Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego
Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie po raz dwunasty został wyróżniony Certyfikatem „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego".
Realizacja bezpłatnych szkoleń w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych."
Plany kształcenia na II półrocze 2023 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2023 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie zaprasza do uczestnictwa w kursie specjalistycznym w zakresie Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek.

Termin rozpoczęcia: 25.09.2023 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Cel kształcenia
Pielęgniarka zastosuje metody terapeutyczne poprawiające jakość życia pacjenta objętego opieką paliatywną oraz jego rodziny/opiekunów.

Czas trwania kształcenia
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 85 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne – 50 godz. 
zajęcia praktyczne – 35 godz.

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka po ukończeniu kursu specjalistycznego Podstawy opieki paliatywnej:
1. Ocena jakości życia chorego objętego opieką paliatywną.
2. Ocena i monitorowanie bólu oraz wybranych objawów u przewlekle chorych objętych opieką paliatywną.
3. Doraźne modyfikowanie dawki leków analgetycznych w zależności od stanu pacjenta oraz natężenia bólu po konsultacji z lekarzem.
4. Doraźne modyfikowanie dawki leków stosowanych w celu łagodzenia objawów ze strony układu oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i nerwowego po konsultacji z lekarzem.
5. Podawanie na zlecenie lekarskie różnymi drogami (z wyłączeniem drogi zewnątrzoponowej) leków łagodzących dokuczliwe objawy u chorych objętych opieką paliatywną.
6. Opatrywanie owrzodzeń nowotworowych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o złożenie wniosku przez System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) https://smk.ezdrowie.gov.pl/ 

Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie mogą ubiegać się o refundację kosztów kursu w wysokości 800 PLN zgodnie z regulaminem dofinansowań OIPiP w Rzeszowie.

Zapraszamy do uczestnictwa!

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl