Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego
Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie, po raz dziesiąty został wyróżniony Certyfikatem „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego".
Plany kształcenia na II półrocze 2021 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2021 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Platforma testów i szkoleń Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: www.testy.okppip.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkie Pielęgniarki/Pielęgniarzy oraz Położne do skorzystania z naszej platformy z testami przygotowującymi do egzaminu państwowego.
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

         Rekrutacja na szkolenia i kursy prowadzona jest przez cały rok. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o złożenie wniosku na wybraną edycję szkolenia/kursu za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK). Brak konta i złożenia wniosku przez system skutkuje uniemożliwieniem uczestnictwa w wybranych szkoleniach. 

System dostępny jest na stronie smk.ezdrowie.gov.pl 

Instrukcję jak założyc kontom oraz złożyć wniosek w SMK znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce szkolenia-System Monitorowania Kształcenia.


 

WYMOGI FORMALNE

 SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK:

Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarki/położne, które:
1. pracowały w zawodzie co najmniej przez dwa lata w okresie ostatnich 5 lat;
2. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej;

Każdy uczestnik specjalizacji musi posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego (potwierdzenie w karcie specjalizacji uczestnika przed zaliczeniem szkolenia posiadane kwalifikacje), udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

  • dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r., lub
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne, lub
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment, lub
  • dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013

Dodatkowo warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest spełnienie przez pielęgniarkę/położną wymogów zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego pielęgniarka/położna jest zobowiązana przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu kursów:

• Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG u dorosłych dla pielęgniarek i położnych.
• Pielęgniarstwo chirurgiczne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG u dorosłych dla pielęgniarek i położnych.
• Pielęgniarstwo geriatryczne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Leczenie ran dla pielęgniarek.
• Pielęgniarstwo internistyczne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG u dorosłych dla pielęgniarek i położnych + posiadanie kwalifikacji do przetaczania krwi i jej składników na mocy obowiązujących przepisów prawnych (przed rozpoczęciem modułu VII)
• Pielęgniarstwo onkologiczne-brak dodatkowych kursów
 Pielęgniarstwo operacyjne - brak dodatkowycyh kursów
• Pielęgniarstwo opieki długoterminowej- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Leczenia ran dla pielęgniarek.
• Pielęgniarstwo opieki paliatywnej- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych.
• Pielęgniarstwo pediatryczne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG u dorosłych dla pielęgniarek i położnych.
• Pielęgniarstwo psychiatryczne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych.
• Pielęgniarstwo ratunkowe- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych, Wykonania i interpretacji zapisu EKG u dorosłych dla pielęgniarek i położnych oraz Resuscytacji oddechowo-krążeniowej noworodka dla pielęgniarek i położnych.
• Pielęgniarstwo rodzinne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG u dorosłych dla pielęgniarek i położnych.
• Ochrona zdrowia pracujących- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych.

 SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA POŁOŻNYCH:

• Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji oddechowo-krążeniowej noworodka i Leczenia ran dla położnych.
• Pielęgniarstwo rodzinne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych oraz Resuscytacji oddechowo-krążeniowej noworodka dla pielęgniarek i położnych.

 SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

• Pielęgniarstwo epidemiologiczne- brak dodatkowych kursów
• Pielęgniarstwo neonatologiczne- brak dodatkowych kursów

Uwaga! Warunki posiadania zaświadczenia o ukończeniu kursów specjalistycznych w zakresie Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych, Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u u dorosłych dla pielęgniarek i położnych oraz Resuscytacji oddechowo-krążeniowej noworodka dla pielęgniarek i położnych  nie dotyczą pielęgniarek, które:

  • są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z póżn. zm.) lub
  •  posiadają dyplom ratownika medycznego, lub
  • posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK:

Do kursu kwalifikacyjnego mogą przystąpić pielęgniarki/położne, które:
1. posiadają co najmniej 6-cio miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej;
2. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej;

Dodatkowo należy potwierdzić w dokumentacji przebiegu kształcenia, najpóźniej przed egzaminem przeprowadzonym po kursie kwalifikacyjnym, że pielęgniarka/położna posiada zaświadczenie o ukończeniu kursów:

• Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG u dorosłych dla pielęgniarek i położnych.
• Pielęgniarstwo chirurgiczne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG u dorosłych dla pielęgniarek i położnych.
• Pielęgniarstwo diabetologiczne- brak dodatkowych kursów
• Pielęgniarstwo geriatryczne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG u dorosłych dla pielęgniarek i położnych.
 Pielęgniarstwo internistyczne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG u dorosłych dla pielęgniarek i położnych.
• Pielęgniarstwo kardiologiczne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG u dorosłych dla pielęgniarek i położnych.
• Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych.
 Pielęgniarstwo neonatologiczne- brak dodatkowych kursów
 Pielęgniarstwo neurologiczne- brak dodatkowych kursów
• Pielęgniarstwo onkologiczne- brak dodatkowych kursów
• Pielęgniarstwo operacyjne- brak dodatkowych kursów
• Pielęgniarstwo opieki długoterminowej- brak dodatkowych kursów
• Pielęgniarstwo opieki paliatywnej- brak dodatkowych kursów
• Pielęgniarstwo pediatryczne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG u dorosłychdla pielęgniarek i położnych.
• Pielęgniarstwo psychiatryczne- brak dodatkowych kursów
• Pielęgniarstwo ratunkowe- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz Resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka.
• Pielęgniarstwo rodzinne- brak dodatkowych kursów
• Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania- brak dodatkowych kursów
• Pielęgniarstwo transplantacyjne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych. oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG u dorosłych+ szkolenia pielęgniarek dokonujących przetaczania krwi i jej składników- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 20015 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz. U. poz. 363, z późn.zm.)
 Ochrona zdrowia pracujących- brak dodatkowych kursów


KURSY KWALIFIKACYJNE DLA POŁOŻNYCH:

• Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG u dorosłychdla pielęgniarek i położnych.
 Pielęgniarstwo operacyjne- brak dodatkowych kursów
• Pielęgniarstwo rodzinne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz Resuscytacji oddechowo-krążeniowej noworodka dla pielęgniarek i położnych.


KURSY KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

• Pielęgniarstwo epidemiologiczne- brak dodatkowych kursów

Uwaga! Warunki posiadania zaświadczenia o ukończeniu kursów specjalistycznych w zakresie Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych, Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych dla pielęgniarek i położnych oraz  Resuscytacji oddechowo-krążeniowej noworodka dla pielęgniarek i położnych  nie dotyczą pielęgniarek, które:

  • są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z póżn. zm.) lub
  • posiadają dyplom ratownika medycznego, lub
  • posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)


KURSY SPECJALISTYCZNE

Do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarki/położne, które:
1. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej;

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

 Do kursu sdokształcającego mogą przystąpić pielęgniarki/położne, które:
1. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej;

ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

Część I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona jest zgodnie z art.15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Część II dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona jest zgodnie z art.15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl