Plany kształcenia na II półrocze 2017 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2017 roku.
NOWA BIBLIOTEKA JUŻ DZIAŁA!
Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej biblioteki zlokalizowanej przy ul. Szpitalnej 1 w Rzeszowie, piętro II (wejście od ulicy Zamenhofa).
Od 1 maja 2017 r. zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia pracujących oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991m z późn. zm.), dnia 1 maja 2017 r. zacznie obowiązywać System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..
REALIZACJA PROJEKTU "RECEPTA NA PIELĘGNIARSKIE KWALIFIKACJE"

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie prowadzi nabór na szkolenia specjalizacyjne:

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek

Miejsce realizacji: RZESZÓW
Termin kwalifikacji: 29.09.2017 r. godz. 10:00, sala szkoleniowa OKPPIP w Rzeszowie, ul. Rymanowska 3

Wymagania formalne do zakwalifikowania:
1. Pracowanie w zawodzie co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5-ciu lat
2. Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie mogą ubiegać się o dofinansowanie do szkolenia w wysokości 1500 PLN zgodnie z Regulaminem dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPIP w Rzeszowie.

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek

Miejsce realizacji: RZESZÓW
Termin kwalifikacji: 29.09.2017 r. godz. 12:00, sala szkoleniowa OKPPIP w Rzeszowie, ul. Rymanowska 3

Wymagania formalne do zakwalifikowania:
1. Pracowanie w zawodzie co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5-ciu lat
2. Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie mogą ubiegać się o dofinansowanie do szkolenia w wysokości 1500 PLN zgodnie z Regulaminem dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPIP w Rzeszowie.

 

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek

Miejsce realizacji: RZESZÓW
Termin kwalifikacji: 21.09.2017 r. godz. 12:00, sala szkoleniowa OKPPIP w Rzeszowie, ul. Rymanowska 3  

Wymagania formalne do zakwalifikowania:
1. Pracowanie w zawodzie co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5-ciu lat
2. Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie mogą ubiegać się o dofinansowanie do szkolenia w wysokości 1500 PLN zgodnie z Regulaminem dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPIP w Rzeszowie.

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek

Miejsce realizacji: RZESZÓW
Termin kwalifikacji:  9 października 2017 r. godz. 13:00, sala szkoleniowa OKPPIP w Rzeszowie, ul. Rymanowska 3

Wymagania formalne do zakwalifikowania:
1. Pracowanie w zawodzie co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5-ciu lat
2. Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie mogą ubiegać się o dofinansowanie do szkolenia w wysokości 1500 PLN zgodnie z Regulaminem dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPIP w Rzeszowie.

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek

Miejsce realizacji: RZESZÓW
Termin kwalifikacji: 10 października 2017 r. godz. 10:00, sala szkoleniowa OKPPIP w Rzeszowie, ul. Rymanowska 3

1. Pracowanie w zawodzie co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5-ciu lat
2. Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie mogą ubiegać się o dofinansowanie do szkolenia w wysokości 1500 PLN zgodnie z Regulaminem dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPIP w Rzeszowie.

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwo neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych

Miejsce realizacji: RZESZÓW
Termin kwalifikacji: 20 grudnia 2017 r. godz. 13:00, sala szkoleniowa OKPPIP w Rzeszowie, ul. Rymanowska 3

1. Pracowanie w zawodzie co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5-ciu lat
2. Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie mogą ubiegać się o dofinansowanie do szkolenia w wysokości 1500 PLN zgodnie z Regulaminem dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPIP w Rzeszowie.

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Miejsce realizacji: RZESZÓW
Planowany termin kwalifikacji: 28.11.2017 r.

1. Pracowanie w zawodzie co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5-ciu lat
2. Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie mogą ubiegać się o dofinansowanie do szkolenia w wysokości 1500 PLN zgodnie z Regulaminem dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPIP w Rzeszowie.

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek.

Miejsce realizacji: RZESZÓW
Planowany termin kwalifikacji: 8.12.2017 r.

1. Pracowanie w zawodzie co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5-ciu lat
2. Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie mogą ubiegać się o dofinansowanie do szkolenia w wysokości 1500 PLN zgodnie z Regulaminem dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPIP w Rzeszowie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.
ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów
e-mail: rzeszow@okppip.pl 

Przypominamy, iz od 1 lipca 2017 roku System Monitorowania Kształcenia obliguje wszystkie pielęgniarki/położne do zarejestrowania się w SMK oraz do złożenia wniosku również za jego pośrednictwem. Brak konta i złożenia wniosku przez system skutkuje uniemożliwieniem uczestnictwa w wybranych szkoleniach. 

Placówka szkoleniowa Rzeszów

 

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3
tel./fax: 17 77 88 481
e-mail: rzeszow@okppip.pl
Numery wewnętrzne:
Fax: 1 Sekretariat: 2 Dział merytoryczny: 3 Biuro projektu: 4 Księgowość: 5

Placówka szkoleniowa Krosno

 

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5
tel: 13 43 72 781
fax: 13 43 72 781
Telefon kom:
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1
fax: 15 823 28 80
tel: 15 823 28 80; 15 823 23 23
e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl