PLANY KSZTAŁCENIA NA I PÓŁROCZE 2020
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na I półrocze 2020 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
JUBILEUSZ 20-LECIA OŚRODKA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SP. Z O.O. W RZESZOWIE.
Gala z okazji 20-lecia Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie.
27 września 2019 r. w Hotelu Bristol Tradition & Luxury w Rzezowie odbyła się uroczysta Gala z okazji jubileuszu 20-lecia Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie
Platforma testów i szkoleń Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: www.testy.okppip.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkie Pielęgniarki/Pielęgniarzy oraz Położne do skorzystania z naszej platformy z testami przygotowującymi do egzaminu państwowego.

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie
PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO DLA PIELĘGNIAREK

Kwalifikacje odbędą się dnia 8 października 2018 r. o godz. 12:00, w sali wykładowej OKPPIP w Rzeszowie,
ul. Rymanowska 3.

Czas trwania szkolenia: 26.10.2018 r. - 15.05.2020 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Szkolenie specjalizacyjne obejmuje:
1. Zajęcia teoretyczne - 490 godz. realizowanych w systemie weekendowym;
2. Zajęcia stażowe – 350 godz. realizowanych w systemie stacjonarnym.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w szkoleniu specjalizacyjnym jest spełnianie wymogów formalnych:
 posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;
 przepracowanie w zawodzie pielęgniarki min. 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat;
 poprawne złożenie wniosku w Systemie Monitorowania Kształcenia https://smk.ezdrowie.gov.pl/
(UWAGA! Do wniosku należy załączyć skan dokumentu potwierdzającego staż pracy.)

Koszt szkolenia wynosi 3900 PLN. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie mogą starać się o refundację kosztów szkolenia w wysokości 1500 PLN, na zasadach przyjętych w regulaminie dofinansowań OIPIP.

Zapraszamy do uczestnictwa!

Instrukcję jak złożyć wniosek na szkolenie znajdziecie w zakładce Szkolenia-> System Monitorowania Kształcenia.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl