Realizacja bezpłatnych szkoleń w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych."
Bezpłatne szkolenia specjalizacyjne finansowane z Ministerstwa Zdrowia!
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie prowadzi nabór na szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych finansowane z Ministerstwa Zdrowia na terenie całego kraju.
Plany kształcenia na I półrocze 2023 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na I półrocze 2023 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".
         logo nasz               logo                LINET logo male                       logo ptp 2
Project Name: European innovative programme for VET of nurses - "Moving and Handling"
(Number of project: 2015-1-CZ01-KA202-014029)
Funded by the European Union

Czas trwania projektu: Od 1.10. 2015 r.  do 30.09.2017 r.
Koordynator projektu: LINET spol. s r.o.
Partnerzy: Polskie Towarzystwo Pielegniarskie (PL), Ośrodek Ksztalcenia Podyplomowego Pielegniarek i Poloznych (PL), Birmingham City University (GB), Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kaunas Clinics (LT), Sihtasutus Tartu Ulikooli Kliinikum (EST), Česká asociace sester (CZ).

     Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielegniarek i Położnych sp. z o.o. W Rzeszowie od dnia 1 października 2017 r. uczestniczy w projekcie "European innovative programme for VET of nurses - Moving and Handling" (Number of project: 2015-1-CZ01-KA202-014029). Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus plus we współpracy z Czechami (koordynator projektu), Wielką Brytanią, Litwą, Estonią oraz Polską. Z Polski obok Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielegniarek i Położnych w projekcie uczestniczy Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. Pierwsze spotkanie projektowe oraz podział zadań odbyło się w Slanach, niedaleko Pragi.
   Projekt ma na celu opracowanie programów kształcenia oraz dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego dla pacjenta i pielęgniarki przenoszenia i przemieszczania pacjentów, z wykorzystaniem doświadczenia Wielkiej Brytanii oraz nowych rozwiązań technologicznych firmy Linet z Czech.
   Dnia 9 marca 2016 r. na Wydziale Nauk o Zdrowiu WUM, odbyło się drugie spotkanie w ramach projektu "European innovative programme for VET of nurses - Moving and Handling".

   Spotkanie miało na celu omówienie problematyki związanej z podnoszeniem i przemieszczaniem pacjentów. Dokonano analizy stanu rzeczy w krajach partnerskich- kwestie prawne (m.in. dyrektywy, przepisy unijne, kodeks pracy, inne regulacje prawne) oraz praktyczne (systemy kształcenia, edukacja). Spółkę reprezentowały Pani Maria Gołda oraz Marta Wójcik-Czerwińska. Ośrodek dokonał pełnej analizy stanu prawnego dot. podnoszenia i przenoszenia pacjentów w Polsce.

      W dniach 17.07.2016 r.- 24.07.2016 r. w Birmingham w Wielkiej Brytanii, odbyło się III spotkanie w ramach Projektu "European innovative programme for VET of nurses - Moving and Handling". Podczas spotkania przedstawiciele naszego Ośrodka: Prezes Zarządu Joanna Przybek-Mita oraz pracownicy merytoryczni: Maria Gołda oraz Marta Wójcik-Czerwińska, uczestniczyły w szkoleniu z zakresu bezpiecznego przemieszczania i obsługi pacjentów (biochemiczne zasady przenoszenia i obsługi pacjentów, obsługa specjalistycznego sprzętu). Uczestnicy spotkania otrzymali certyfikaty, które umożliwią im w przyszłości przeprowadzenie ww. szkolenia na terenie Polski.
       Dzięki wiedzy i umiejętnością trenerskim zdobytym przez naszych pracowników podczas lipcowego spotkania w Birmingham, rozpoczęliśmy realizację szkoleń w zakresie Ergonomicznego przemieszczania pacjentów przez personel medyczny. I edycja szkolenia przeprowadzona została w dniach 12-13 grudnia 2016 r. w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Dynowie. II edycja zrealizowana w dniach 14-15 grudnia 2016 r. przeprowadzona została w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczej w Błażowej. III edycja szkoleń odbyła się w ZOL w Hyżnym w terminie 27-28.12.2016 r.

 

     W dniu 6 czerwca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie w Birmingham w Wielkiej Brytanii, w ramach projektu "European innovative programme for VET of nurses - Moving and Handling". Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowej pracy i działań wykonanych przez Państwa uczestniczące w projekcie. Mieliśmy możliwość zaprezentowania efektów z przeprowadzonych szkoleń z zakresu Ergonomicznego przemieszczania pacjentów przez personel medyczny oraz przedstawienia naszych uwag i opinii dotyczących ich realizacji. Spotkanie miało również na celu przypomnienie praktycznej wiedzy z zakresu podnoszenia i przemieszczania pacjentów jak również omówienia możliwości przekazania i wdrożenia zdobytej wiedzy w placówkach medycznych.
     Koniec projektu zaplanowany jest na wrzesień 2017 r.

     Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w ramach kolejnego etapu realizacji projektu „European innovative programme for VET of nurses - Moving and Handling" (Number of project: 2015-1-CZ01-KA202-014029) zrealizował warsztaty z zakresu ergonomicznego przemieszczania pacjentów połączone z dyskusją na temat obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, urazowości pielęgniarek i położnych w placówkach ochrony zdrowia w Polsce oraz absencji chorobowej w poszczególnych oddziałach szpitalnych związanych z przeciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego pielęgniarek i położnych. Tematyka była dodatkowo rozpowszechniana podczas szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek i położnych realizowanych w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie. Uczestnicy szkoleń wskazywali na brak sprzętu pomocniczego do bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów w niektórych oddziałach szpitalnych, w miejscu zamieszkania pacjenta przy realizacji opieki długoterminowej domowej oraz Domach Pomocy Społecznej, gdzie również przebywają osoby obłożnie chore oraz niskie obsady kadrowe podczas dyżurów i niewielkie zainteresowanie ze strony pracodawców tą tematyką.
    Dodatkowo zostały zorganizowane dwa spotkania na szczeblu lokalnym, w którym wzięli udział członkowie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie oraz pielęgniarki oddziałowe rzeszowskich szpitali. W spotkaniu uczestniczyli również wykładowcy i opiekunowie zajęć stażowych realizujących szkolenia podyplomowe dla pielęgniarek i położnych. Głównym celem spotkania było podkreślenie bezpieczeństwa pracownika medycznego podczas wykonywania zadań związanych z transportem ręcznym pacjentów, zwrócenie uwagi na potrzebę szkoleń pracowników z zakresu technik bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów oraz dostępność sprawnego sprzętu minimalizującego transport ręczny pacjentów. W dyskusji poruszono również kwestie metod motywowania pracowników do zmiany dotychczasowych złych nawyków w tym zakresie.

       Dnia 19 września 2017 r. w Slanach (Czechy) obyło się ostatnie spotkanie w ramach programu "European innovative programme for VET of nurses - Moving and Handling". Spotkanie miało na celu podsumowanie działań podjętych podczas realizacji ostatniego etapu projektu. Powzięto również dyskusję na temat dalszej współpracy oraz planów na kolejne pięć lat.
     Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. rezprezentowany przez Panią Ewelinę Małek oraz Agnieszkę Olszowy wraz z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zaprezentował efekty z przeprowadzonych warsztatów i spotkań, podczas których podjęto temat bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów, możliwości przeprowadzenia szkoleń dla pielęgniarek oraz przekazania i wdrożenia zdobytej wiedzy w placówkach medycznych w Polsce. 

     Projekt, a zwłaszcza szkolenia zostały bardzo pozytywnie odebrane w środowisku pielęgniarskim. Mamy nadzieję na kontynuację działań dotyczących wdrażania dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego przenoszenia i przemieszczania pacjentów. Planujemy kolejne edycje szkoleń.

     Dnia 30 września 2017 r. oficjalnie zakończono realizację projektu "European innovative programme for VET of nurses - Moving and Handling".

Cel projektu: Głównym celem projektu było przeanalizowanie aktualnej sytuacji dotyczącej bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów przez personel w placówkach medycznych, jak również wdrożenie innowacyjnego programu szkoleniowego opracowanego przez Birmingham City University z Wielkiej Brytanii w krajach biorących udział w projekcie (Polsce, Estonii, Łotwie i Czechach).

    Podjęte działania: Podczas realizacji projektu dokonano analizy stanu rzeczy w krajach partnerskich- kwestie prawne (m.in. dyrektywy, przepisy unijne, kodeks pracy, inne regulacje prawne) oraz praktyczne (systemy kształcenia, edukacja). Rozpoczęto wdrażanie programu szkoleniowego dotyczącego bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów. Odbyły się spotkanie seminaryjne w Wielkiej Brytanii dla trenerów, podczas których zdobyli wiedzę i umiejętności wymagane do przeprowadzenia dalszych szkoleń i warsztatów. Przeprowadzono lokalne warsztaty i spotlania, w których uczestniczyli zarówno pracownicy placówek medycznych jaki również osoby funkcyjne: dyrektorzy, pielęgniarki naczelne i oddziałowe, reprezentacji izb pielęgniarskich, konsultanci wojewódzcy w dziedzinie pielęgniarstwa, itd. Ośrodek stworzył program kursu dokształcającego z zakresu Ergonomicznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów przez personel medyczny. 

   Ważnym punktem samej realizacji projektu był odbiór podjętych działań wśród pielęgniarek. Projekt, a zwłaszcza szkolenia zostały bardzo pozytywnie odebrane w środowisku pielęgniarskim. Mamy nadzieję na kontynuację działań dotyczących wdrażania dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego przenoszenia i przemieszczania pacjentów.

   Realizacja projektu odbyła się planowo i zgodnie z założonym harmonogramem. 

Project Name: European innovative programme for VET of nurses - "Moving and Handling"
(Number of project: 2015-1-CZ01-KA202-014029)
Funded by the European Union

 WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE!

Działamy od 1999 roku, szkoląc pielęgniarki i położne na terenie całego kraju.

PROFESJONALNY ZESPÓŁ!

Wykwalifikowani pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w organizacji szkoleń.

SOLIDNA MARKA

Jesteśmy laureatami kilkudziesięciu prestiżowych nagród i wyróżnień.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl