JUBILEUSZ 20-LECIA OŚRODKA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SP. Z O.O. W RZESZOWIE.
NABÓR NA BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DOFINANSOWANE Z MINISTERSTWA ZDROWIA.
ozpoczynamy nabór w SMK na BEZPŁATNE szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia.
PLANY KSZTAŁCENIA NA II PÓŁROCZE 2019 ROKU.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2019 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Platforma testów i szkoleń Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: www.testy.okppip.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkie Pielęgniarki/Pielęgniarzy oraz Położne do skorzystania z naszej platformy z testami przygotowującymi do egzaminu państwowego.
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dniu 16.05.2018 r. o godz. 15.00, w sali wykładowej OKPPiP
w Rzeszowie, ul. Szpitalna 1. 

Wnioski na szkolenia prosimy składać za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia https://smk.ezdrowie.gov.pl/
Ważne! Do wniosku w SMK należy załączyć skan lub zdjęcie dokumentu potwierdzającego pół roku stażu pracy. Wnioski bez załączonych dokumentów zostaną odrzucone. Wnioski już złożone można uzupełnić, po zwróceniu do uzupełnienia przez organizatora.

Koszt kursu wynosi 1700 PLN. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie mogą starać się o refundację kosztów kursu w wysokości 800 PLN, na zasadach przyjętych w regulaminie dofinansowań OIPIP.

Kurs obejmuje:
I. Zajęcia teoretyczne 150 h, realizowane przy ul. Szpitalnej 1, w godzinach 15:00-19:30
(dokładny harmonogram zajęć zostanie przesłany do osób, które złożą wnioski w SMK)

II. Zajęcia praktyczne 175 h, realizowane w grupach:
– POZ/pielęgniarstwo rodzinne –105godz.
– Poradnia zdrowia psychicznego 21 godz
– Oddział/ poradnia rehabilitacyjny–14 godz.
– Poradnia diabetologiczna –21godz.
– Hospicjum 14 godz.

Zapraszamy do uczestnictwa!

 

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel./fax: 17 77 88 481
księgowośc: 508 867 513/ 508 867 922
biuro projektu: 508 867 547 / 508 867 537
dział merytoryczny: 508 867 595/ 508 867 766
/ 508 867 959 
sekretariat: 508 867 703 / 519 758 329

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl