Plany kształcenia na I półrocze 2021 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na I półrocze 2021 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
21 lat razem!
21 urodziny Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie.
Platforma testów i szkoleń Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: www.testy.okppip.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkie Pielęgniarki/Pielęgniarzy oraz Położne do skorzystania z naszej platformy z testami przygotowującymi do egzaminu państwowego.
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie będzie realizował bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek  dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia na terenie województwa mazowieckiego.

Pielęgniarstwo opieki długoterminowe dla pielęgniarek
Miejsce realizacji - RADOM
Termin realizacji: 25.11.2020 - 31.05.2022
Nazwa planu kształcenia: SS/T/OPD/RADOM/2020

Termin postępowania kwalifikacyjnego - 25.11.2020 r.
Miejsce kwalifikacji – 
                                      

Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Miejsce realizacji - PŁOŃSK
Termin realizacji:27.11.2020 - 31.05.2022
Nazwa planu kształcenia:SS/T/GERIATRIA/PŁOŃSK

Termin postępowania kwalifikacyjnego - 27.11.2020 r.
Miejsce kwalifikacji – 
                             
       

Aby uczestniczyć w bezpłatnym szkoleniu należy:

  • Posiadać aktualne Prawo Wykonywania Zawodu pielęgniarki/położnej.
  • Przepracować w zawodzie pielęgniarki/położnej min. 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat.
  • Nie korzystać w ciągu ostatnich pięciu lat ze szkolenia specjalizacyjnego dofinansowanego ze środków publicznych.
  • Poprawnie złożyć wniosek na wybraną edycję w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych
  • Uzyskać pozytywny wynik z obowiązkowego testu kwalifikacyjnego.

 

Wnioski na szkolenia prosimy składać za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia https://smk.ezdrowie.gov.pl/ do wniosku należy załączyć skan dokumentu potwierdzającego 2-letni staż pracy w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl