BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE FINANSOWANE Z MINISTERSTWA ZDROWIA- TERMINY KWALIFIKACJI!
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia o wyborze ofert z dnia 20 lipca 2018 r. będziemy realizować BEZPŁATNE szkolenia specjalizacyjne dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia.
WIARYGODNA FIRMA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2018
Zarząd i pracownicy Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie z przyjemnością informują, iż po raz ósmy zostaliśmy wyróżnieni certyfikatem „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego".
PROJEKT "WYŻSZE PIELĘGNIARSKIE KWALIFIKACJE NA PRZYSZŁOŚĆ OBLIGACJE"
1 kwietnia 2018 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu "Wyższe pielęgniarskie kwalifikacje – na przyszłość obligacje."
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..

Zajęcia specjalizacji internistycznej i chirurgicznejw Raciborzu rozpoczynają się 29 kwietnia 2017r.
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 19 o godzinie 9:00

Uprzejmie informujemy, iż w ramach Projektu, w najbliższy poniedziałek tj. 10.04.2017 o godzinie 10.00 w siedzibie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy 37-710 Żurawica, ul. Różana 9, odbędą się kwalifikacje do Kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Kurs realizowany będzie również w:
Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy 37-710 Żurawica, ul. Różana 9

od maja b.r. - o terminie rozpoczęcia oraz dokładnym harmonogramie zajęć, zakwalifikowani uczestnicy będą powiadomieni w późniejszym terminie.

Kwalifikacje obejmą jedną edycje kursu, czyli 20 miejsc szkoleniowych.

Osoby, które złożyły dokumenty zgłoszeniowe we wcześniejszym terminie, zobowiązane są uzupełnić aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (ważne 30 dni).

Kwalifikacja polega na przyznawaniu punktów premiujących oraz przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego z podstawowych zagadnień pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Obecność na kwalifikacji jest obowiązkowa.

W razie pytań prosimy o kontakt: 508 868 063.

OGŁOSZENIE O SZKOLENIACH SPECJALIZACYJNYCH

PŁATNYCH w  RACIBORZU

 województwo śląskie

Planowane szkolenia specjalizacyjne:

Pielęgniarstwo  CHIRURGICZNE dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo  INTERNISTYCZNE  dla pielęgniarek

Osoby zainteresowane proszone są
NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 5 KWIETNIA 2017r. O GODZINIE 18:00
w RACIBORZU, ul. RYNEK 9  w restauracji „RACIBORSKA”.

Warunki kwalifikacji na specjalizację:    

- Wniosek o dopuszczenie do specjalizacji,

- Dokument potwierdzający co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie   Pielęgniarki/ Położnej w ostatnich 5-ciu latach (zaświadczenie z zakładu pracy lub świadectwo pracy),

- Kserokopię aktualnego prawa wykonywania zawodu potwierdzonego za zgodność z oryginałem,

- Zaświadczenia o ukończeniu kursów specjalistycznych (zgodnie z wymaganiami wg programów na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych).

 

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel./fax: 17 77 88 481
księgowośc: 508 867 513/ 508 867 922
biuro projektu: 508 867 547 / 508 867 537
dział merytoryczny: 508 867 595/ 508 867 766
/ 508 867 959 
sekretariat: 508 867 703 / 519 758 329

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl