Dlaczego my?

Wieloletnie doświadczenie!


       

 Profesjonalny Zespół!

 

 

 

 Działamy szybko!


Jak do nas trafić?
Nagrody

Szkolenia - Krosno

 

 

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

e- mail
: osrodek@oipip.krosno.pl

(13) 43 72 779 (Wiceprezes Zarządu - Renata Kilar)
 (13) 43 72 781 (kursy komercyjne kwalifikacyjne i specjalistyczne oraz projekty EU)
  (13) 43 72 780 (szkolenia specjalizacyjne)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OKPPiP Placówka w Krośnie przypomina o rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego dla pielęgniarek, które odbędzie się 30.12.2014 o godzinie 15.00 w Ośrodku Kształcenia przy ulicy Bieszczadzkiej 5 w Krośnie (sala 210).

Organizator

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OKPPiP Placówka Szkoleniowa w Krośnie informuje, że planowane rozpoczęcie kurs kwalifikacyjnego w dziedzinie "Pielegniarstwa anestezjologii i intensywnej terapii" zostaje odwołane.

INFORMACJA - WAŻNE

Postępowanie kwalifikacyjne w szkoleniach specjalizacyjnych w dziedzinach:

- Pielęgniarstwo onkologiczne - Zielona Góra, data postępowania kwalifikacyjnego 05.12.2014r. godzina 1300 , egzamin kwalifikacyjny godzina 1400. Miejsce kwalifikacji i egzaminu Zielona Góra, ul. Wazów 44, sala nr 51, II piętro.

 

- Pielęgniarstwo onkologiczne - Białystok, data postępowania kawlifikacyjnego 08.12.2014r. godzina 1000, egzamin kwalifikacyjny godzina 1100 .Miejsce  kwalifikacji i egzaminu Białystok, Białostockie Centrum Onkologii, ul. Warszawska 15, budynek Administracjii Szpitala-aula II piętro.

Ponadto informujemy, iż w dniu 08.12.2014 (po egzaminie kwalifikacyjnym) odbędą się piersze zajęcia w godzinach 13.00-18.00 oraz w dniu 09.12.2014 w godzinach: 9.00-18.00.

 

 

- Pielęgniarstwo ginekologiczne - Krosno, data postepowania kwalifikacyjnego 10.12.2014r. godzina 900, egzamin kwalifikacyjny godzina 1000 . Miejsce kawlifikacji i egzaminu Krosno, ul. Bieszczadzka 5, II piętro, pokój 210

 

-Pielęgniarstwo psychiatryczne - Katowice, data postępowania kwalifikacyjnego 04.12.2014r., godzina 900 ,egzamin kwalifikacyjny godzina 1000   miejsce kwalifikaci i egzaminu Centrum Konferencyjno - Restauracyjne w Katowicach, ul. Bracka 16.

 

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem specjalizacyjnym prosimy o składanie dokumentów do 30 listopada 2014roku na adres Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno.. Zwracamy uwagę na kserokopię praw wykonywania zawodu, aby były potwierdzone za zgodność z oryginałem (przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych lub pracodawcę).

Uczestnicy, ubiegający się o dopuszczenie do specjalizacji zobowiązani są do uzupełnienia i dostarczenia  brakujących dokumentów  w dniu postępowania kwalifikacyjnego przed godziną posiedzenia komisji kwalifikacyjnej-jest to termin ostateczny.

Organizator

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielegniarek i Położnych Sp. zo.o. w Rzeszowie, Placówka Szkoleniowa w Krośnie ogłasza nabór na szkolenia specjalizacyjne finansowane ze środków ministerialnych (bezpłatne) w następujących dziedzinach:

 

1. Pielegniarstwo ginekologiczne dla połoznych, realizacja na terenie województwa podkarpackiego - Krosno
 

2. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek, realizacja na terenie województwa śląskiego - Katowice
 

3. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek, realizacja na terenie województwa podlaskiego - Białystok

 

4.  Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek, realizacja na terenie województwa lubuskiego - Zielona Góra

Osoby zainteresowane szkoleniem specjalizacyjnym proszone są o złożenie kart zgłoszeń na adres Ośrodka w Krośnie.

 

Pozostałe dokumenty, które są podstawą postępowania kwalifikacyjnego prosimy o składanie w terminie po15-tym  listopada do 30-go listopada 2014r:
 

- wniosek o dopuszczenie do specjalizacji

- oświadczenie, że w ostatnich 5 latach nie odbyłam/em specjalizacji dofinansowanych ze środków publicznych

- dokument potwierdzajacy co najmniej 2 letni staż pracy w zawodzie pielegniarki/położnej (zaświadczenie z zakładu pracy, świadectwo pracy)

- kserokopię aktualnego prawa wykonywania zawodu potwierdzanego za zgodność z oryhinałem

O dopuszczeniu do specjalizacji decydować będzie postępowanie kwalifikacyjne, które powołana komisja przeprowadzi w formie egzaminu testowego na bazie literatury:
 

I - Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych:
 

1. Położnictwo i ginegologia pod red. Grzegorza Bręborowicza PZWL 2010r

2. Podstawy pielegniarstwa - K. Zahradniczek, D. Zarzycka, B. Ślusarska; PZWL W-wa 2008
 

II - Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek:
 

 1.Pielęgniarstwo psychiatryczne - K.Górna, K. Jaracz, J. Rybakowski; PZWL W-wa 2012;

2. Pielęgniarstwo psychiatryczne - Janusz Rybakowski - Tom I Urban/Partner; Wrocław 2005;

3. Podstawy pielegniarstwa - K. Zahradniczek, D. Zarzycka, B. Ślusarska; PZWL W-wa 2008
 

III - Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek:
 

1. Pielęgniarstwo onkologiczne; A. Koper PZWL 2011r.

2. Podstawy pielegniarstwa - K. Zahradniczek, D. Zarzycka, B. Ślusarska; PZWL W-wa 2008

O terminie postępowaniu kwalifikacyjnym poinformujemy w poźniejszym terminie.

Kontakt telefoniczny z biurem Ośrodka w Krośnie - 134372780 od pon.-pt. 700-1500 lub adres mailowy: osrodek@oipip.krosno.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w  Rzeszowie  Placówka Szkoleniowa w Krośnie, ogłasza nabór w ramach PAKIETU na kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo oddechowa oraz kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pod nazwą „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego.

 

Uczestnicy odbywają szkolenia w „PAKIECIE” bezpłatnie.

Szkolenia w „Pakiecie” organizowane są dla 35 osób, które spełniają następujące kryteria:

 

- posiadają co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/ pielęgniarza

- posiadają  prawo wykonywania zawodu stwierdzające uprawnienia do wykonywania zawodu na    obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

- aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki, pielęgniarza

 

Szkolenia w Pakiecie organizujemy na terenie województwa lubuskiego w terminie:-  kurs specjalistyczny w zakresie Resuscytacja krążeniowo oddechowa:

rozpoczęcie – 7.11.2014r.

- kurs kwalifikacyjny  w dziedzinie Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek, pielęgniarzy: rozpoczęcie – 5. 01.2015 r.

 

Zapewniamy bezpłatnie: materiały dydaktyczne, podręcznik z zakresu medycyny ratunkowej i katastrof oraz  catering  / posiłek  dwudaniowy/

 

Dokumenty pielęgniarki/ pielęgniarza o dopuszczenie do kształcenia w Pakiecie  prosimy przesyłać na adres : Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek          i Położnych , Placówka Szkoleniowa w Krośnie ul. Bieszczadzka 5 do dnia  4.11.2014r.    /obowiązuje wersja papierowa/

Dokumenty osób, które złożyły  zgłoszenia w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze zostana przekazane do Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Krośnie.

 

Do karty zgłoszenia  należy dołączyć:

 

- kopię prawa wykonywania zawodu poświadczone  za zgodność z oryginałem,

- kopię dokumentu  potwierdzającego  posiadanie ,co najmniej 6-miesięcznego stażu    pracy w zawodzie,

- dokument potwierdzający  aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza na obszarze Rzeczypospolitej  Polskiej.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerami telefonów: 13 4372 780, 13 43  72 781

KWALIFIKACJE DO W/W PAKIETU ODBĘDĄ SIĘ 7.11.2014r. GODZINA 1500 W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM UL. WAZÓW 44

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PILNE!!!

Wszyscy zainteresowani niżej wymienionymi specjalizacjami, proszeni są o składanie obowiązujących dokumentów do dnia 28.10.2014 

      -pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek

   - pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek

    - pielęgniarstwo paliatywne dla pielęgniarek  

- pielęgniarstwo położnicze dla położnych\

- pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 

Obowiązujące dokumenty to:

- wniosek o dopuszczenie do specjalizacji

- kserokopia prawa wykonywania zawodu - potwierdzona za zgodność z oryginałem

- dokument potwierdzający dwuletni staż pracy w zawodzie.


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA

KURS KWALIFIAKACYJNY Z ZAKRESU TECHNOLOGII  STERYLIZACJI I DEZYNFEKCJI

Ostateczny termin składania dokumentów na ww kurs - 03.09.2014  tj

1. Wniosek o zakwalifikowanie na kurs.

2. Dokument potwierdzający posiadanie średniego wykształcenia.

 

Rozpoczęcie kursu:

05.09.2014 o godzinie 8.00 w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
ul. Bieszczadzka 5 w Krośnie, w sali nr 212.

terminy kolejnych wykładów to:

08.09.2014, 12.09.2014, 15.09.2014, 19.09.2014, 23.09.2014, 30.09.2014, 02.10.2014

od 14.10.2014 odbywać się będą zajęcia praktyczne w centralnej sterylizatorni szpitalnej Podkarpadzkiego Szpitala Wojewódzkiego w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57

Harmonogram placówek stażowych po uzgodnieniu z uczestnikami.

Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 134372780, fax 134372781 lub 134369460.

Organizator

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

PEŁNOPŁATNE

 rozpoczynające się w miesiącu wrześniu 2014 r w dziedzinach:

- pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek

- pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek

- pielęgniarstwo paliatywne dla pielęgniarek

- pielęgniarstwo położnicze dla położnych.
 

Obowiązujące dokumenty to:

- wniosek o dopuszczenie do specjalizacji

- kserokopia prawa wykonywania zawodu - potwierdzona za zgodność z oryginałem

- dokument potwierdzający dwuletni staż pracy w zawodzie.

 

Koszt specjalizacji wynosi 4 500,00 PLN, z możliwością płatności w ratach  z godnie z podpisaną indywidualną umową.

Realizacja programu szkolenia zgodnie z zatwierdzonym programem od 18 - 24 miesięcy.

Osoby zainteresowane w/w szkoleniami proszone są o składanie dokumentów w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka przy ul. Bieszczadzkiej 5, pok nr 201 w godz. 7.00-15.00.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem tel. 134372780.

Organizator

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Placówka Szkoleniowa w Krośnie, ogłasza nabór kandydatów na szkolenie
w ramach  Kursu specjalistycznego dla  pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej
w zakresie opieki geriatrycznej
organizowanym w ramach Projektu Systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Uczestnicy odbywają szkolenia bezpłatnie.

Liczba realizowanych godzin to 36 h dydaktycznych i 4 h praktycznych realizowanych
w systemie piątek, sobota, niedziela.

Szkolenia w  organizowane są dla  osób, które spełniają następujące kryteria

1)      Uczestnikiem Kursu może być pielęgniarka, która:

a)      w rozumieniu art. 5 ust. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) jest pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, tj.:

- ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

lub

- ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

lub

- odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

lub

- odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

lub

- posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej,

będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

b)      jest zatrudniona w podmiocie leczniczym będącym lub niebędącym przedsiębiorcą, realizującym świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, bez względu na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy, lub wykonuje zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) i realizuje świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;

c)      posiada prawo wykonywania zawodu;

d)     została zakwalifikowana do odbycia Kursu przez organizatora kształcenia.

 

Pełna dokumentacja zgłoszeniowa zawiera:

a)      kartę zgłoszenia do kursu (wg wzoru organizatora);

b)      kopię prawa wykonywania zawodu (potwierdzona za zgodność
z oryginałem);

c)      dokument potwierdzający zatrudnienie w podstawowej opiece zdrowotnej: zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub oświadczenie uczestnika Kursu o wykonywaniu zawodu w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową;

d)      skierowanie wydane przez pracodawcę (fakultatywnie);

e)      deklaracja uczestnictwa w projekcie;

f)       oświadczenia uczestnika Kursu dotyczące przetwarzania danych osobowych;

g)      zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

 DOKUMENTY DO POBRANIA NA DOLE STRONY

lub kliknij w link

content/zdjecia/file/inf%20projekt_geriatria_z%20za%C5%82%C4%85cznikami_ca%C5%82osc(1).pdf

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 dni przed rozpoczęciem poszczególnych edycji. Za zgłoszenie uważa się datę wpływu dokumentów do Organizatora.

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych niż 30 miejsc będzie przeprowadzony egzamin kwalifikacyjny, pisemny w formie testu. O dacie, miejscu
i formie egzaminu wstępnego osoby, które złożyły karty zgłoszeniowe będą powiadomione poprzez stronę internetową Organizatora (www.okppip.pl) do 5 dni przed wyznaczoną datą egzaminu.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych prosimy przesyłać w wersji papierowej na adres:

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

 

 

Placówka Szkoleniowa w Krośnie

 

ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno

Zapewniamy bezpłatnie: materiały dydaktyczne,  materiały szkoleniowe,  catering (ciepłe i zimne napoje, ciasteczka, posiłek  trzydaniowy)

 Uwaga: istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu i noclegu do kwoty 1100 zł na osobę.

 

 Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 13 43 72 781

 Wszystkich uczestników prosimy o  wskazanie  w karcie zgłoszenia wyboru miejsca i terminu uczestnictwa.

 

Dla województwa śląskiego:

 Żywiec – 1-sza edycja (zgłoszenia do 14.08.2014r.)

22 – 24 sierpnia 2014

05 – 07 września 2014

 Bytom – 2-ga  edycja (zgłoszenia do 08.09.2014r.)

12 – 14 września 2014

19 – 21 września  2014

 Bytom – 3-cia edycja (zgłoszenia do 25.09.2014r.)

03 – 05 października 2014

10 – 12 października 2014

 Rybnik – 4-ta edycja (zgłoszenia do 09.10.2014r.)

17 – 19 października 2014

24 – 26 października 2014

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w najbliższym czasie planujemy rozpocząć następujące kursy:

 • kurs specjalistyczny opieki paliatywnej - 370 zł
 • kurs szczepień ochronnych - 350 zł
 • kurs EKG - 450 zł

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 134372781

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

„Zdrowa konkurencja – zdrowsi pacjenci”  

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z oo. w Rzeszowie Placówka Szkoleniowa w Krośnie

zaprasza

 

 •   przedsiębiorstwa prowadzące działalność leczniczą, które
 • należą do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniają do 250 pracowników
 •  posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze woj. podkarpackiego (siedzibę, oddział, filię, delegaturę)
 • mogą ubiegać się o pomoc de minimis
 • nie pozostają w trudnej sytuacji ekonomicznej

oraz

 •  pielęgniarki i pielęgniarzy oraz położne - oddelegowane/nych przez ww. przedsiębiorstwa i pracujące/y na obszarze woj. podkarpackiego

 

do  udziału w 16 dziedzinach kursów dokształcających, specjalistycznych i kwalifikacyjnych, w tym:

I. Kursy dokształcające:

1. „Samozatrudnienie w działalności leczniczej - kontrakty pielęgniarskie” – 20 gr. po 10 os.

2. „Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami NFZ” – 2 gr. po 10 os.

3. „Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami układu ruchu” – 2 gr. po 10 os.

4. „Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi” – 2 gr. po 10 os.

5. „Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi” – 2 gr. po 10 os.

6. „Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami onkologicznymi” – 2 gr. po 10 os.

7. „Cewnikowanie pęcherza moczowego” – 2 gr. po 10 os.

8. „Praca z trudnym pacjentem” – 2 gr. po 10 os.

II. Kursy specjalistyczne:

9. „Leczenie ran dla pielęgniarek” – 2 gr. po 10 os.

10. „Leczenie ran dla położnych” – 2 gr. po 10 os.

11. „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” – 2 gr. po 10 os.

12. „Wykonywanie i interpretacja zapisów EKG” – 2 gr. po 10 os.

13. „Edukator w cukrzycy” – 2 gr. po 10 os.

14. „Żywienie enteralne” – 2 gr. po 10 os.

 

III. Kursy kwalifikacyjne:

15. „Pielęgniarstwo opieki długoterminowej” – 1 gr. po 15 os.

16. „Pielęgniarstwo rodzinne” – 1 gr. po 15 os.

o  Kurs dokształcający nr 1 obejmuje 112 godz. zajęć

o  kursy dokształcające nr 2-8 – po 24 godz. zajęć

o  kursy specjalistyczne nr 9-14 – od 90 do 142 godz. zajęć teoretycznych i stażowych

o  kursy kwalifikacyjne nr 15 – 355 g. (w tym 180 g. teorii i 175 g. praktyk) oraz  nr 16 – 353 g. (150 g. teorii i 203 staży).

o  ramowe programy ww. kursów dostępne na stronie ww.ckppip.edu.pl.

 

Ø  Udział w ww. kursach jest bezpłatny. Odbywa się w ramach oddelegowania ze strony przedsiębiorstw działalności leczniczej.

Ø  Każdy z Uczestników obligatoryjne (obowiązkowo) powinien uczestniczyć w kursie dokształcającym nr 1 (Samozatrudnienie w działalności leczniczej).

Ø  Dodatkowo ma prawo skorzystać z dwóch indywidualnie wybranych ww. kursów dokształcających i/lub specjalistycznych i/lub kwalifikacyjnych.

Ø  Uczestnicy/ki otrzymają podręczniki, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, ubezpieczenie NNW.

Ø  Kursy mogą być zrealizowane w każdej z Placówek Szkoleniowych (Krosno, Tarnobrzeg, Rzeszów) lub w dogodnym miejscu dla uczestników (w przypadku zebrania grupy 10-cio osobowej).

 

Bliższe informacje oraz dokumentacja rekrutacyjna dostępne są w:

OKPPIP Placówce Szkoleniowej w Krośnie

38-400 Krosno,  ul. Bieszczadzka 5

tel. 1343 72 780, 1343 72 781

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

„Po pierwsze pierwsza pomoc” 

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z oo. w Rzeszowie Placówka Szkoleniowa w Krośnie

zaprasza

 

 • przedsiębiorstwa, które:
 •  należą do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniają do 250 pracowników),
 • posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze woj. podkarpackiego (siedzibę, oddział, filię, delegaturę),
 • mogą ubiegać się o pomoc de minimis,
 • nie pozostają w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 •    działają przede wszystkim w branżach: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych.

oraz

 • odelegowanych przez ww. przedsiębiorstwa pracowników m.in. sprzedawców, robotników w przetwórstwie przemysłowym i budownictwie, operatorów maszy i urządzeń, kierowników budowy, mistrzów w budownictwie, mechaników samochodowych, lakierników, blacharzy, rzemieślników itp.

w maszy i urządzeń, kierownik w budownictwie, mechanikó

do udziału w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy, w tym:

 

 •  ZAAWANSOWANE SZKOLENIE PIERWSZEJ POMOCY

 

16 godz. (2-dniowe) zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu: resuscytacji krążeniowo-oddechowej RKO, przedlekarskich działań ratowniczych po wypadku przy pracy i innych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, użycia defibrylatora itp.

 

 •  KWALIFIKOWANY KURS PIERWSZEJ POMOCY

 

40 godz. (5-dniowe) zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu: zabiegów ratujących życie BLS,  zasad udzielania pierwsze pomocy w przypadku: krwotoków, urazów głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej, kończyn, upadku  wysokości, oparzeń, odmrożeń, zatruć, transportu poszkodowanego itp. 

 

 • Udział w ww. kursach jest bezpłatny.
 • Odbywa się w ramach oddelegowania ze strony przedsiębiorstw, w 10-cio osobowych grupach.
 • Uczestnicy/czki szkoleń otrzymają: materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, jeżeli zajęcia  realizowane  będą w  miejscowości  innej  niż miejsce  zameldowania  uczestnika, catering podczas 8-godzinnych zajęć.
 • Kursy mogą być zrealizowane w każdej z Placówek Szkoleniowych (Krosno, Tarnobrzeg, Rzeszów) lub w dogodnym miejscu dla uczestników (w przypadku zebrania grupy 10-cio osobowej).Bliższe informacje oraz dokumentacja rekrutacyjna dostępne są w:

OKPPIP Placówce Szkoleniowej w Krośnie

38-400 Krosno,  ul. Bieszczadzka 5

tel. 1343 72 780, 1343 72 781

--------------------------------------------------------------------------------------


Pliki do pobrania
pobierz WEW REGULAMIN ORGANIZACYJNY.pdf

WEWNĘTRZNY REGUL ORGANIZACYJNY - Projekt opieka nad pacjentami w wieku podeszłym

pobierz GERIATRIA - POZ - dok zgłoszeniowe.pdf

GERIATRIA POZ - dokumenty zgłoszeniowe
Ilość unikatowych odwiedzin: 57410Realizacja Kiwi Media