KALENDARZ SZKOLEŃ
Zapraszamy do zapoznania się z naszą bieżącą ofertą szkoleniową w nowej funkcji kalendarza szkoleń.
SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE 2017.
Dnia 6 grudnia 2017 r. w Rzeszowie odbyło się doroczne Spotkanie Świąteczne Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..
SPECJALIZACJE DOFINANSOWANE Z MINISTERSTWA ZDROWIA
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia o wyborze ofert z dnia 27 października 2017 r. będziemy realizować BEZPŁATNE szkolenia specjalizacyjne dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia.
NOWA BIBLIOTEKA JUŻ DZIAŁA!
Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej biblioteki zlokalizowanej przy ul. Szpitalnej 1 w Rzeszowie, piętro II (wejście od ulicy Zamenhofa).

Kurs dokształcający ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarki/położnej.

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE DLA PIELĘGNIAREK:

 •  Cewnikowanie pęcherza moczowego
 •  Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi
 •  Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi
 •  Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami układu ruchu
 •  Podstawowa i natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia dla pielęgniarek stacji dializ
 •  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 •  Proces pielęgnowania-dokumentowanie
 •  Zapobieganie zakażeniom zakładowym

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

 • Samozatrudnienie w działalności leczniczej- kontrakty pielęgniarskie
 • Opieka nad pacjentem z portem naczyniowym
 • Opieka pielęgniarska w radioterapii
 • Postępy w pulmonologii, współczesna opieka pielęgniarska pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego
 • Proces pielęgnowania
 • Trening komunikacji interpersonalnej

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel./fax: 17 77 88 481
księgowośc: 508 867 513/ 508 867 922
biuro projektu: 508 867 547 / 508 867 537
dział merytoryczny: 508 867 595/ 508 867 766
/ 508 867 959 
sekretariat: 508 867 703 / 519 758 329

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl