Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/kiwisc/domains/okppip.pl/public_html/index.php:1) in /home/kiwisc/domains/okppip.pl/public_html/index.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/kiwisc/domains/okppip.pl/public_html/index.php:1) in /home/kiwisc/domains/okppip.pl/public_html/index.php on line 3
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
Dlaczego my?

Wieloletnie doświadczenie!


       

 Profesjonalny Zespół!

 

 

 

 Działamy szybko!


Jak do nas trafić?
Nagrody

Szkolenia specjalizacyjne

 SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.
Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562).
Szkolenie specjalizacyjne ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę/położną specjalistycznych kwalifikacji w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytuł specjalisty w tej dziedzinie. Czas trwania specjalizacji obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów zawartych w programie szczegółowym. 
 
 
 
  Warunkiem zakwalifikowania na specjalizację jest spełnienie przez pielęgniarkę/położną wymogów zawartych w art. 67 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.), a ponadto legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursów specjalistycznych wymienionych przy danej dziedzinie specjalizacji. 
      Każdy uczestnik specjalizacji musi posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią: dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne.
 
 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Ksero Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki/Położnej

2. Zaświadczenie o ukończeniu (do dnia egz. wewnętrznego) kursu z zakresu Badań fizykalnych

3. 2-letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej w ciągu ostatnich 5-ciu lat

4. Dodatkowo:

 SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK:
 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG.
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG.
 • Pielęgniarstwo geriatryczne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG.
 • Pielęgniarstwo internistyczne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG + posiadanie kwalifikacji  do przetaczania krwi i jej składników na mocy obowiązujących przepisów prawnych.
 • Pielęgniarstwo onkologiczne-
 • Pielęgniarstwo operacyjne - brak
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Leczenia ran dla pielęgniarek.
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 • Pielęgniarstwo pediatryczne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG.
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej..
 • Pielęgniarstwo ratunkowe- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej, Wykonania i interpretacji zapisu EKG oraz Resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka.
 • Pielęgniarstwo rodzinne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG.
 • Ochrona zdrowia pracujących- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA POŁOŻNYCH:
 
 • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka i Leczenia ran dla położnych.
 • Pielęgniarstwo rodzinne- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz Resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka.

 

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne- brak
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne- brak


 
Ilość unikatowych odwiedzin: 155246Realizacja Kiwi Media