KALENDARZ SZKOLEŃ
Zapraszamy do zapoznania się z naszą bieżącą ofertą szkoleniową w nowej funkcji kalendarza szkoleń.
SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE 2017.
Dnia 6 grudnia 2017 r. w Rzeszowie odbyło się doroczne Spotkanie Świąteczne Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..
SPECJALIZACJE DOFINANSOWANE Z MINISTERSTWA ZDROWIA
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia o wyborze ofert z dnia 27 października 2017 r. będziemy realizować BEZPŁATNE szkolenia specjalizacyjne dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia.
NOWA BIBLIOTEKA JUŻ DZIAŁA!
Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej biblioteki zlokalizowanej przy ul. Szpitalnej 1 w Rzeszowie, piętro II (wejście od ulicy Zamenhofa).

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie prowadzi nabór na kurs specjalistyczny w zakresie
Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I dla pielęgniarek i położnych.

Część I ww. kursu jest przeznaczona dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Rozpoczęcie kursu zaplanowane zostało w dniu 29.06.2017 r. o godz. 14:30 przy ul. Rymanowska 3.

Kurs obejmuje:
1. Zajęcia teoretyczne (45 h) realizowane w niżej wymienionych terminach:
 29.06.2017 w godzinach 14:30 -19:00 przy ul. Rymanowskiej 3
 03.07.2017 w godzinach 16:00 -19:45 przy ul. Rymanowskiej 3
 06 i 07.07.2017 w godzinach 15:00 – 21:00 przy ul. Szpitalnej 1
 10.07.2017 w godzinach 14:15 -21:00 przy ul. Rymanowskiej 3
 11.07.2017 w godzinach 13:30 -20:30 przy ul. Rymanowskiej 3

2. Zajęcia praktyczne (20 h) realizowane w:
 Dla pielęgniarki: POZ – Gabinet Lekarza Rodzinnego – 20 godz.
 Dla położnej: POZ – Gabinet Lekarza Rodzinnego lub Poradnia Ginekologiczno-Położnicza – 20 godz.

Wymagane dokumenty do zakwalifikowania: 
 kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

 kserokopia dyplomu potwierdzającego wymagane kwalifikacje (dyplom uzyskania tytułu magistra pielęgniarstwa/położnictwa lub dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa).

Koszt kursu wynosi 800 PLN. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie mogą starać się o refundację kosztów kursu w wysokości 500 PLN, na zasadach przyjętych w regulaminie dofinansowań OIPIP.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.
ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów
e-mail: rzeszow@okppip.pl

 

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel./fax: 17 77 88 481
księgowośc: 508 867 513/ 508 867 922
biuro projektu: 508 867 547 / 508 867 537
dział merytoryczny: 508 867 595/ 508 867 766
/ 508 867 959 
sekretariat: 508 867 703 / 519 758 329

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl