Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego
Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie po raz trzynasty został wyróżniony Certyfikatem „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego".
Kurs dokształcający SAMOOBRONA dla pielęgniarek i położnych.
Plany kształcenia na II półrocze 2024 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2024 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

Nagrody dla firmy OKPPiP

 • Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego 2024

  Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego 2024

  Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie po raz trzynasty został wyróżniony Certyfikatem „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego".

  Certyfikat przyznawany jest przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie od 2002 roku, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa. Wyróżnienie to jest świadectwem rzetelności i solidności firmy oraz gwarancją prestiżu i wysokiej pozycji. Certyfikat może otrzymać firma, która cieszy się pozytywną opinią w środowisku ekonomicznym, osiąga wysokie wyniki finansowe, a także wywiązuje się z wszystkich zobowiązań.

  Nagrodę wręczono w dniu 27 czerwca 2024 r. w Filharmonii Podkarpackiej. Nagrodę odebrała Prezes Zarządu OKPPiP dr n. hum. Joanna Przybek – Mita. Kapituła przyznająca Certyfikat uznała firmę OKPPiP za wiarygodnego partnera biznesowego województwa podkarpackiego na okres od czerwca 2024 r. do czerwca 2025 r.

 • Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego 2023

  Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego 2023

  Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie po razdwunasty został wyróżniony Certyfikatem „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego"

  Certyfikat przyznawany jest przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie od 2002 roku, podhonorowym patronatem Marszałka Województwa. Wyróżnienie to jest świadectwem rzetelności isolidności firmy oraz gwarancją prestiżu i wysokiej pozycji. Certyfikat może otrzymać firma, któracieszy się pozytywną opinią w środowisku ekonomicznym, osiąga wysokie wyniki finansowe, a takżewywiązuje się z wszystkich zobowiązań.

  Nagrodę wręczono w dniu 22 czerwca 2023 r. w Filharmonii Podkarpackiej. Nagrodę odebrałaPrezes Zarządu OKPPiP dr n. hum. Joanna Przybek – Mita. Kapituła przyznająca Certyfikat uznałafirmę OKPPiP za wiarygodnego partnera biznesowego województwa podkarpackiego na okres od24.06.2023 r. do 23.06.2024 r.

 • Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego 2022

  Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego 2022

  Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie po razjedenasty został wyróżniony Certyfikatem „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego".

  Certyfikat przyznawany jest przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie od 2002 roku, podhonorowym patronatem Marszałka Województwa. Wyróżnienie to jest świadectwem rzetelności isolidności firmy oraz gwarancją prestiżu i wysokiej pozycji. Certyfikat może otrzymać firma, któracieszy się pozytywną opinią w środowisku ekonomicznym, osiąga wysokie wyniki finansowe, a takżewywiązuje się z wszystkich zobowiązań.Nagrodę wręczono w dniu 23 czerwca 2022 r. w Filharmonii Podkarpackiej.

  Nagrodę odebrałaPrezes Zarządu OKPPiP dr n. hum. Joanna Przybek – Mita. Kapituła przyznająca Certyfikat uznałafirmę OKPPiP za wiarygodnego partnera biznesowego województwa podkarpackiego na okres od24.06.2022 r. do 23.06.2023 r.

 • Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego 2020-2021

  Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego 2020-2021

  Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie,po raz dziesiąty został wyróżniony Certyfikatem „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego".

  Certyfikat przyznawany jest przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie od 2002 roku,pod honorowym patronatem Marszałka Województwa. Wyróżnienie to jest świadectwem rzetelnościi solidności firmy oraz gwarancją prestiżu i wysokiej pozycji. Certyfikat może otrzymać firma,która cieszy się pozytywną opinią w środowisku ekonomicznym, osiąga wysokie wyniki finansowe, atakże wywiązuje się z wszystkich zobowiązań.Nagrodę wręczono w dniu 24 czerwca 2021 r. w Filharmonii Podkarpackiej. Nagrodę odebrałaPrezes Zarządu OKPPiP dr n. hum. Joanna Przybek – Mita. Kapituła przyznająca Certyfikat uznałafirmę OKPPiP za wiarygodnego partnera biznesowego województwa podkarpackiego na okres od12.06.2020 r. do 23.06.2022 r.

 • Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego 2019

  Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego 2019

  Zarząd i pracownicy Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie z przyjemnością informują, iż po raz dziewiąty zostaliśmy wyróżnieni certyfikatem „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego".

  Certyfikat przyznawany jest przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie od 2002 roku, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa. Wyróżnienie to jest świadectwem rzetelności i solidności firmy oraz gwarancją prestiżu i wysokiej pozycji. Certyfikat może otrzymać firma, która cieszy się pozytywną opinią w środowisku ekonomicznym, osiąga wysokie wyniki finansowe, a także wywiązuje się z wszelkich zobowiązań wobec pracowników oraz kontrahentów. Certyfikat wręczono w dniu 12 czerwca 2019 r. w Filharmonii Podkarpackiej. Nagrodę odebrała Prezes Zarządu OKPPiP dr n. hum. Joanna Przybek – Mita. Kapituła przyznająca Certyfikat uznała firmę OKPPiP za wiarygodnego partnera biznesowego województwa podkarpackiego na okres od 20.06.2019 r. do 11.06.2020 r. Nagroda została przyznana naszej firmie po raz dziewiąty.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl