Bezpłatne szkolenia specjalizacyjne finansowane z Ministerstwa Zdrowia!
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie prowadzi nabór na szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych finansowane z Ministerstwa Zdrowia na terenie całego kraju.
Realizacja bezpłatnych szkoleń w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych."
Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego
Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie po raz jedenasty został wyróżniony Certyfikatem „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego".
Plany kształcenia na II półrocze 2022 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na I półrocze 2022 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek.

Rozpoczęcie kursu: 6.09.2021 r. 
Miejsce realizacji: Rzeszów
Zajęcia teoretyczne na szkoleniu będą odbywały się zdalnie. 

Wnioski na szkolenia prosimy składać za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia https://smk.ezdrowie.gov.pl/
Ważne! Do wniosku w SMK należy załączyć skan lub zdjęcie dokumentu potwierdzającego pół roku stażu pracy. Wnioski bez załączonych dokumentów zostaną odrzucone. 

Koszt kursu wynosi 1800 PLN. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie mogą starać się o refundację kosztów kursu w wysokości 800 PLN, na zasadach przyjętych w regulaminie dofinansowań OIPIP.

Kurs obejmuje:
(dokładny harmonogram zajęć zostanie przesłany do osób, które złożą wnioski w SMK)

I. Zajęcia teoretyczne 150 h (realizowane zdalnie przy użyciu platformy ZOOM)

II. Zajęcia praktyczne 175 h, realizowane w grupach:
– POZ/pielęgniarstwo rodzinne –105godz.
– Poradnia zdrowia psychicznego 21 godz
– Oddział/ poradnia rehabilitacyjny–14 godz.
– Poradnia diabetologiczna –21godz.
– Hospicjum 14 godz.

Zapraszamy do uczestnictwa!

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl