BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA POŁOŻNYCH
Serdecznie zapraszamy wszystkie położne do uczestnictwa w BEZPŁATNEJ EDYCJI kursu specjalistycznego w zakresie Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji. Kurs realizowany będzie w ramach zadania finansowego ze środków narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
18 LAT OKPPiP!!!
Z ogromną dumą i satysfakcją informujemy, iż Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie osiągnął pełnoletniość!
Plany kształcenia na II półrocze 2017 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2017 roku.
Od 1 maja 2017 r. zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia pracujących oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991m z późn. zm.), dnia 1 maja 2017 r. zacznie obowiązywać System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
NOWA BIBLIOTEKA JUŻ DZIAŁA!
Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej biblioteki zlokalizowanej przy ul. Szpitalnej 1 w Rzeszowie, piętro II (wejście od ulicy Zamenhofa).
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..
REALIZACJA PROJEKTU "RECEPTA NA PIELĘGNIARSKIE KWALIFIKACJE"

       Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie powstał w 1999 roku na wniosek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie.

       Firma posiada trzy placówki w Rzeszowie, Krośnie i Tarnobrzegu. 

       Ośrodek jest największą instytucją szkoleniową dla pielęgniarek i położnych w województwie podkarpackim oraz całym regionie południowo-wschodniej Polski, biorąc pod uwagę potencjał dydaktyczny i organizacyjny oraz liczbę uczestników szkoleń.

 Jest organizatorem szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających dla pielęgniarek i położnych na terenie całej polski.

"Uczyć się, aby wiedzieć
Uczyć się, aby działać
Uczyć się, aby życ wspólnie
Uczyć się, aby być
Edukacja: jest w niej ukryty skarb."
                                                  UNESCO 96

     Nasza firma ma jeden główny i często powtarzany cel:
Podnosić jakość kształcenia! Świadoma edukacja ma tworzyć lepsze pielęgniarstwo.

 Naszą wizją jest nieustanny rozwój. Chcemy zwiększać świadomość medyczną i profilaktyczną oraz podnosić jakość szkoleń. 

Do podstawowych wartości, którymi kierujemy się w biznesie zaliczamy przede wszystkim uczciwość i motywację. Dostarczanie najwyższej jakości szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę, ściśle wpisuje się we wskazane wartości, gdyż bycie uczciwym wobec pracowników przekłada się na mądre motywowanie i szansę samorealizacji.

 

 Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie został zawiązany na podstawie Uchwały nr 224/II Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Rzeszowie z dnia 09.09.1999 roku i Uchwały Nr 27/II/99 Nadzwyczajnego Posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie z dnia 3.09.1999 roku. Został zarejestrowany jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnikami tej działalności gospodarczej jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie i Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, zaś władzami Spółki zostały Zgromadzenie Wspólników i Zarząd Spółki. Siedzibą Spółki stało się miasto Rzeszów.

   Ośrodek Kształcenia Podyplomowego został powołany do prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w trybie i na zasadach określonych obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami oraz analizowania potrzeb w zakresie kształcenia podyplomowego, zwłaszcza analizy zapotrzebowania na poszczególne rodzaje kwalifikacji zawodowych. Osiągnięty dodatni wynik finansowy za rok obrotowy jest przekazywany w postaci dywidendy do właścicieli tj. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie i Krośnie. Środki te zostają wykorzystane na działalność statutową Izb – dofinansowanie do szkoleń pielęgniarek i położnych. Wybór tego organizatora przyczynia się do zwiększenia puli środków na dofinansowania do szkoleń w następnym roku kolejnym pielęgniarkom i położnym. W przypadku wyboru tożsamych szkoleń w firmach konkurencyjnych wypracowane zyski tylko i wyłącznie zasilają majątek tych przedsiębiorców.Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel./fax: 17 77 88 481
e-mail: rzeszow@okppip.pl

Numery wewnętrzne:
fax: 1 sekretariat: 2 dział merytoryczny: 3
biuro projektu: 4 księgowość: 5

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl