Plany kształcenia na I półrocze 2024 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na I półrocze 2024 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych finansowane przez Ministerstwo Zdrowia.
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie będzie realizował bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych finansowane przez Ministerstwo Zdrowia.
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.

Placówka Szkoleniowa w Krośnie

ul. Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel./fax: 13 43 72 781
tel.: 508 867 756
tel.: 508 867 946
tel.: 508 868 063
te.: 727 478 727

mgr Renata Kilar - Wiceprezes Zarządu
mgr Aneta Kalawska - Starszy Specjalista ds. Szkoleń
mgr Monika Świerczek - Specjalista ds. Szkoleń
Małgorzata Giermańska - Pracownik Administracyjny
inż. Anna Winiarska-Wałęsa - Specjalista ds. Szkoleń
mgr inż. Karolina Smerecka - Pracownik Administracyjny
Angelika KonopPracownik Administracyjny


 


Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl