Plany kształcenia na I półrocze 2024 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na I półrocze 2024 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych finansowane przez Ministerstwo Zdrowia.
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie będzie realizował bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych finansowane przez Ministerstwo Zdrowia.
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

      Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie powstał w 1999 roku na wniosek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie.

      Firma posiada trzy placówki w Rzeszowie, Krośnie i Tarnobrzegu. 

      Ośrodek jest największą instytucją szkoleniową dla pielęgniarek i położnych na terenie Polski biorąc pod uwagę potencjał dydaktyczny i organizacyjny oraz liczbę uczestników szkoleń.

     Jest organizatorem szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających dla pielęgniarek i położnych na terenie całej polski.
     Nasza firma ma jeden główny i często powtarzany cel: Podnosić jakość kształcenia! Świadoma edukacja ma tworzyć lepsze pielęgniarstwo. Naszą wizją jest nieustanny rozwój. Chcemy zwiększać świadomość medyczną i profilaktyczną oraz podnosić jakość szkoleń. 
     Do podstawowych wartości, którymi kierujemy się w biznesie zaliczamy przede wszystkim uczciwość i motywację. Dostarczanie najwyższej jakości szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę, ściśle wpisuje się we wskazane wartości, gdyż bycie uczciwym wobec pracowników przekłada się na mądre motywowanie i szansę samorealizacji.

 


   

     Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie został zawiązany na podstawie Uchwały nr 224/II Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Rzeszowie z dnia 09.09.1999 roku i Uchwały Nr 27/II/99 Nadzwyczajnego Posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie z dnia 3.09.1999 roku. Został zarejestrowany jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnikami tej działalności gospodarczej jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie i Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, zaś władzami Spółki zostały Zgromadzenie Wspólników i Zarząd Spółki. Siedzibą Spółki stało się miasto Rzeszów.

   Ośrodek Kształcenia Podyplomowego został powołany do prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w trybie i na zasadach określonych obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami oraz analizowania potrzeb w zakresie kształcenia podyplomowego, zwłaszcza analizy zapotrzebowania na poszczególne rodzaje kwalifikacji zawodowych. Osiągnięty dodatni wynik finansowy za rok obrotowy jest przekazywany w postaci dywidendy do właścicieli tj. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie i Krośnie. Środki te zostają wykorzystane na działalność statutową Izb – dofinansowanie do szkoleń pielęgniarek i położnych. Wybór tego organizatora przyczynia się do zwiększenia puli środków na dofinansowania do szkoleń w następnym roku kolejnym pielęgniarkom i położnym. W przypadku wyboru tożsamych szkoleń w firmach konkurencyjnych wypracowane zyski tylko i wyłącznie zasilają majątek tych przedsiębiorców.Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl