WIARYGODNA FIRMA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2018
Zarząd i pracownicy Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie z przyjemnością informują, iż po raz ósmy zostaliśmy wyróżnieni certyfikatem „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego".
PROJEKT "WYŻSZE PIELĘGNIARSKIE KWALIFIKACJE NA PRZYSZŁOŚĆ OBLIGACJE"
1 kwietnia 2018 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu "Wyższe pielęgniarskie kwalifikacje – na przyszłość obligacje."
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie
pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek. 

Termin kwalifikacji: 12.04.2018 r. o godz. 10.00, sala wykładowa OKPPiP w Rzeszowie ul. Rymanowska 3.


Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego wynosi:
967 godzin dydaktycznych: (zajęcia teoretyczne – 617 godzin; zajęcia praktyczne – 350 godzin )
 
Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad przewlekle chorym w warunkach stacjonarnych i domowych.
 

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w szkoleniu specjalizacyjnym jest spełnianie wymogów formalnych:

 przepracowanie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza min. 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat;
 posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza;
 złożenie wniosku na szkolenie w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK),


Wymogi dodatkowe, które należy spełnić do ukończenia szkolenia specjalizacyjnego:
 Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego w zakresie leczenia ran dla pielęgniarek
 Posiadanie kwalifikacji w zakresie badania fizykalnego (potwierdzenie w karcie specjalizacji uczestnika przed zaliczeniem szkolenia), udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
– dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r., lub
– zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne, lub
– zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment, lub
– dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013.

Koszt szkolenia wynosi 3800 PLN. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 1500 PLN zgodnie z Regulaminem dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPIP w Rzeszowie.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel./fax: 17 77 88 481
księgowośc: 508 867 513/ 508 867 922
biuro projektu: 508 867 547 / 508 867 537
dział merytoryczny: 508 867 595/ 508 867 766
/ 508 867 959 
sekretariat: 508 867 703 / 519 758 329

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl