WIARYGODNA FIRMA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2018
Zarząd i pracownicy Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie z przyjemnością informują, iż po raz ósmy zostaliśmy wyróżnieni certyfikatem „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego".
PROJEKT "WYŻSZE PIELĘGNIARSKIE KWALIFIKACJE NA PRZYSZŁOŚĆ OBLIGACJE"
1 kwietnia 2018 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu "Wyższe pielęgniarskie kwalifikacje – na przyszłość obligacje."
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek.

Termin kwalifikacji: 10.05.2018 r. o godz. 9.00, sala wykładowa OKPPiP w Rzeszowie ul. Rymanowska 3.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego wynosi:
857 godzin dydaktycznych: (zajęcia teoretyczne – 430 godzin; zajęcia praktyczne – 427 godzin )

Cel kształcenia
Celem kształcenia jest aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgniarstwa internistycznego. Uzyskanie tytułu specjalisty popartego uzyskaniem przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz nabyciem umiejętności uprawniających do samodzielnego podejmowania świadczeń przewidzianych dla pielęgniarki po uzyskaniu tytułu specjalisty z pielęgniarstwa internistycznego.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w szkoleniu specjalizacyjnym jest spełnianie wymogów formalnych:

 przepracowanie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza min. 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat;
 posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza;
 złożenie wniosku na szkolenie w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK),

Koszt szkolenia wynosi 3800 PLN. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 1500 PLN zgodnie z Regulaminem dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPIP w Rzeszowie.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel./fax: 17 77 88 481
księgowośc: 508 867 513/ 508 867 922
biuro projektu: 508 867 547 / 508 867 537
dział merytoryczny: 508 867 595/ 508 867 766
/ 508 867 959 
sekretariat: 508 867 703 / 519 758 329

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl