Realizacja bezpłatnych szkoleń w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych."
Plany kształcenia na I półrocze 2023 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na I półrocze 2023 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

     Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie zaprasza do udziału w BEZPŁATNYCH kursach specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych realizowanych w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.

Realizowane przez Ośrodek szkolenia przeznaczone są dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

W ramach projektu będziemy realizować:
- Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych (3 edycje)
- Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych (3 edycje)
- Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych (3 edycje)

Terminy rozpoczęć kursów:
- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
– od 29.09.2022 r.- edycja w Rzeszowie (nabór zamknięty)
- Wywiad i badanie fizykalne – od 28.09.2022 r.- edycja w Rzeszowie
- Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych– od 5.10.2022 r.- edycja w Łańcucie 
- Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych– od 28.09.2022 r.- edycja w Stalowej Woli
- Wywiad i badanie fizykalne - 3.11.2022 r.- edycja w Rzeszowie
- Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych– od 2.11.2022 r.- edycja w Mielcu
- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa– od 3.11.2022 r.- edycja w Rzeszowie

Zapewniamy:
- Najwyższą jakość kształcenia połączoną z ponad 20-letnim doświadczeniem.
- Materiały szkoleniowe + książki.
- Catering.

Wnioski na szkolenia należy składać przez System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu pod nr tel.: 508 867 547 lub 508 867 537.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Projekt nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt NIPIP 3

 

 

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl