Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego
Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie po raz trzynasty został wyróżniony Certyfikatem „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego".
Kurs dokształcający SAMOOBRONA dla pielęgniarek i położnych.
Plany kształcenia na II półrocze 2024 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2024 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

Projekt NIPIP 3

      Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie rozpoczyna realizację projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.

     Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych z całego kraju w okresie do 31 grudnia 2023 r. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 35 000 kobiet i mężczyzn w zawodach pielęgniarki i położnej.

PROJEKT CZ. I

OKRĘG RZESZOWSKI

W ramach projektu Ośrodek będzie realizował BEZPŁATNE szkolenia dla pielęgniarek i położnych:
- Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych (3 edycje)

- Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych (3 edycje)
- Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych (3 edycje)

 Terminy realizacji szkoleń:

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa– od 29.09.2022 r.- edycja w Rzeszowie
 • Wywiad i badanie fizykalne – od 28.09.2022 r.- edycja w Rzeszowie
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych– od 5.10.2022 r.- edycja w Łańcucie
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych– od 28.09.2022 r.- edycja w Stalowej Woli
 • Wywiad i badanie fizykalne - 3.11.2022 r.- edycja w Rzeszowie
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych– od 2.11.2022 r.- edycja w Mielcu
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa– od 3.11.2022 r.- edycja w Rzeszowie
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych– od 1.02.2023 r.- edycja w Rzeszowie
 • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka– od 6.02.2023 r.- edycja w Rzeszowie
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych– od 20.02.2023 r.-edycja w Rzeszowie
 • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka– od 7.03.2023 r.- edycja w Rzeszowie

W ramach projektu zapewnione są:
- Najwyższą jakość kształcenia połączoną z ponad 20-letnim doświadczeniem.

-Materiały szkoleniowe + książki.
- Catering.

PROJEKT CZ. II

   Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie rozpoczyna realizację kolejnych edycji BEZPŁATNYCH szkoleń w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRĘG RZESZOWSKI

Każdy uczestnik kursu otrzymuje:
- Czytnik e-booków
- Materiały szkoleniowe + dostęp do cyfrowej biblioteki
- Catering
- Najwyższą jakość kształcenia połączoną z ponad 20-letnim doświadczeniem

Terminy realizacji szkoleń:

Kurs specjalistyczny Pielęgnowanie pacjenta wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek
- edycja I- 27.04.2023 r. - 19.07.2023 r. (Rzeszów)
- edycja II- 21.09.2023 r. - 14.12.2023 r. (Rzeszów)
- edycja III- 11.10.2023 r.- 4.12.2023 r. (Górno)

Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi dla pielęgniarek
- edycja I- 27.03.2023 r. – 2.06.2023 r. (Rzeszów)
- edycja II- 24.04.2023 r. – 30.06.2023 r. (Strzyżów)
- edycja III- 25.09.2023 r. - 15.12.2023 r. (Rzeszów)
- edycja IV- 11.10.2023 r. - 1.12.2023 r. (Rzeszów)

Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem z chorobami układu oddechowego dla pielęgniarek
- edycja I- 9.05.2023 r.- 31.07.2023 r. (Rzeszów)
- edycja II- 2.08.2023 r.- 30.10.2023 r. (Górno)
- edycja III- 26.09.2023 r.- 15.12.2023 r. (Dębica)
- edycja IV- 4.10.2023 r.- 14.12.2023 r. (Rzeszów)

Kurs specjalistyczny Edukator w chorobach układu krążenia dla pielęgniarek
- edycja I- 29.03.2023 r. – 26.06.2023 r. (Rzeszów)
- edycja II- 5.04.2023 r.- 5.07.2023 r. (Mielec)
- edycja III- 19.06.2023 r. - 29.08.2023 r. (Mielec)C
- edycja IV- 29.08.2023 r. - 29.11.2023 r. - 29.08.2023 r. (Rzeszów)
- edycja V- 27.09.2023 r. - 23.11.2023 r. (Mielec)
- edycja VI- 5.10.2023 r. - 23.11.2023 r. - 29.08.2023 r. (Tarnobrzeg)

Kurs specjalistyczny Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych
- edycja I- 31.03.2023 r.- 27.06.2023 r. (Rzeszów)
-edycja II- 30.06.2023 r.- 25.09.2023 r. (Rzeszów)
-edycja III- 12.09.2023 r.- 11.12.2023 r. (Rzeszów)
-edycja IV- 12.10.2023 r.- 15.12.2023 r. (Rzeszów)

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego dla pielęgniarek
- edycja I- 30.03.2023 r. – 29.09.2023 r. (Rzeszów)
- edycja II- 22.05.2023 r. - 22.11.2023 r. (Łańcut)

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek
- edycja I- 12.04.2023 r. – 10.10.2023 r. (Rzeszów)

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek
- edycja I- 5.05.2023 r. – 5.11.2023 r. (Rzeszów)
- edycja II- 1.09.2023 r. - 15.12.2023 r. (Rzeszów)

Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem dla pielęgniarek
- edycja I- 31.05.2023 r. - 30.08.20223 r. (Rzeszów)
- edycja II- 5.09.2023 r.- 4.12.2023 r. (Kolbuszowa)
- edycja III- 11.09.2023 r. - 8.12.2023 r. (Stalowa Wola)
- edycja IV- 2.10.2023 r. - 8.12.2023 r. (Kolbuszowa)
- edycja V- 11.10.2023 r. - 7.12.2023 r. (Stalowa Wola)

Kurs specjalistyczny Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych
- edycja I- 30.05.2023 r.- 28.08.2023 r. (Rzeszów)
- edycja II- 29.09.2023 r.- 12.12.2023 r. (Rzeszów)

Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
- edycja I- 23.05.2023 r. - 23.08.2023 r. (Rzeszów)

Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych
- edycja I- 15.05.2023 r. - 10.08.2023 r. (Rzeszów)
- edycja II- 20.09.2023 r. - 12.12.2023 r. (Rzeszów)
- edycja III- 13.10.2023 r. - 13.12.2023 r. (Rzeszów)

Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
- edycja I- 31.08.2023 r.- 27.10.2023 r. (Rzeszów)
- edycja I- 12.10.2023 r.- 6.12.2023 r. (Rzeszów)

Kurs specjalistyczny Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych
- edycja I- 6.10.2023 r. - 1.12.2023 r. (Rzeszów)

Kurs specjalistyczny Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny dla pielęgniarek i położnych
- edycja I- 15.09.2023 r. - 14.12.2023 r. (Rzeszów)

Wnioski na szkolenia należy składać przez System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) https://smk.ezdrowie.gov.pl/ (edycje oznaczone "Projekt").

Kontakt w sprawie relizacji szkoleń: 508 867 537 / 508 867 547.

Planowane szkolenia w ramach projektu:
- Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych
- Kurs specjalistyczny Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych
- Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
- Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
- Kurs specjalistyczny Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych
- Kurs specjalistyczny Pielęgnowanie pacjenta wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek
- Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi dla pielęgniarek
- Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem dla pielęgniarek
- Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem z chorobami układu oddechowego dla pielęgniarek
- Kurs specjalistyczny Edukator w chorobach układu krążenia dla pielęgniarek
- Kurs specjalistyczny Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny dla pielęgniarek i położnych
- Kurs specjalistyczny Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych
- Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek
- Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego dla pielęgniarek
- Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek

OKRĘG BIAŁOSTOCKI

   Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie zaprasza na BEZPŁATNE kursy specjalistyczne w woj. podlaskim (okręg białostocki) w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Realizowane przez Ośrodek szkolenia przeznaczone są dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu. Kursy zostaną zrealizowane do końca 2023 roku.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje:
- Czytnik e-booków
- Materiały szkoleniowe + dostęp do cyfrowej biblioteki
- Catering
- Najwyższą jakość kształcenia połączoną z ponad 20-letnim doświadczeniem

Terminy realizacji szkoleń:

Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych
Termin realizacji: 18.07.2023 r. – 17.10.2023 r.
Miejsce realizacji: Choroszcz

Kurs specjalistyczny Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych
Termin realizacji: 18.07.2023 r.- 17.10.2023 r.
Miejsce realizacji: Choroszcz

Kontakt w sprawie realizacji kursu: tel. 508 867 756 lub 508 868 063

 

Kurs dokształcający "PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WYWOŁANYCH SARS-COV-2 W OPIECE ZINSTYTUCJONALIZOWANEJ I WARUNKACH DOMOWYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH".

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarek i położnych do realizacji świadczeń zdrowotnychw zakresie profilaktyki i diagnostyki COVID-19.

Realizowane przez Ośrodek szkolenia przeznaczone są dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu w ramach projektu.

 W ramach szkolenia każdy uczestnik szkolenia otrzyma:
- Tablet Lenovo 
- Materiały szkoleniowe 
- Catering 
- Najwyższą jakość kształcenia 

Terminy i miejsca realizacji kursów:

OKRĘG RZESZOWSKI

- Termin realizacji: 27.09.2023 r. i 29.09.2023 r.        - Termin realizacji: 29.09.2023 r. i 30.09.2023 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów       Miejsce realizacji: Tyczyn

- Termin realizacji: 17.10.2023 r. i 18.10.2023 r.       - Termin realizacji: 30.10.2023 r. i 3.11.2023 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów               Miejsce realizacji: Kolbuszowa

- Termin realizacji: 23.10.2023 r. i 24.10.2023 r.           - Termin realizacji: 26.10.2023 r. i 30.10.2023 r.
Miejsce realizacji: Nisko              Miejsce realizacji: Dynów

- Termin realizacji: 23.10.2023 r. i 25.10.2023 r.           - Termin realizacji: 13.10.2023 r. i 27.10.2023 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów              Miejsce realizacji: Rzeszów

- Termin realizacji: 30.10.2023 r. i 10.11.2023 r.           - Termin realizacji: 27.10.2023 r. i 2.11.2023 r.
Miejsce realizacji: Mielec                  Miejsce realizacji: Rzeszów

- Termin realizacji: 30.10.2023 r. i 6.11.2023 r.             - Termin realizacji: 2.11.2023 r. i 29.11.2023 r.
Miejsce realizacji: Leżajsk                      Miejsce realizacji: Nowa Dęba

- Termin realizacji: 7.11.2023 r. i 8.11.2023 r.                     Termin realizacji: 9.11.2023 r. i 14.11.2023 r.
Miejsce realizacji: Dębica                 Miejsce realizacji: Łańcut

- Termin realizacji: 22.11.2023 r. i 27.11.2023 r.                - Termin realizacji: 16.11.2023 r. i 20.11.2023 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów                Miejsce realizacji: Rzeszów

- Termin realizacji: 13.11.2023 r. i 15.11.2023 r.             - Termin realizacji: 13.11.2023 r. i 20.11.2023 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów            Miejsce realizacji: Leżajsk

- Termin realizacji: 15.11.2023 r. i 16.11.2023 r.            - Termin realizacji: 15.11.2023 r. i 17.11.2023 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów               Miejsce realizacji: Rzeszów

- Termin realizacji: 20.11.2023 r. i 21.11.2023 r.               - Termin realizacji: 21.11.2023 r. i 24.11.2023 r.
Miejsce realizacji: Nisko             Miejsce realizacji: Mielec

- Termin realizacji: 21.11.2023 r. i 24.11.2023 r.               - Termin realizacji: 22.11.2023 r. i 30.11.2023 r.
Miejsce realizacji: Tarnobrzeg             Miejsce realizacji: Rzeszów

- Termin realizacji: 4.12.2023 r. i 8.12.2023 r.                      -Termin realizacji: 5.12.2023 r. i 13.12.2023 r.    
Miejsce realizacji: Rzeszów                                                   Miejsce realizacji: Rzeszów

-Termin realizacji: 7.12.2023 r. i 8.12.2023 r.                         -Termin realizacji: 7.12.2023 r. i 8.12.2023 r.
Miejsce realizacji: Łańcut                                                    Miejsce realizacji: Rzeszów 

-Termin realizacji: 6.12.2023 r. i 11.12.2023 r.
Miejsce realizacji: Leżajsk
 

OKRĘG TARNOWSKI

Termin realizacji: 26.10.2023 r. i 27.10.2023 r.               Termin realizacji: 16.11.2023 r. i 17.11.2023 r.
Miejsce realizacji: Brzesko                    Miejsce realizacji: Brzesko

Termin realizacji: 29.11.2023 r. i 30.11.2023 r. Termin realizacji: 29.11.2023 r. i 30.11.2023 r.
Miejsce realizacji:  Bochnia                       Miejsce realizacji: Brzesko

💻 Wnioski na szkolenia należy składać przez System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) https://smk.ezdrowie.gov.pl/

 

330982298 1587627348417002 248374766253869965 n

Projekt nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl