PROJEKT "WYŻSZE PIELĘGNIARSKIE KWALIFIKACJE NA PRZYSZŁOŚĆ OBLIGACJE"
1 kwietnia 2018 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu "Wyższe pielęgniarskie kwalifikacje – na przyszłość obligacje."
KALENDARZ SZKOLEŃ
Zapraszamy do zapoznania się z naszą bieżącą ofertą szkoleniową w nowej funkcji kalendarza szkoleń.
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU "RECEPTA NA PIELĘGNIARSKIE KWALIFIKACJE".
NOWA BIBLIOTEKA JUŻ DZIAŁA!
Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej biblioteki zlokalizowanej przy ul. Szpitalnej 1 w Rzeszowie, piętro II (wejście od ulicy Zamenhofa).

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE
dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia
WOJEWÓDZTWO   PODKARPACKIE

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie:

Pielęgniarstwa ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI dla pielęgniarek

Miejsce szkolenia:                  KROSNO

Termin kwalifikacji :              21 grudnia 2017 r. godz.: 8:00

Miejsce kwalifikacji: Ośrodek kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5, II piętro pok. Nr 210.

Liczba miejsc refundowanych: 25

Miejsc poza limitem – 25.

 

Informacje ogólne dotyczące szkolenia specjalizacyjnego w roku 2017r.

1.       Obowiązkiem uczestnika szkolenia specjalizacyjnego jest  zalogowanie się w systemie SMK (w załączeniu instrukcja) oraz złożenie dokumentów  w wersji papierowej przed postępowaniem kwalifikacyjnym do dnia 20 grudnia 2017r. na adres:

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.
z siedzibą w Rzeszowie - Placówka Szkoleniowa w Krośnie,
ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno.

Wymagania formalne:

1.      Wniosek o zakwalifikowanie na specjalizację;

2.      Kserokopia aktualnego Prawa Wykonywania Zawodu;

3.      Udokumentowanie co najmniej 2 lat pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej w ostatnich

5 latach (zaświadczenie z zakładu pracy, świadectwo pracy);

4.      Oświadczenie o niekorzystaniu w ostatnich 5 latach ze szkoleń specjalizacyjnych finansowanych ze środków publicznych.

5.      Kserokopię ukończonego kursu specjalistycznego  „Wywiad i Badanie Fizykalne”, „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”, „Wykonanie i interpretacja EKG”.

W przypadku braku wymaganego kursu, uczestnik jest zobowiązany do jego  ukończenia w czasie trwania szkolenia specjalizacyjnego.

  

Warunkiem zaliczenia  szkolenia „Wywiad i badanie fizykalne” jest:

-  uzyskanie  tytułu  specjalisty po 2001 r.;
-  zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne,
-  zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced PhysicalAssessment,
-  uzyskania dyplomu tytułu licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013.

2.       Postępowanie kwalifikacyjne  polega na przeprowadzeniu Testu – 60 pytań jednokrotnego wyboru. Zakwalifikowanie 25 osób o najwyższej punktacji - (dodatkowe informacje będą udostępnione w dniu postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z zapisem „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego”.

 

 

3.       Wykaz literatury do postępowania kwalifikacyjnego:

1.      Podstawy pielęgniarstwa – Zahardniczek K., Zarzycka D.,Ślusarska B. (red.): PZWL W-wa  2008r.
2.      Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – klinika i pielęgniarstwo L. Wołowicka, D. Dyk ; PZWL, Warszawa 2014.

4.       Osoby, które nie zakwalifikują  się na miejsca finansowane- mogą uczestniczyć w szkoleniu w ramach miejsc poza limitem – płatnych w kwocie objętej umową Organizatora kształcenia  z Ministerstwem Zdrowia, która wynosi 2 050,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt złotych).

Odpłatność za szkolenie może być realizowana jednorazowo lub w czterech semestrach lub miesięcznie przez okres realizowanego szkolenia od 15 do 20 miesięcy. Wariant odpłatności określa uczestnik szkolenia w podpisywanej umowie.

Dokumenty  do pobrania są na stronie internetowej  OKPPiP – zakładka Formularze.

INSTRUKCJA ZLOZENIA WNIOSKU SS - anestezja

                                                                                                                Zapraszamy!

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
sp. z o. o. w Rzeszowie- Placówka szkoleniowa w Krośnie

Ogłasza nabór

Na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie
Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Kształcenia Podyplomowego dla Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, przy ul. Bieszczadzkiej 5. Telefon: 508 867 756

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie - Placówka Szkoleniowa w Krośnie uprzejmie informuje, że organizuje płatny kurs specjalistyczny : „Szczepienia ochronne dla pielęgniarek”

Czas trwania kursu 24.11.2017 r. - 19.12.2017 r.

Planowany termin kwalifikacji: 20.11.2017 r. godz. 14:00, w siedzibie OKPPiP w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 5. Obecność obowiązkowa. (Wymagane dokumenty: ksero prawa wykonywania zawodu pielęgniarki)

Osoby zainteresowane zobowiązane są do posiadania konta w SYSTEMIE SMK oraz do złożenia WNIOSKU O ZAKWALIFIKOWANIE DO KURSU za pomocą SYSTEMU SMK do 20.11.2017 r.

W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o kontakt telefoniczny: 508 867 756

Szkolenia są organizowane w Ośrodku Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 5. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 508 867 756

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel./fax: 17 77 88 481
księgowośc: 508 867 513/ 508 867 922
biuro projektu: 508 867 547 / 508 867 537
dział merytoryczny: 508 867 595/ 508 867 766
/ 508 867 959 
sekretariat: 508 867 703 / 519 758 329

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl