JUBILEUSZ 20-LECIA OŚRODKA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SP. Z O.O. W RZESZOWIE.
NABÓR NA BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DOFINANSOWANE Z MINISTERSTWA ZDROWIA.
ozpoczynamy nabór w SMK na BEZPŁATNE szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia.
PLANY KSZTAŁCENIA NA II PÓŁROCZE 2019 ROKU.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2019 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Platforma testów i szkoleń Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: www.testy.okppip.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkie Pielęgniarki/Pielęgniarzy oraz Położne do skorzystania z naszej platformy z testami przygotowującymi do egzaminu państwowego.
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie prowadzi nabór na kurs dokształcający Cewnikowanie pęcherza moczowego dla pielęgniarek.

Termin rozpoczęcia: 6.07.2019 r., godz. 9:00, sala szkoleniowa OKPPIP w Rzeszowie, ul.Rymanowska 3.

Okres realizacji: 6-7.07.2019 r. (15 h - zajęcia teoretyczne)
Miejsce realizacji: Rzeszów
Koszt szkolenia: 200 PLN
Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie mogą starać się o refundację kosztów kursu na zasadach przyjętych w regulaminie dofinansowań OIPIP.

Wnioski na szkolenia prosimy składać za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Program kształcenia:
Moduł I: Założenia i podstawy zabiegu cewnikowania pęcherza moczowego
Cel modułu: Wyposażenie pielęgniarki w wiedzę z zakresu cewnikowania pęcherza moczowego, rodzaju i zasad doboru materiału, sprzętu, antyseptyku wykorzystywanego podczas wykonywania zabiegu.
Moduł II: Zabieg cewnikowania pęcherza moczowego
Cel modułu: Wyposażenie pielęgniarki w wiedzę z zakresu zasad postępowania w cewnikowaniu pęcherza moczowego oraz przygotowanie pielęgniarki do rozpoznania problemów zdrowotnych występujących u pacjenta z założonym cewnikiem dopęcherzowym.

W wyniku realizacji treści pielęgniarka powinna m.in.:
- Zdefiniować zabieg cewnikowania pęcherza moczowego oraz określić cele i rodzaje zabiegu.
- Scharakteryzować zasady przygotowania pacjenta do zabiegu.
- Przedstawić wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu.
- Omówić technikę cewnikowania u mężczyzn, kobiet ora dzieci.
- Rozpoznać możliwe trudności/ powikłania w trakcie zabiegu.
- Scharakteryzować opiekę nad pacjentem z cewnikiem.
- Omówić technikę usunięcia cewnika.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel./fax: 17 77 88 481
księgowośc: 508 867 513/ 508 867 922
biuro projektu: 508 867 547 / 508 867 537
dział merytoryczny: 508 867 595/ 508 867 766
/ 508 867 959 
sekretariat: 508 867 703 / 519 758 329

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl