BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOFINANSOWANE Z MINISTERSTWA ZDROWIA.
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie prowadzi nabór na szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych finansowane z Ministerstwa Zdrowia na terenie całego kraju.
Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego
Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie, po raz dziesiąty został wyróżniony Certyfikatem „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego".
Plany kształcenia na II półrocze 2021 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2021 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

Informujemy, że Regionalną Koordynatorką Szkoleń realizowanych w ramach projektu w woj. lubelskim jest pani  EWA PISKAŁA.

KONTAKT do Koordynatorki:    email:  episkala@onet.pl     tel.  606 251 816

POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNE:

Kwalifikacje do udziału w kursach projektowych są 2-etapowe:

1) sprawdzenie przez Komisję dokumentów formalnych:  formularza zgłoszeniowego, prawa wykonywania zawodu, dyplomów, aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu,  zaświadczenia o współpracy z POZ (dodatkowy pkt. dla osób współpracujących z placówką świadczącą podstawową opiekę zdrowotną niezależnie od rodzaju i formy), kopii zaświadczeń z kursów kwalifikacyjnych/specjalizacji:

2) test wiedzy - 20 pytań z podstawowych zagadnień z zakresu dziedziny kursu.

Uzyskane pkt. wpisane będą w Karcie kwalifikacyjnej (wzór w załączeniu). Na kursu zostaną przyjęte osoby z największą liczbą pkt., a w przypadku równej liczby pkt. w pierwszej kolejności osoby zatrudnione lub współpracujące z POZ .

Osoby, które nie wezmą udziału w kwalifikacjach nie mogą zostać zakwalifikowane. W przypadku nie zakwalifikowania się do obecnej grupy z powodu mniejszej liczby punktów można brać udział w kwalifikacjach do kolejnej edycji tego samego kursu lub wybrać inny kurs projektowy.

ZAPROSZENIA NA KWALIFIKACJE:

1) Biuro projektu zaprasza pielęgniarki/arzy i położne na postępowanie kwalifikacyjne do udziału w kursie specjalistycznym „Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” realizowanym w Chełmie.  Odbędzie się ono w dniu 14.09.2016 r. o godz. 14.00 w Medycznym Studium Zawodowym im. Władysławy Szoc w Chełmie, ul. Szpitalna 50. Przewidywane czas trwania kwalifikacji to 2 godz.

Celem kwalifikacji jest wyłonienie 20 uczestników ww. kursu. Bliższe informacje na temat kwalifikacji znajdziecie Państwo w dołączonym piśmie. 

Ramowy program kursu, wymogi  dotyczące uczestników, formy realizacji i zaliczenia części teoretycznej i praktycznej kursu itp. osoby zainteresowane uzyskają od Pani Koordynatorki lub Kierownika projektu (tel. 508 867 547) oraz na stronie:

http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/kursy_specjalistyczne_3/Wykonanie%20i%20%20interpretacja%20zapisu%20elektrokardiograficznego.pdf

Kurs o kodzie EKG/2/16 rozpocznie się w dniu  16.09.2016 r. , w tym zajęcia teoretyczne w dniach 16.09. - 24.09.2016. Egzamin końcowy planowany jest na 18 listopada br. Harmonogram poniżej

2) zapraszamy pielęgniarki/arzy i położne na postępowanie kwalifikacyjne do udziału w kursie specjalistycznym Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część I realizowanym w Zamościu.  Odbędzie się ono w dniu 29.09.2016 r.  od godz. 16.00 Medycznym Studium Zawodowym w Zamościu  przy  ul. Partyzantów 20.

Ramowy program kursu, wymogi  dotyczące uczestników, formy realizacji i zaliczenia części teoretycznej i praktycznej kursu itp. osoby zainteresowane uzyskają od Pani Koordynatorki lub Kierownika projektu (tel. 508 867 547) oraz na stronie:

http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/kursy_specjalistyczne_3/Ordynowanie%20lek%C3%B3w%20i%20wypisywanie%20recept.pdf

Kurs o kodzie OLWR/10/16 rozpocznie się w dniu  30.09.2016 r. , w tym zajęcia teoretyczne w dniach 30.09. - 15.10.2016. Egzamin końcowy planowany jest na 18 listopada br. Harmonogram poniżej

3 ) zapraszamy pielęgniarki/arzy i położne na postępowanie kwalifikacyjne do udziału w kursie specjalistycznym Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część I realizowanym w Chełmie.  Odbędzie się ono w dniu 17.10.2016 r. o godz. 15.00 w Medycznym Studium Zawodowym w Chełmie.

Kurs o kodzie OLWR/12/16 rozpocznie się w dniu  18.10.2016 r. , w tym zajęcia teoretyczne w dniach 18.10. - 30.10.2016. Egzamin końcowy planowany jest na 12 grudnia br. Harmonogram poniżej

4) zapraszamy pielęgniarki/arzy i położne na postępowanie kwalifikacyjne do udziału w kursie specjalistycznym Wywiad i badania fizykalne realizowanym w Chełmie.  Odbędzie się ono w dniu 17.11.2016 r.  o godz. 14.00 w Medycznym Studium Zawodowym w Chełmie.

Ramowy program kursu, wymogi  dotyczące uczestników, formy realizacji i zaliczenia części teoretycznej i praktycznej kursu itp. osoby zainteresowane uzyskają od Pani Koordynatorki lub Kierownika projektu (tel. 508 867 547) oraz na stronie:

http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/kursy_specjalistyczne_3/Wywiad%20i%20badanie%20fizykalne.pdf

Kurs ten o kodzie WBF/516 rozpocznie się dniu  18.11.2016 r. , w tym zajęcia teoretyczne w dniach 18.11. - 29.12.2016. Egzamin końcowy planowany jest na 14 stycznia 2017 r. Harmonogram poniżej

5) zapraszamy pielęgniarki/arzy i położne na postępowanie kwalifikacyjne do udziału w kursie specjalistycznym Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część II realizowanym w Chełmie.  Odbędzie się ono w dniu 29.11.2016 r.o godz. 14.00 w Medycznym Studium Zawodowym w Chełmie.

Kwalifikowani  będą uczestnicy do dwóch edycji tego kursu – łącznie 40 osób. Bliższe informacje na temat kwalifikacji znajdziecie Państwo w dołączonym piśmie. 

Kurs o kodzie OLWR2/12/16 rozpocznie się w dniu  07.12.2016 r. , w tym zajęcia teoretyczne w dniach 07.12. - 17.12.2016. Egzamin końcowy planowany jest na 15 luty 2017 r.  

Kurs o kodzie OLWR2/13/16 rozpocznie się w dniu  10.12.2016 r. , w tym zajęcia teoretyczne w dniach 10.12. - 18.12.2016. Egzamin końcowy planowany jest na 7 luty 2017 r.  Harmonogramy obu kursów poniżej.

 

 

KURSY SPECJALISTYCZNE:

Kurs

Miejsce

Kwalifikacje

Okres realizacji

Egzamin

Wykonanie i interpretacja zapisu EKG

Chełm

14.09.2016

16.09. - 15.11.2016

18.11.2016

Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część I

Zamość

29.09.2016

30.09. - 16.11.2016

18.11.2016

Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część I

Chełm

17.10.2016

18.10. - 06.12.2016

12.12.2016

Wywiad i badania fizykalne

Chełm

17.11.2016

18.11. - 13.01.2017

14.01.2017

Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część II

Chełm

29.11.2016

10.12. - 06.02.2017

07.02.2017

Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część II

Chełm

29.11.2016

07.12. - 14.02.2017

15.02.2017

Wykonywanie badani spirometrycznego

Chełm

08.06.2017

10.06. - 16.08.2017

18.08.2017

KURSY KWALIFIKACYJNE:

Pielęgniarstwo psychiatryczne

Chełm

02.02.2017

24.02. - 19.07.2017

21.07.2017

Pielęgniarstwo onkologiczne

Chełm

09.02.2017

22.02. - 03.10.2017

06.10.2017

Pielęgniarstwo geriatryczne

Chełm

23.06.2017

23.06. - 21.11.2017

30.11.2017

 

 

Do pobrania

EKG.2_Chełm_16.09.

OLWR.10_Zamosc

OLWR.12_Chełm

OLWRII.12_Chełm_7.12.

OLWRII.13_Chełm_10.12.

pismo_kwalifiakcje EKG_Chełm

WBF.5_Chełm_18.11.

 


Nabór i rekrutacja

 • Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych  prowadzi w Państwa województwie nabór na nieodpłatne, dofinansowane ze środków UE kursy specjalistyczne:
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept  (dla mgr i specjalistów) – 2 grupy
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept  (dla licencjatów) –  2 grupy
 • Wywiad i badania fizykalne – 1 grupa
 • Wykonywanie i interpretacja zapisów EKG  – 1 grupa
 • Wykonywanie badania spirometrycznego  – 1 grupa
 • Opieka pielęgniarska na chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów  – 1 grupa
 • Rehabilitacja osób z  przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi – 1 grupa
 • oraz w kursy kwalifikacyjne w trzech dziedzinach:
 • Pielęgniarstwo onkologiczne – 1 grupa
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne – 1 grupa
 • Pielęgniarstwo geriatryczne – 1 grupa

 Każda grupa liczy 20 osób - łącznie w proponowanych powyższych kursach dofinansowanych jest 240 miejsc. Każdy/a uczestnik/czka będzie mógł skorzystać z jednego wybranego kursu projektowego (wyjątkiem są kursy Ordynowanie leków i wypisywanie recept oraz badania fizykalne).

Ważne informacje dotyczące naboru:

- kwestie dotyczące kwalifikowania do projektu określa Regulamin projektu - § 5. Zasady rekrutacji oraz § 6. Zasady kwalifikacji uczestników;

priorytetową grupą  w projekcie są pielęgniarki i pielęgniarze oraz położne zatrudnieni lub współpracujący z POZ (niezależnie od rodzaju i formy zatrudnienia);

- zgodnie z interpretacją MZ  (pismo z dnia 24.06.2016 r. w  załączeniu) poprzez osobę współpracującą z POZ rozumie się pielęgniarkę/arza i położną uprawnioną do realizacji świadczeń POZ i posiadająca kwalifikacje, o których mowa w art. 5 pkt. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- uczestnikiem współpracującym z POZ może być pielęgniarka/arz, która na podstawie umowy cywilnoprawnej świadczy usługi w nocnej i świątecznej opiece pielęgniarskiej, opiece wyjazdowej lub wykonuje pracę w praktyce lekarza rodzinnego tzw. pielęgniarka praktyki;

- współpracą z POZ nie jest świadczenie usługi opieki długoterminowej nie posiadając uprawnień pielęgniarki świadczącej podstawową opieką zdrowotną;

- Komisja kwalifikująca do poszczególnych edycji kursu każdorazowo wyłania grupę 20 osób w oparciu o Kartę kwalifikacji (w załączeniu);

- każda z osób zainteresowanych udziałem w kursie może orientacyjnie wyliczyć sobie ile pkt. otrzyma podczas kwalifikacji, poza punktem za wyniki testu wiedzy;

- przebieg postępowania kwalifikacyjnego jest jawny i odbywa się z bezpośrednim udziałem osób zainteresowanych, które złożyły Formularz zgłoszeniowy i przystąpiły do kwalifikacji. Osoby, które nie wezmą udziału w kwalifikacjach nie mogą zostać zakwalifikowane do danej edycji kursu;

- w przypadku nie zakwalifikowania się do danej grupy z powodu mniejszej liczby punktów można brać udział w kwalifikacjach do kolejnej edycji tego samego kursu lub wybrać inny kurs. Jednak należy się stawić na kolejne postępowanie oraz ponownie wypełnić test wiedzy;

- kwalifikacje będą prowadzone systematycznie do wyczerpania liczby wolnych miejsc planowanych dla poszczególnych kursów.

Szczegółowe informacje u można uzyskać u Regionalnej Koordynatorki szkoleń.

Harmonogramy szkoleń

Załączniki

Karta kwalifikacyjna

Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie POZ

OLWRII.12_Chelm_7.12.

OLWRII.13_Chelm_10.12.

KKPS.1_Chelm_24.02.

KKON.4_Chelm_22.04.

EKG.2_Chelm_16.09.

WBS.6_Chelm_10.06.

WBF.5_Chelm_18.11.

OLWR.12_Chelm.doc

OLWR.10_Zamosc

KKPG.5_Chelm_23.06.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl