BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE FINANSOWANE Z MINISTERSTWA ZDROWIA- TERMINY KWALIFIKACJI!
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia o wyborze ofert z dnia 20 lipca 2018 r. będziemy realizować BEZPŁATNE szkolenia specjalizacyjne dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia.
WIARYGODNA FIRMA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2018
Zarząd i pracownicy Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie z przyjemnością informują, iż po raz ósmy zostaliśmy wyróżnieni certyfikatem „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego".
PROJEKT "WYŻSZE PIELĘGNIARSKIE KWALIFIKACJE NA PRZYSZŁOŚĆ OBLIGACJE"
1 kwietnia 2018 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu "Wyższe pielęgniarskie kwalifikacje – na przyszłość obligacje."
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..
 1. Podmiotem świadczącym usługi jest: Spółka Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów; KRS: 0000201229,
  NIP: 8133039442, REGON: 690679626; kapitał zakładowy: 100 000,00 zł; e-mail: rzeszow@okppip.pl;
  telefon: 17 778 84 81 (dalej: Spółka).
 2. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca ze Spółką czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedmiot świadczenia Spółki wobec konsumenta wynika z zawartej umowy; sposób porozumiewania się Spółki z konsumentem, w tym złożenie przez konsumenta reklamacji, jest możliwe w formie pisemnej, na wskazany adres siedziby Spółki, podany w pkt 1. adres e-mail lub telefonicznie na wskazany w pkt 1 numer telefonu.
 4. Łączna cena za świadczenia Spółki wobec konsumenta oraz sposób i termin zapłaty, wynika z zawartej umowy.
 5. Spółka wykona swoje świadczenie wobec konsumenta w sposób i w terminie określonym w umowie; Spółka przy rozpatrywaniu reklamacji stosuje zasady wnikające z obowiązujących przepisów prawa.
 6. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, pod warunkiem jej zawarcia na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Spółki (lokalami przedsiębiorstwa Spółki są: Rzeszów ul. Rymanowska 3, Krosno ul Bieszczadzka 5, Tarnobrzeg ul. 1 – go Maja 1);
  Konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia z wykorzystaniem poniższego formularza:

  Wzór formularza odstąpienia od umowy: link

 7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel./fax: 17 77 88 481
księgowośc: 508 867 513/ 508 867 922
biuro projektu: 508 867 547 / 508 867 537
dział merytoryczny: 508 867 595/ 508 867 766
/ 508 867 959 
sekretariat: 508 867 703 / 519 758 329

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl