WOLNE MIEJSCA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOFINANSOWANE Z MINISTERSTWA ZDROWIA.
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie prowadzi nabór na szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych finansowane z Ministerstwa Zdrowia na terenie całego kraju.
Plany kształcenia na I półrocze 2021 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na I półrocze 2021 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
21 lat razem!
21 urodziny Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie.
Platforma testów i szkoleń Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: www.testy.okppip.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkie Pielęgniarki/Pielęgniarzy oraz Położne do skorzystania z naszej platformy z testami przygotowującymi do egzaminu państwowego.
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2020 roku
(placówka szkoleniowa w Rzeszowie).

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o złożenie wniosku na wybraną edycję szkolenia/kursu za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK). Brak konta i złożenia wniosku przez system skutkuje uniemożliwieniem uczestnictwa w wybranych szkoleniach.

System dostępny jest na stronie smk.ezdrowie.gov.pl

Instrukcję jak założyc konto oraz złożyć wniosek w SMK znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce
Szkolenia-System Monitorowania Kształcenia.

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
Planowany termin rozpoczęcia: 20.09.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 23.10.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 20.10.2020 r.
Miejsce realizacji: Mielec

Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia:19.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 17.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 20.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 27.11.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 03.10.2020 r.
Miejsce realizacji: Mielec

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 19.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 20.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 16.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 28.11.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 19.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 22.10.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 19.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 28.11.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 21.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 16.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 16.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

KURSY KWALIFIKACYJNE

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 17.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 26.09.2020 r.
Miejsce realizacji: Mielec

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 1.10.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo diabetologiczne dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 15.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 15.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 27.11.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 24.11.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 16.10.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 20.11.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo neurologiczne dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 23.11.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 19.11.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 29.10.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 07.09.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 16.07.2020 r.
Miejsce realizacji: Mielec

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 17.11.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 14.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 4.11.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 04.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 28.01.2021 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 13.11.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 18.08.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 08.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 29.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 23.10.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 21.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 07.10.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

KURSY SPECJALISTYCZNE

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 05.08.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 16.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 26.10.2020 r.
Miejsce realizacji: Mielec

Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 15.09.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 05.11.2020 r.
Miejsce realizacji: Mielec

Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 30.07.2020 r.
Miejsce realizacji: Gdańsk

Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 13.07.2020 r.
Miejsce realizacji: Dębica

Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 07.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 26.08.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 10.07.2020 r.
Miejsce realizacji: Mielec

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 23.07.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 15.10.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 4.09.2020 r.
Miejsce realizacji: Dębica

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 17.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Terapia bólu ostrego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 04.11.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Endoskopia dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 20.07.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Leczenie ran dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 15.06.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Leczenie ran dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 23.11.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Szczepienia ochronne dla położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 13.08.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Szczepienia ochronne dla położnych
Planowany termin rozpoczęcia:6.11.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 20.10.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 02.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 13.08.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 6.11.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 20.10.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 30.09.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 30.09.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Leczenie ran dla położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 15.06.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Leczenie ran dla położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 23.11.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 08.10.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym dla położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 25.11.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI
dla pielęgniarek i położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 15.10.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 4.11.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. I
Planowany termin rozpoczęcia: 10.08.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. I
Planowany termin rozpoczęcia: 04.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. I
Planowany termin rozpoczęcia: 21.09.2020 r.
Miejsce realizacji: Mielec

Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 10.11.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Dializoterapia dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 9.11.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Kompresjoterapia dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 08.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 16.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 18.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 28.11.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 23.10.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Wykonywanie i ocena testów skórnych dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 17.09.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pediatryczna domowa opieka paliatywna dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 08.10.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 19.11.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 09.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturbacyjną chorobą płuc (POChP)
Planowany termin rozpoczęcia: 15.09.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Pielęgnowanie pacjenta wentylowanego mechaniczne dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 09.10.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Onkologia ginekologiczna dla położnych 
Planowany termin rozpoczęcia: 07.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Ordynowanie i leków i wypisywanie recept cz. II
dla pielęgniarek i położnych 
Planowany termin rozpoczęcia: 10.08.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Ordynowanie i leków i wypisywanie recept cz. II
dla pielęgniarek i położnych 
Planowany termin rozpoczęcia: 04.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Ordynowanie i leków i wypisywanie recept cz. II
dla pielęgniarek i położnych 
Planowany termin rozpoczęcia: 21.09.2020 r.
Miejsce realizacji: Mielec

Podstawy języka migowego dla pielęgniarek i położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 
Miejsce realizacji: Rzeszów

Opieka nad pacjentem poddawanym proc. diag. i terp. z użyciem otwartych źródeł promieniowania dla
pielęgniarek i położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 27.11.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Kompleksowa opieka pielęgniarska w schorzeniach narządu wzorku dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 01.12.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 17.11.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl