Spotkanie Świąteczne 2019
Dnia 11 grudnia 2019 r. w Restauracji Stary Browar w Tarnobrzegu odbyło się doroczne Spotkanie Świąteczne Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.
NABÓR NA BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DOFINANSOWANE Z MINISTERSTWA ZDROWIA.
Rozpoczynamy II turę naboru na BEZPŁATNE szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych finansowane z Ministerstwa Zdrowia.
JUBILEUSZ 20-LECIA OŚRODKA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SP. Z O.O. W RZESZOWIE.
Gala z okazji 20-lecia Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie.
27 września 2019 r. w Hotelu Bristol Tradition & Luxury w Rzezowie odbyła się uroczysta Gala z okazji jubileuszu 20-lecia Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie
Platforma testów i szkoleń Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: www.testy.okppip.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkie Pielęgniarki/Pielęgniarzy oraz Położne do skorzystania z naszej platformy z testami przygotowującymi do egzaminu państwowego.

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie zaprasza
do zapoznania się z ofertami pracy.

 

OFERTA PRACY
Placówka szkoleniowa w Rzeszowie
Stanowisko: PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY
Wymiar czasu pracy: Pełny etat


Wymagania:
– Wykształcenie średnie.
– Prawo jazdy kat. B i min. roczne doświadczenie w prowadzeniu pojazdów.
– Znajomość obsługi komputera oraz MS Office.
– Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
– Umiejętność pracy zespołowej.
– Dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów (kilkudniowe delegacje).
– Punktualność.
– Obowiązkowość i rzetelność.
– Komunikatywność.
– Dobra organizacja pracy i dotrzymywanie ustalonych terminów.

Zakres obowiązków:
– Obsługa administracyjno-organizacyjna szkoleń.
– Przygotowanie i powielanie dokumentacji szkoleniowej
– Prowadzenie korespondencji dot. szkoleń.
– Sporządzanie planów i sprawozdań z zakresie działalności szkoleniowej.
– Kompleksowa obsługa Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK), w tym: wprowadzanie planów szkoleń, wprowadzanie harmonogramów szkoleń, weryfikacja wniosków zgłoszeniowych, kwalifikacja uczestników na szkolenia, inne.
– Przygotowywanie umów cywilno-prawnych dla wykładowców i opiekunów stażu.
– Przestrzeganie terminowości załatwiania spraw.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rzeszow@okppip.pl
 (w mailu prosimy podać nazwę stanowiska).

Dokumenty składane przez Kandydata, zawierające dane osobowe powinny zawierać klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o. o. w Rzeszowie dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Spółka Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie; adres: ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów; KRS: 0000201229, NIP: 8133039442, REGON: 690679626, adres: e-mail: rzeszow@okppip.pl; telefon: 17 778 84 81 informuje, że jest administratorem danych osobowych (dalej: administrator), kandydatów do pracy w ramach procesu rekrutacji prowadzonego przez Spółkę.

W przypadku podania wymaganych przepisami prawa danych osobowych przez kandydatów do pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji takich jak: imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, administrator informuje o:

1) celu przetwarzania danych osobowych tj. przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY.
2) danych kontaktowych inspektora ochrony danych: iodo@okppip.pl
3) podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych: art. 221§1 Kodeksu pracy, art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz do zawarcia umowy z administratorem lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy z administratorem.
4) kategoriach odbiorców danych osobowych – pracownicy i współpracownicy administratora.
5) okresie przetwarzania danych osobowych – dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji.
6) prawie do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzoru oraz okoliczności, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy.
7) umownym obowiązku podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych w postaci niemożności zawarcia umowy i uczestniczenia w procesie rekrutacji.
8) prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest taka zgoda, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody powinno nastąpić poprzez pisemne oświadczenie.
9) okoliczności, że dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie podlegają procedurze automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 OFERTA PRACY
Placówka szkoleniowa w Rzeszowie
Stanowisko: SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ
Wymiar czasu pracy: Pełny etat

Wymagania:
– Wykształcenie wyższe.
- 2 lata stażu pracy.
– Prawo jazdy kat. B i min. roczne doświadczenie w prowadzeniu pojazdów.
– Znajomość obsługi komputera oraz MS Office.
– Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
– Umiejętność pracy zespołowej.
– Dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów (kilkudniowe delegacje).
– Punktualność.
– Obowiązkowość i rzetelność.
– Komunikatywność.
– Dobra organizacja pracy i dotrzymywanie ustalonych terminów.

Zakres obowiązków:
– Obsługa administracyjno-organizacyjna oraz merytoryczna szkoleń.
– Współpraca z różnymi instytucjami w zakresie: organizowania szkoleń, umów dotyczących zajęć praktycznych, dofinansowania szkoleń.
– Sporządzanie planów oraz sprawozdań z zakresie działalności szkoleniowej.
– Nadzór nad sprzętem dydaktycznym.
– Nadzór merytoryczny nad pracą kierowników kursów i specjalizacji.
– Prowadzenie korespondencji dot. szkoleń.
– Przygotowywanie ofert dotyczących pozyskiwania środków na szkolenia.
– Kompleksowe sporządzanie dokumentacji szkoleniowej.
– Prowadzenie procedury w sprawie uzyskania zezwolenia na prowadzenie szkoleń.
– Kompleksowa obsługa Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK), w tym: wprowadzanie planów szkoleń, wprowadzanie harmonogramów szkoleń, weryfikacja wniosków zgłoszeniowych, kwalifikacja uczestników na szkolenia, inne.
– Przestrzeganie terminowości załatwiania spraw.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rzeszow@okppip.pl 
 (w mailu prosimy podać nazwę stanowiska).

Dokumenty składane przez Kandydata, zawierające dane osobowe powinny zawierać klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o. o. w Rzeszowie dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Spółka Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie; adres: ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów; KRS: 0000201229, NIP: 8133039442, REGON: 690679626, adres: e-mail: rzeszow@okppip.pl; telefon: 17 778 84 81 informuje, że jest administratorem danych osobowych (dalej: administrator), kandydatów do pracy w ramach procesu rekrutacji prowadzonego przez Spółkę.

W przypadku podania wymaganych przepisami prawa danych osobowych przez kandydatów do pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji takich jak: imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, administrator informuje o:

1) celu przetwarzania danych osobowych tj. przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ.
2) danych kontaktowych inspektora ochrony danych: iodo@okppip.pl
3) podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych: art. 221§1 Kodeksu pracy, art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz do zawarcia umowy z administratorem lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy z administratorem.
4) kategoriach odbiorców danych osobowych – pracownicy i współpracownicy administratora.
5) okresie przetwarzania danych osobowych – dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji.
6) prawie do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzoru oraz okoliczności, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy.
7) umownym obowiązku podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych w postaci niemożności zawarcia umowy i uczestniczenia w procesie rekrutacji.
8) prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest taka zgoda, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody powinno nastąpić poprzez pisemne oświadczenie.
9) okoliczności, że dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie podlegają procedurze automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl