WIARYGODNA FIRMA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2018
Zarząd i pracownicy Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie z przyjemnością informują, iż po raz ósmy zostaliśmy wyróżnieni certyfikatem „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego".
PROJEKT "WYŻSZE PIELĘGNIARSKIE KWALIFIKACJE NA PRZYSZŁOŚĆ OBLIGACJE"
1 kwietnia 2018 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu "Wyższe pielęgniarskie kwalifikacje – na przyszłość obligacje."
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..

Bez tytułu     

    Projekt był realizowany w okresie 17.06.2016 r. – 28.02.2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. Celem głównym projektu „Recepta na pielęgniarskie kwalifikacje” było podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez minimum 1960 osób z zawodu pielęgniarek, w tym: 1730 pielęgniarek i 30 pielęgniarzy oraz 200 położnych z woj. podkarpackiego, dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

    W ramach projektu „Recepta na pielęgniarskie kwalifikacje” Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przeszkolił łącznie 2082 osoby, w tym 2032 pielęgniarki i położne oraz 50 pielęgniarzy. Liczba to stanowi ponad 20% ogółu osób, które w ramach konkursu przewidziano do objęcia wsparciem na terenie całego kraju. Zorganizowano 111 edycji kursów (o 10 więcej niż planowano we wniosku), na terenie 7 województw:

      Ü 90 edycji kursów specjalistycznych pozytywnie ukończyło 1798 osób,
      Ü  21 kursów kwalifikacyjnych – 417 osób, w tym:                                  

— Ordynowanie leków i wypisywanie recept – 44 grupy
— Wywiad i badanie fizykalne – 14 grup
— Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG – 11 grup
— Opieka pielęgniarska. na chorymi dorosłymi w leczeniu system. nowotworów – 7 grup
— Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi – 7 grup
— Wykonanie badania spirometrycznego – 7 grup
— Pielęgniarstwo onkologiczne – 7 grup
— Pielęgniarstwo geriatryczne – 7 grup
— Pielęgniarstwo psychiatryczne – 7 grup

     Najwięcej kursów zorganizowano w woj. podkarpackim – 37 (w tym 19 grup kursu Ordynowanie leków  i wypisywanie recept). Najwięcej uczestników projektu to pielęgniarki/arze i położne z woj. podkarpackiego - łącznie 618 osób, co stanowi 30 % ogółu uczestników.

W trakcie realizacji projektu wnioskowaliśmy o przeprowadzenie dodatkowych 10 kursów. Za zgodą MZ zorganizowano:
— Ordynowanie leków i wypisywanie recepet – 6 dodatkowych grup;
— Wywiad i badanie fizykalne – 2 dodatkowe;
— Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG - 2 dodatkowe;

                            Liczbę uczestników, którzy ukończyli poszczególne rodzaje kursów przedstawia poniższa tabela:

 hdsh

dggdas 

ggsd

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel./fax: 17 77 88 481
księgowośc: 508 867 513/ 508 867 922
biuro projektu: 508 867 547 / 508 867 537
dział merytoryczny: 508 867 595/ 508 867 766
/ 508 867 959 
sekretariat: 508 867 703 / 519 758 329

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl