Dlaczego my?

Wieloletnie doświadczenie!


       

 Profesjonalny Zespół!

 

 

 

 Działamy szybko!


Jak do nas trafić?
Nagrody

Szkolenia specjalizacyjne


 Placówka szkoleniowa w Rzeszowie

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie informuje, iż rozpoczyna nabór na SPECJALIZACJE PEŁNOPŁTNE:

 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek
  - całkowity koszt - 4.500 zł
 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego dla pielęgniarek
  - całkowity koszt - 4.500 zł
 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwo w Ochronie Zdrowia Pracujących - całkowity koszt 5300 zł.
   

Szkolenia będa realizowane w Rzeszowie, zas odpłatność może byc uiszczana (zgodnie z podpisaną umową) w systemie miesięcznym bądź semestralnym.

  

Absolwenci naszego ośrodka zdali egzamin państwowy w 100 %\

 

Specjalizacja chirurgiczna (2012)

www.ckppip.edu.pl/doki/wykres_egz_piel_chirurgicznego20120926.pdf

 Specjalizacja epidemiologiczna (2012)

www.ckppip.edu.pl/doki/wykres_egz_piel_epidemiologicznego20121026.pdf

 Specjalizacja onkologiczna (2012)

www.ckppip.edu.pl/doki/wykres_egz_piel_onkologicznego20121025.pdf

 Specjalizacja ratunkowa (2012)

www.ckppip.edu.pl/doki/wykres_egz_piel_ratunkowego20121107.pdf

Specjalizacja położnicza (2011)

www.ckppip.edu.pl/doki/wykres_piel_polozniczego20111028.pdf

Specjalizacja anestezjologiczna i intensywnej opieki (2011)

www.ckppip.edu.pl/doki/wykres_piel_anestezjologicznego20111122.pdf

Specjalizacja neonatologiczna (2011)

http://www.ckppip.edu.pl/doki/wykres_egz_piel_noenatologicznego20111024.pdf

Specjalizacja zachowawcza (2011)

http://www.ckppip.edu.pl/doki/wykres_egz_piel_zachowawczego20110927.pdf

Specjalizacja chirurgiczna

http://www.ckppip.edu.pl/doki/wykres_egz_piel_chirurgicznego101005.pdf

Specjalizacja położnicza

http://www.ckppip.edu.pl/doki/wykres_egz_piel_polozniczego100928.pdf

Specjalizacja pielęgniarstwa rodzinnego

http://www.ckppip.edu.pl/doki/wykres_egz_piel_rodzinnego101001.pdf

Specjalizacja ratunkowa

http://www.ckppip.edu.pl/doki/wykres_egz_piel_ratunkowego101109.pdf

Specjalizacja ginekologiczna

http://www.ckppip.edu.pl/doki/wykres_egz_piel_ginekologicznego101022.pdf

 

 

Szkolenia specjalizacyjne w trakcie realizacji

 

 1. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

 • miejsce szkolenia - Rzeszów, Opole
 • czas trwania - 2 lata
 • liczba godzin:
  Blok ogólnozawodowy: 295 h (teoria) + 35 h (staż)
  Blok specjalistyczny - 405 h
            zajęcia stażowe - 455 h
 • termin rozpoczęcia - Rzeszów 20.04.2012, Opole 29.09.2012
   

2. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek

 • miejsce szkolenia - Rzeszów i Nowy Sącz
 • czas trwania 2 lata
 • liczba godzin:
  Blok ogólnozawodowy: 295 h (teoria) + 35 h (staż)
  Blok specjalistyczny - 300 h
            zajęcia stażowe - 350 h
   

3. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek

 • miejsce szkolenia - Rzeszów
 • czas trwania - 2 lata
 • liczba godzin:
  Blok ogólnozawodowy: 295 h (teoria) + 35 h (staż)
  Blok specjalistyczny - 233 h
            zajęcia stażowe - 548 h
 • termin rozpoczęcia - 26.09.2012
   

4. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych

 • miejsce szkolenia - Rzeszów
 • czas trwania - 2 lata
 • liczba godzin:
  Blok ogólnozawodowy: 295 h (teoria) + 35 h (staż)
  Blok specjalistyczny - 405 h
            zajęcia stażowe - 280 h
   

5. Pielęgniarstwo neurologiczne

 • miejsce szkolenia: Rzeszów, Nowy Sącz
 • czas trwania - 2 lata
 • liczba godzin:
  Blok ogólnozawodowy: 295 h (teoria) + 35 (staż) = 330 h
  Blok specjalistyczny: 700 h ogółem
                                        teoria: 210 h
                                        staże: 490 h   
 • termin rozpoczęcia - Rzeszów 19.07.2011, Nowy Sącz 21.09.2012
   

6. Pielęgniarstwo ginekologiczne

 • miejsce szkolenia: Rzeszów
 • czas trwania - 2 lata
 • liczba godzin:
  Blok ogólnozawodowy: 295 h (teoria) + 35 (staż) = 330 h
  Blok specjalistyczny: 625 h ogółem
                                        teoria: 345 h
                                        staże: 280 h 
 • termin rozpoczęcia - 26.07.2011
   

7. Pielęgniarstwo kardiologiczne

 • miejsce szkolenia: Rzeszów
 • czas trwania - 2 lata
 • liczba godzin:
  Blok ogólnozawodowy: 295 h (teoria) + 35 (staż) = 330 h
  Blok specjalistyczny: 736 h ogółem
                                        teoria: 365 h
                                        staże: 371 h 
 • termin rozpoczęcia - 21.07.2011
   

8. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

 • miejsce szkolenia: Rzeszów
 • czas trwania - 2 lata
 • liczba godzin:
  Blok ogólnozawodowy: 295 h (teoria) + 35 (staż) = 330 h
  Blok specjalistyczny: 820 h ogółem
                                        teoria: 225 h
                                        staże:  595  h 
 • termin rozpoczęcia - I edycja 20.04.2012, II edycja 26.09.2012
   

9. Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek

 • miejsce szkolenia: Rzeszów, Nowy Sącz, Opole
 • czas trwania - 2 lata
 • liczba godzin:
  Blok ogólnozawodowy: 295 h (teoria) + 35 (staż) = 330 h
  Blok specjalistyczny: 780 h ogółem
                                        teoria: 430 h
                                        staże:  350 h 
 • termin rozpoczęcia - Nowy Sącz 30.09.2011, Rzeszów 04.05.2012, Opole 29.09.2012

 

10. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

 • miejsce szkolenia: Rzeszów, Nowy Sącz
 • czas trwania - 2 lata
 • liczba godzin:
  Blok ogólnozawodowy: 295 h (teoria) + 35 (staż) = 330 h
  Blok specjalistyczny: 470 h ogółem
                                        teoria: 360 h
                                        staże:  210 h 
 • termin rozpoczęcia - Nowy Sącz 13.09.2011, Rzeszów 01.10.2012

 

11. Pielęgniarstwo położnicze dla położnych

 • miejsce szkolenia: Rzeszów
 • czas trwania - 2 lata
 • liczba godzin:
  Blok ogólnozawodowy: 295 h (teoria) + 35 (staż) = 330 h
  Blok specjalistyczny: 765 h ogółem
                                        teoria: 435 h
                                        staże:  330 h 
 • termin rozpoczęcia - 25.09.2012

 

12. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

 • miejsce szkolenia: Rzeszów, Elbląg
 • czas trwania - 2 lata
 • liczba godzin:
  Blok ogólnozawodowy: 295 h (teoria) + 35 (staż) = 330 h
  Blok specjalistyczny: 870 h ogółem
                                        teoria: 100 h
                                        staże:  770 h 
 • termin rozpoczęcia - Rzeszów 02.07.2012, Elbląg 12.10.2012

 

13. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek

 • miejsce szkolenia: Elbląg
 • czas trwania - 2 lata
 • liczba godzin:
  Blok ogólnozawodowy: 295 h (teoria) + 35 (staż) = 330 h
  Blok specjalistyczny: 740 h ogółem
                                        teoria: 390 h
                                        staże:  350 h 
 • termin rozpoczęcia - Elbląg 12.10.2012

 

Plan nauczania szkoleń specjalizacyjnych znajduje się w Dz. U. 2003 Nr 197 poz.1922 oraz na stronie internetowej www.ckppip.edu.pl 

 Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu:
(17) 77 88 481

 

Placówka szkoleniowa w Krośnie
 
Ogłaszamy nabór na następujące płatne szkolenia specjalizacyjne na rok 2012:

1. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

 • miejsce szkolenia: Krosno
 • czas trwania – 2 lata
 • koszt 4.500,00 PLN, Tryb – mieszany
 • liczba godzin
  blok ogólno zawodowy  – 330 h
  blok specjalistyczny – 405 h
  zajęcia stażowe – 455 h
 • termin rozpoczęcia - 2012

 

2. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

 • miejsce szkolenia: Krosno
 • czas trwania – 2 lata
 • koszt 4.500,00 PLN, Tryb – mieszany
 • liczba godzin
  blok ogólno zawodowy  – 330 h
  blok specjalistyczny – 360 h
  zajęcia stażowe – 210 h
 • termin rozpoczęcia - 2012

 

Szkolenie specjalizacyjne zostanie przeprowadzone po utworzeniu grupy (25 - 30 osób)

Kandydatkami na powyższe szkolenia  powinny być pielęgniarki/położne ( w zależności od programu szkolenia), które posiadają:

 • przynajmniej 2 letni staż pracy 
 • zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.

 

Plan nauczania szkoleń specjalizacyjnych znajduje się w Dz. U. 2003 Nr 197 poz.1922 oraz na stronie internetowej www.ckppip.edu.pl 
 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania w przypadku nie zebrania się wystarczającej ilości osób do przeprowadzenia szkolenia.

Szkolenia specjalizacyjne w trakcie realizacji

1. Pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek

 • miejsce szkolenia - Brzozów
 • czas trwania 2 lata
 • liczba godzin:
  Blok ogólnozawodowy: 295 h (teoria) + 35 h (staż)
  Blok specjalistyczny - 300 h
            zajęcia stażowe - 350 h
 • termin rozpoczęcia - lipiec 2011

 

Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu:
(13) 43 72 781

 

Placówka szkoleniowa w Tarnobrzegu

 

 

Kandydatami na szkolenia specjalizacyjne mogą być pielęgniarki/położne, które posiadają:

 • conajmniej 2 letni staż pracy 
 • zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.
   

Wykaz szkoleń specjalizacyjnych znajduje się w Dz. U. 2003 Nr 197 poz.1922 oraz na stronie internetowej www.ckppip.edu.pl 

 

Szkolenia specjalizacyjne w trakcie realizacji
pełnopłatne

1. Pielegniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

 • miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
 • czas trwania - 2 lata
 • liczba godzin:
  Blok ogólnozawodowy: 295 h (teoria) + 35 (staż) = 330 h
  Blok specjalistyczny: 570 h ogółem
                                        teoria: 360 h
                                        staże: 210 h   
 • termin rozpoczęcia - listopad 2011

 

2. Pielegniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

 • miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
 • czas trwania - 2 lata
 • liczba godzin:
  Blok ogólnozawodowy: 295 h (teoria) + 35 (staż) = 330 h
  Blok specjalistyczny: 820 h ogółem
                                        teoria: 225 h
                                        staże: 595 h   
 • termin rozpoczęcia - październik 2011

 Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu:
(15) 823 28 80 lub (15) 823 23 23
Ilość unikatowych odwiedzin: 94569Realizacja Kiwi Media