNYCH
Serdecznie zapraszamy wszystkie położne do uczestnictwa w BEZPŁATNEJ EDYCJI kursu specjalistycznego w zakresie Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji. Kurs realizowany będzie w ramach zadania finansowego ze środków narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
18 LAT OKPPiP!!!
Z ogromną dumą i satysfakcją informujemy, iż Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie osiągnął pełnoletniość!
Plany kształcenia na II półrocze 2017 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2017 roku.
Od 1 maja 2017 r. zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia pracujących oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991m z późn. zm.), dnia 1 maja 2017 r. zacznie obowiązywać System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
NOWA BIBLIOTEKA JUŻ DZIAŁA!
Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej biblioteki zlokalizowanej przy ul. Szpitalnej 1 w Rzeszowie, piętro II (wejście od ulicy Zamenhofa).
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..
REALIZACJA PROJEKTU "RECEPTA NA PIELĘGNIARSKIE KWALIFIKACJE"

Uchwałą Nr 10/2012 Zgromadzenia Wspólników z dnia 20 lipca 2012 roku powołana została RADA NADZORCZA Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o. o. w Rzeszowie.

Skład RADY NADZORCZEJ:

  • Augustyn Zuzanna
  • Rogala Monika
  • Sidor Małgorzata
  • Władyka Agata

Zadania RADY NADZORCZEJ:
1. Opiniowanie opracowanych przez Zarząd planów działalności Spółki.
2. Ocena sprawozdania finansowego Zarządu.
3. Ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki.
4. Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny.
5. Analiza i opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków, źródeł i sposobów pokrycia strat.
6. Opiniowanie wniosków Zarządu w kwestii wysokości odpisów na fundusze.
7. Opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości.
8. Opiniowanie innych wniosków Zarządu przekładanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników.
9. Wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie majątkiem Spółki o wartości przekraczającej wysokość kapitału zakładowego.
10. Wykonywanie względem Zarządu w imieniu spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy, w tym zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu.
11. Zwoływanie Zgromadzenia Wspólników w przypadkach wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych.
12. Nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników.
Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel./fax: 17 77 88 481
e-mail: rzeszow@okppip.pl

Numery wewnętrzne:
fax: 1 sekretariat: 2 dział merytoryczny: 3
biuro projektu: 4 księgowość: 5

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl