Dlaczego my?

Wieloletnie doświadczenie!


       

 Profesjonalny Zespół!

 

 

 

 Działamy szybko!


Jak do nas trafić?
Nagrody

Szkolenia - Krosno

 

 

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

e- mail
: osrodek@oipip.krosno.pl

(13) 43 72 779 (Wiceprezes Zarządu - Renata Kilar)
 (13) 43 72 781 (kursy komercyjne kwalifikacyjne i specjalistyczne oraz projekty EU)
  (13) 43 72 780 (szkolenia specjalizacyjne)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurs szczepień ochronnych rozpoczyna się 30.06.2014 o godzinie 15.15 w OKPPiP ul. Bieszczadzka 5, Krosno

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w najbliższym czasie planujemy rozpocząć następujące kursy:

 • kurs specjalistyczny opieki paliatywnej - 370 zł
 • kurs szczepień ochronnych - 350 zł
 • kurs EKG - 450 zł

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 134372781

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

„Zdrowa konkurencja – zdrowsi pacjenci”  

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z oo. w Rzeszowie Placówka Szkoleniowa w Krośnie

zaprasza

 

 •   przedsiębiorstwa prowadzące działalność leczniczą, które
 • należą do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniają do 250 pracowników
 •  posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze woj. podkarpackiego (siedzibę, oddział, filię, delegaturę)
 • mogą ubiegać się o pomoc de minimis
 • nie pozostają w trudnej sytuacji ekonomicznej

oraz

 •  pielęgniarki i pielęgniarzy oraz położne - oddelegowane/nych przez ww. przedsiębiorstwa i pracujące/y na obszarze woj. podkarpackiego

 

do  udziału w 16 dziedzinach kursów dokształcających, specjalistycznych i kwalifikacyjnych, w tym:

I. Kursy dokształcające:

1. „Samozatrudnienie w działalności leczniczej - kontrakty pielęgniarskie” – 20 gr. po 10 os.

2. „Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami NFZ” – 2 gr. po 10 os.

3. „Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami układu ruchu” – 2 gr. po 10 os.

4. „Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi” – 2 gr. po 10 os.

5. „Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi” – 2 gr. po 10 os.

6. „Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami onkologicznymi” – 2 gr. po 10 os.

7. „Cewnikowanie pęcherza moczowego” – 2 gr. po 10 os.

8. „Praca z trudnym pacjentem” – 2 gr. po 10 os.

II. Kursy specjalistyczne:

9. „Leczenie ran dla pielęgniarek” – 2 gr. po 10 os.

10. „Leczenie ran dla położnych” – 2 gr. po 10 os.

11. „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” – 2 gr. po 10 os.

12. „Wykonywanie i interpretacja zapisów EKG” – 2 gr. po 10 os.

13. „Edukator w cukrzycy” – 2 gr. po 10 os.

14. „Żywienie enteralne” – 2 gr. po 10 os.

 

III. Kursy kwalifikacyjne:

15. „Pielęgniarstwo opieki długoterminowej” – 1 gr. po 15 os.

16. „Pielęgniarstwo rodzinne” – 1 gr. po 15 os.

o  Kurs dokształcający nr 1 obejmuje 112 godz. zajęć

o  kursy dokształcające nr 2-8 – po 24 godz. zajęć

o  kursy specjalistyczne nr 9-14 – od 90 do 142 godz. zajęć teoretycznych i stażowych

o  kursy kwalifikacyjne nr 15 – 355 g. (w tym 180 g. teorii i 175 g. praktyk) oraz  nr 16 – 353 g. (150 g. teorii i 203 staży).

o  ramowe programy ww. kursów dostępne na stronie ww.ckppip.edu.pl.

 

Ø  Udział w ww. kursach jest bezpłatny. Odbywa się w ramach oddelegowania ze strony przedsiębiorstw działalności leczniczej.

Ø  Każdy z Uczestników obligatoryjne (obowiązkowo) powinien uczestniczyć w kursie dokształcającym nr 1 (Samozatrudnienie w działalności leczniczej).

Ø  Dodatkowo ma prawo skorzystać z dwóch indywidualnie wybranych ww. kursów dokształcających i/lub specjalistycznych i/lub kwalifikacyjnych.

Ø  Uczestnicy/ki otrzymają podręczniki, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, ubezpieczenie NNW.

Ø  Kursy mogą być zrealizowane w każdej z Placówek Szkoleniowych (Krosno, Tarnobrzeg, Rzeszów) lub w dogodnym miejscu dla uczestników (w przypadku zebrania grupy 10-cio osobowej).

 

Bliższe informacje oraz dokumentacja rekrutacyjna dostępne są w:

OKPPIP Placówce Szkoleniowej w Krośnie

38-400 Krosno,  ul. Bieszczadzka 5

tel. 1343 72 780, 1343 72 781

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

„Po pierwsze pierwsza pomoc” 

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z oo. w Rzeszowie Placówka Szkoleniowa w Krośnie

zaprasza

 

 • przedsiębiorstwa, które:
 •  należą do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniają do 250 pracowników),
 • posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze woj. podkarpackiego (siedzibę, oddział, filię, delegaturę),
 • mogą ubiegać się o pomoc de minimis,
 • nie pozostają w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 •    działają przede wszystkim w branżach: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych.

oraz

 • odelegowanych przez ww. przedsiębiorstwa pracowników m.in. sprzedawców, robotników w przetwórstwie przemysłowym i budownictwie, operatorów maszy i urządzeń, kierowników budowy, mistrzów w budownictwie, mechaników samochodowych, lakierników, blacharzy, rzemieślników itp.

 

do udziału w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy, w tym:

 

 •  ZAAWANSOWANE SZKOLENIE PIERWSZEJ POMOCY

 

16 godz. (2-dniowe) zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu: resuscytacji krążeniowo-oddechowej RKO, przedlekarskich działań ratowniczych po wypadku przy pracy i innych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, użycia defibrylatora itp.

 

 •  KWALIFIKOWANY KURS PIERWSZEJ POMOCY

 

40 godz. (5-dniowe) zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu: zabiegów ratujących życie BLS,  zasad udzielania pierwsze pomocy w przypadku: krwotoków, urazów głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej, kończyn, upadku  wysokości, oparzeń, odmrożeń, zatruć, transportu poszkodowanego itp. 

 

 • Udział w ww. kursach jest bezpłatny.
 • Odbywa się w ramach oddelegowania ze strony przedsiębiorstw, w 10-cio osobowych grupach.
 • Uczestnicy/czki szkoleń otrzymają: materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, jeżeli zajęcia  realizowane  będą w  miejscowości  innej  niż miejsce  zameldowania  uczestnika, catering podczas 8-godzinnych zajęć.
 • Kursy mogą być zrealizowane w każdej z Placówek Szkoleniowych (Krosno, Tarnobrzeg, Rzeszów) lub w dogodnym miejscu dla uczestników (w przypadku zebrania grupy 10-cio osobowej).Bliższe informacje oraz dokumentacja rekrutacyjna dostępne są w:

OKPPIP Placówce Szkoleniowej w Krośnie

38-400 Krosno,  ul. Bieszczadzka 5

tel. 1343 72 780, 1343 72 781

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    

 

 

Pliki do pobrania
pobierz WEW REGULAMIN ORGANIZACYJNY.pdf

WEWNĘTRZNY REGUL ORGANIZACYJNY - Projekt opieka nad pacjentami w wieku podeszłym
Ilość unikatowych odwiedzin: 242688Realizacja Kiwi Media