Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego
Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie po raz trzynasty został wyróżniony Certyfikatem „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego".
Kurs dokształcający SAMOOBRONA dla pielęgniarek i położnych.
Plany kształcenia na II półrocze 2024 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2024 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

Kurs dokształcający ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarki/położnej.

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE DLA PIELĘGNIAREK:

 •  Cewnikowanie pęcherza moczowego
 •  Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi
 •  Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi
 •  Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami układu ruchu
 •  Podstawowa i natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia dla pielęgniarek stacji dializ
 •  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 •  Proces pielęgnowania-dokumentowanie
 •  Zapobieganie zakażeniom zakładowym

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

 • Samozatrudnienie w działalności leczniczej- kontrakty pielęgniarskie
 • Opieka nad pacjentem z portem naczyniowym
 • Opieka pielęgniarska w radioterapii
 • Postępy w pulmonologii, współczesna opieka pielęgniarska pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego
 • Proces pielęgnowania
 • Trening komunikacji interpersonalnej

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl