BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA POŁOŻNYCH
Serdecznie zapraszamy wszystkie położne do uczestnictwa w BEZPŁATNEJ EDYCJI kursu specjalistycznego w zakresie Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji. Kurs realizowany będzie w ramach zadania finansowego ze środków narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
18 LAT OKPPiP!!!
Z ogromną dumą i satysfakcją informujemy, iż Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie osiągnął pełnoletniość!
Plany kształcenia na II półrocze 2017 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2017 roku.
Od 1 maja 2017 r. zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia pracujących oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991m z późn. zm.), dnia 1 maja 2017 r. zacznie obowiązywać System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
NOWA BIBLIOTEKA JUŻ DZIAŁA!
Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej biblioteki zlokalizowanej przy ul. Szpitalnej 1 w Rzeszowie, piętro II (wejście od ulicy Zamenhofa).
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..
REALIZACJA PROJEKTU "RECEPTA NA PIELĘGNIARSKIE KWALIFIKACJE"

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie prowadzi nabór na kurs specjalistyczny w zakresie
Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I dla pielęgniarek i położnych.

Część I ww. kursu jest przeznaczona dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Rozpoczęcie kursu zaplanowane zostało w dniu 29.06.2017 r. o godz. 14:30 przy ul. Rymanowska 3.

Kurs obejmuje:
1. Zajęcia teoretyczne (45 h) realizowane w niżej wymienionych terminach:
 29.06.2017 w godzinach 14:30 -19:00 przy ul. Rymanowskiej 3
 03.07.2017 w godzinach 16:00 -19:45 przy ul. Rymanowskiej 3
 06 i 07.07.2017 w godzinach 15:00 – 21:00 przy ul. Szpitalnej 1
 10.07.2017 w godzinach 14:15 -21:00 przy ul. Rymanowskiej 3
 11.07.2017 w godzinach 13:30 -20:30 przy ul. Rymanowskiej 3

2. Zajęcia praktyczne (20 h) realizowane w:
 Dla pielęgniarki: POZ – Gabinet Lekarza Rodzinnego – 20 godz.
 Dla położnej: POZ – Gabinet Lekarza Rodzinnego lub Poradnia Ginekologiczno-Położnicza – 20 godz.

Wymagane dokumenty do zakwalifikowania: 
 kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

 kserokopia dyplomu potwierdzającego wymagane kwalifikacje (dyplom uzyskania tytułu magistra pielęgniarstwa/położnictwa lub dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa).

Koszt kursu wynosi 800 PLN. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie mogą starać się o refundację kosztów kursu w wysokości 500 PLN, na zasadach przyjętych w regulaminie dofinansowań OIPIP.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.
ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów
e-mail: rzeszow@okppip.pl

 

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel./fax: 17 77 88 481
e-mail: rzeszow@okppip.pl

Numery wewnętrzne:
fax: 1 sekretariat: 2 dział merytoryczny: 3
biuro projektu: 4 księgowość: 5

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl