JUBILEUSZ 20-LECIA OŚRODKA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SP. Z O.O. W RZESZOWIE.
Gala z okazji 20-lecia Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie.
27 września 2019 r. w Hotelu Bristol Tradition & Luxury w Rzezowie odbyła się uroczysta Gala z okazji jubileuszu 20-lecia Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie
NABÓR NA BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DOFINANSOWANE Z MINISTERSTWA ZDROWIA.
ozpoczynamy nabór w SMK na BEZPŁATNE szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia.
PLANY KSZTAŁCENIA NA II PÓŁROCZE 2019 ROKU.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2019 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Platforma testów i szkoleń Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: www.testy.okppip.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkie Pielęgniarki/Pielęgniarzy oraz Położne do skorzystania z naszej platformy z testami przygotowującymi do egzaminu państwowego.
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..

 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Life&Med

ul. Konfederacji Dzikowskiej 14

39-400 Tarnobrzeg

NIP 8133039442

REGON 69067962600026

Adres do korespondencji:

ul. 1 Maja 1, 39-400 Tarnobrzeg

  Kontakt w godzinach:

od poniedziałku do piątku

7:00-15:00

tel. 793 832 894

e-mail: nzoz@okppip.pl

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji profesjonalistów  pielęgniarstwa w zakresie:

Brożyniak Jadwiga – mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej oraz pielęgniarstwa geriatrycznego

Porady, konsultacje  w zakresie

- Ryzyka, objawów i powikłań chorób neurologicznych (udary mózgu, padaczka, choroby układu pozapiramidowego, choroby demielinizacyjne,  choroby nerwowo-mięśniowe)

- Edukacji chorego i jego rodziny w zakresie samoopieki i profilaktyki powikłań schorzeń neurologicznych

- Działania edukacyjne na rzecz aktywnego starzenia się. 

- Metody komunikacji z osobami w starszym wieku osobie starszej i jej rodzinie 

Kilar Renata– mgr pielęgniarstwa, mgr socjologii, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego oraz pielęgniarstwa opieki długoterminowej, studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej  

Porady, konsultacje  w zakresie 

- Pielęgnacja i opieka w chorobach starczych i zespołach otępiennych
- Readaptacja osoby z upośledzeniem umysłowym do życia w społeczeństwie oraz korzystania z 

   form rehabilitacji leczniczej, pedagogicznej, społecznej i zawodowej
- Postępowania pielęgnacyjnego, dietetycznego i rehabilitacyjnego wobec pacjentów ze  

   schorzeniami wieku starczego dla opiekunów osób chorych

- Organizacja prawna i merytoryczna w procesie leczenia i rekonwalescencji 

Kokoszka Dorota – mgr pielęgniarstwa, mgr resocjalizacji,  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej oraz pielęgniarstwa onkologicznego,  

Porady, konsultacje  w zakresie 

- Edukacja w zakresie żywienia 

- Promocja zdrowia i profilaktyka chorób 

- Edukacja zdrowego stylu życia i optymalnych form aktywności życiowej

- Edukacja w zakresie zapobiegania powikłaniom zakrzepowym 

- Edukacja w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków otoczenia pacjenta

Matusz Aneta – mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Porady, konsultacje  w zakresie 

- Edukacja pacjenta i jego rodziny w środowisku domowym w zakresie kompleksowej 

   pielęgnacji i samoopieki 

- Organizacja opieki domowej nad pacjentem w różnych stanach funkcjonowania 

- Postępowania pielęgnacyjno-opiekuńczego oraz przygotowania do samoopieki i samo 

   pielęgnacji choremu przewlekle i jego rodzinie oraz opiekunom w

 - Stylu życia, planowania aktywności fizycznej i rozwoju interakcji społecznych chorego 

  przewlekle i niepełnosprawnego 

Pieczonka Marta  – mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego 

Porady, konsultacje  w zakresie 

- Edukacja terapeutyczna wobec chorych na cukrzycę: dzieci, dorosłych,  kobiet w ciąży oraz  ich   

   rodzin/opiekunów. 

- Samokontrola, samoopieka oraz profilaktyka powikłań wobec chorego na cukrzycę: dziecka 

   dorosłego, kobiety w ciąży. 

- Opieka nad dzieckiem zdrowym, przewlekle chorym.

Przybek – Mita Joanna – dr n. hum., mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego oraz pielęgniarstwa onkologicznego

Porady, konsultacje  w zakresie 

- Opieka nad pacjentem po leczeniu chirurgicznym w warunkach domowych

- Opieka nad pacjentem ze stomią

- Opieka nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym w domu

- Organizowanie opieki długoterminowej domowej nad pacjentem 

                                 Porady, konsultacje  w zakresie położnictwa i ginekologii w organizacji

Wizyty  nie są refundowane przez NFZ

Wizyty są realizowane w domu, po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu terminu.

Prosimy o zapoznanie się z Cennikiem wizyt domowych

Zapisy i dodatkowe informacje w dniach  pn. – pt.

w godzinach 7:00 – 15:00

Tel. 793 832 894

 

 

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel./fax: 17 77 88 481
księgowośc: 508 867 513/ 508 867 922
biuro projektu: 508 867 547 / 508 867 537
dział merytoryczny: 508 867 595/ 508 867 766
/ 508 867 959 
sekretariat: 508 867 703 / 519 758 329

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl