Realizacja bezpłatnych szkoleń w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych."
Plany kształcenia na I półrocze 2023 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na I półrocze 2023 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

Projekt "BIAŁY CSR społeczna odpowiedzialność w środowisku pielęgniarskim" realizowany był w okresie wrzesień 2013 - sierpień 2014 w ramach konkursu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W wyniku podpisania umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i otrzymania dotacji ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zrealizowaliśmy przede wszystkim poniższe działania:

1) opracowaliśmy firmową STRATEGIĘ SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI na lata 2014-2020, która zawiera ponad 50 propozycji konkretnych działań na rzecz środowiska pielęgniarskiego (plik w załączeniu);

2) uruchomiliśmy internetową PLATFORMĘ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ na stronie www.szkolenia.okppip.pl, na której nieodpłatnie udostępniono e-learningowe (realizowane przez Internet) kursy dokształcające: - „Komunikacja interpersonalna” - „Praca z trudnym pacjentem” - „Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w zawodzie pielęgniarskim” - „Radzenie sobie ze stresem” - „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

3) zaplanowaliśmy i wdrożyliśmy PROGRAM WOLOTARIATU PRACOWNICZEGO, w ramach którego m.in. przeprowadziliśmy akcję nieodpłatnych badań profilaktycznych, włączyliśmy się w akcję „Szlachetna Paczka” - szczegóły na http://www.okppip.pl/aktualnosci/szlachetna-paczka

4) opracowaliśmy i opublikowaliśmy materiały promujące naszą działalność non-profit, w tym: 6 artykułów w parsie regionalnej i branżowej (Magazynie Pielęgniarski i Położnej), 1 audycję w Polskim Radio Rzeszów i 1 felieton w TVP Rzeszów (zamieszczony poniżej). Projekt został zrealizowany i rozliczony prawidłowo, a jego rezultaty zostały zaakceptowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Priorytetowe cele naszej działalności non-profit (niedochodowej) w latach 2014-2020 to: 1) umożliwienie i ułatwienie dostępu do oferty szkoleń, realizowanych metodą e-learningu (przez internet), w miejscu i czasie dogodnym dla osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji. Służy temu strona www.szkolenia.okppip.pl, na której nieodpłatnie będziemy udostępniać kolejne kursy dokształcające; 2) zwiększenie zaangażowania pielęgniarek/arzy i położnych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Poszerzaniu wiedzy i umiejętności w tym zakresie służy internetowy kurs „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” i inicjatywy planowane w 2015 roku (szkolenia z zakresu rozpoznawania przemocy, Niebieskiej Karty, udziału pielęgniarek w Interdyscyplinarnych Zespołach ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie) 3) zaangażowanie własnych pracowników OKPPiP w działania społeczne w ramach wolontariatu pracowniczego.

Pliki do pobrania

strategia CSR dla OKPPiP

 

 

 

 

 

 

 

 


 WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE!

Działamy od 1999 roku, szkoląc pielęgniarki i położne na terenie całego kraju.

PROFESJONALNY ZESPÓŁ!

Wykwalifikowani pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w organizacji szkoleń.

SOLIDNA MARKA

Jesteśmy laureatami kilkudziesięciu prestiżowych nagród i wyróżnień.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl