Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego
Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie po raz trzynasty został wyróżniony Certyfikatem „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego".
Kurs dokształcający SAMOOBRONA dla pielęgniarek i położnych.
Plany kształcenia na II półrocze 2024 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2024 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

 

DOBROSTAN PLODU 3

      Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM kursie specjalistycznym MONITOROWANIE DOBROSTANU PŁODU W CZASIE CIĄŻY I PODCZAS PORODU DLA POŁOŻNYCH (z poszerzonym modułem wykonywanie i interpretacja USG), który realizowany jest w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych."

Termin realizacji: 30.06.2023 r. – 25.09.2023 r.
Miejsce realizacji: Rzeszów

Realizowane przez Ośrodek szkolenie przeznaczone jest dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie.

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:
- Czytnik e-booków
- Materiały szkoleniowe + dostęp do cyfrowej biblioteki
- Catering
- Najwyższą jakość kształcenia połączoną z ponad 20-letnim doświadczeniem

💻 Wnioski na szkolenie należy składać przez System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) https://smk.ezdrowie.gov.pl/ (edycje oznaczone "Projekt").

☎️ Kontakt w sprawie realizacji kursu: tel. 519 758 329.

Projekt nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl