Plany kształcenia na I półrocze 2024 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na I półrocze 2024 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych finansowane przez Ministerstwo Zdrowia.
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie będzie realizował bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych finansowane przez Ministerstwo Zdrowia.
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

 

D1000002Prezes Zarządu

dr n. hum. Joanna Przybek – Mita

     Jest absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie, gdzie w 2002 roku na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa wraz z uprawnieniami pedagogicznymi. Następnie ukończyła menedżerskie studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku „Zarządzanie systemem ochrony zdrowia”. W 2008 roku obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych. Przedmiotem jej naukowych zainteresowań jest historia pielęgniarstwa. W latach 2008-2010 podjęła trud kształcenia podyplomowego w ramach specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa i uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego oraz w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego. W ramach doskonalenia zawodowego ukończyła liczne kursy i szkolenia. Jest absolwentem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, gdzie w 2015 roku uzyskała tytuł trenera kompetencji międzykulturowych. Karierę zawodową rozpoczęła w 1996 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rzeszowie, na stanowisku pielęgniarki oddziału neurologii, a następnie pielęgniarki operacyjnej w bloku operacyjnym ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Pracowała również w Szpitalu Miejskim. Od 2002 roku była związana z Ośrodkiem Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie, gdzie kolejno zajmowała stanowiska specjalisty i starszego specjalisty ds. szkoleń. Od tego rozpoczęła działalność dydaktyczną w ramach kształcenia podyplomowego. Jest autorem kilku programów szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających, tworzonych na podstawie ramowych programów kształcenia podyplomowego wydawanych przez Centrum KształceniaPodyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Od 2004 roku czynnie uczestniczyła w pracach na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie. W latach 2006-2007 była współautorem standardów kwalifikacji zawodowych dla zawodu specjalista pielęgniarstwa operacyjnego, opracowywanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy. Posiada doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, a od 2009 roku jest również wykładowcą uniwersyteckim. Od stycznia 2010 roku rozpoczęła pełnienie funkcji wiceprezesa, a następnie Prezesa Zarządu Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie.

 


IMG 3093Wiceprezes Zarządu

mgr Renata Kilar

     Jest absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie w 2001 roku uzyskała tytuł magistra socjologii ogólnej. Następnie w 2002 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.W 2006 roku odbyła trzyletni kurs doktorancki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła w 2010 roku studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu. W latach 2011 - 2013 podjęła trud kształcenia podyplomowego w ramach szkolenia specjalizacyjnego, uzyskując tytuł specjalisty pielęgniarstwa zachowawczego. Karierę zawodową rozpoczęła w 1984 roku w Uzdrowisku Rymanów Zdrój na stanowisku pielęgniarki oddziału dziecięcego. Od 1999 roku była pielęgniarką oddziałową w Zakładzie Przyrodoleczniczym „Eskulap” w Rymanowie Zdroju. Od 2001 roku jest wykładowcą Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie (Placówka szkoleniowa w Krośnie).Od 1 grudnia 2010 roku rozpoczęła pełnienie funkcji wiceprezesa Zarządu Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o. o w Rzeszowie.

 


 

P1010012

Wiceprezes Zarządu

mgr Dorota Kokoszka

     Jest absolwentką Medycznego Studium Zawodowego w Sandomierzu.  W roku 1985 uzyskała tytuł pielęgniarki dyplomowanej. Następnie w 2003 roku na Wyższej Szkole Humanistyczno Przyrodniczej w Sandomierzu Wydział Humanistyczny Kierunek Pedagogika Specjalna uzyskała tytuł licencjata resocjalizacji. W 2005 roku uzyskała tytuł magistra resocjalizacji i profilaktyki uzależnień na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym o Kierunku Pedagogika. W latach 2011 – 2016 podjęła trud kształcenia podyplomowego w ramach szkolenia specjalizacyjnego, uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej a w 2017 roku  tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego. Magister pielęgniarstwa. W ramach doskonalenia zawodowego ukończyła liczne kursy dokształcające, specjalistyczne i kwalifikacyjne oraz kurs managerski. Karierę zawodową rozpoczęła w 1985 roku w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc Dzieci w Karpaczu. Od 1987 roku była zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Tarnobrzegu, a od 1999 roku w Zakładzie Lekarza Rodzinnego w Tarnobrzegu. Od 2005 roku zajmowała stanowisko specjalisty ds. szkoleń w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o. o. w Rzeszowie Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu.
Jest autorem programów szczegółowych szkoleń dla pielegniarek i położnych - kursów dokształcających, specjalistycznych, kwalifikacyjnych oraz szkoleń specjalizacyjnych. W latach 2006 - 2011 była członkiem Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie. W czerwcu 2010 roku rozpoczęła pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o. o. w Rzeszowie.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl