PLANY KSZTAŁCENIA NA I PÓŁROCZE 2020
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na I półrocze 2020 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
JUBILEUSZ 20-LECIA OŚRODKA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SP. Z O.O. W RZESZOWIE.
Gala z okazji 20-lecia Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie.
27 września 2019 r. w Hotelu Bristol Tradition & Luxury w Rzezowie odbyła się uroczysta Gala z okazji jubileuszu 20-lecia Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie
Platforma testów i szkoleń Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: www.testy.okppip.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkie Pielęgniarki/Pielęgniarzy oraz Położne do skorzystania z naszej platformy z testami przygotowującymi do egzaminu państwowego.

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, iż prowadzimy dodatkowy nabór na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie
Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem
pod nr: 508 867 595

Czas trwania kształcenia: łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego wynosi 979h dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 330h, zajęcia praktyczne – 649h.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w szkoleniu specjalizacyjnym jest spełnianie wymogów formalnych:

 przepracowanie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza min. 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat;
 posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza;
 złożenie wniosku na szkolenie w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK),

Przed ukończeniem szkolenia specjalizacyjnego należy spełnić dodatkowe wymogi:
1. Posiadanie kwalifikacji w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
– dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r., lub
– zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne, lub
– zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment, lub
– dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013.

2. Wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego położna jest zobowiązana przedłożyć
zaświadczenie o ukończeniu:
 kursu specjalistycznego w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 kursu specjalistycznego w zakresie wykonanie i interpretacji zapisu EKG.

Koszt szkolenia wynosi 3900 PLN. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie mogą ubiegać się o dofinansowanie do szkolenia w wysokości 1500 PLN zgodnie z Regulaminem dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPIP w Rzeszowie.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl