Plany kształcenia na I półrocze 2021 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na I półrocze 2021 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
21 lat razem!
21 urodziny Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie.
Platforma testów i szkoleń Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: www.testy.okppip.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkie Pielęgniarki/Pielęgniarzy oraz Położne do skorzystania z naszej platformy z testami przygotowującymi do egzaminu państwowego.
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. ogłasza nabór
na kurs dokształcający Opieka nad pacjentem z portem naczyniowym dla pielęgniarek i położnych w Zamościu.


Kurs dokształcający 

Opieka nad pacjentem z portem naczyniowym dla pielęgniarek i położnych

Planowany termin rozpoczęcia: 24.04.2021
Nazwa planu kształcenia: KD/T/PORTYNACZYNIOWE/ZAMOŚĆ


Cel kształcenia

Celem kursu dokształcającego jest zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie implantacji portu, przeciwwskazań i powikłań związanych z założeniem portu, obsługi i zasad pielęgnacji portu.

Czas trwania kształcenia
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu dokształcającego w kontakcie z wykładowcą wynosi
8 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne – 4 godz.
  • ćwiczenia praktyczne/ zajęcia w warunkach symulowanych – 4 godz.

Wnioski na szkolenia prosimy składać za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia https://smk.ezdrowie.gov.pl/.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl