WIARYGODNA FIRMA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2018
Zarząd i pracownicy Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie z przyjemnością informują, iż po raz ósmy zostaliśmy wyróżnieni certyfikatem „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego".
PROJEKT "WYŻSZE PIELĘGNIARSKIE KWALIFIKACJE NA PRZYSZŁOŚĆ OBLIGACJE"
1 kwietnia 2018 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu "Wyższe pielęgniarskie kwalifikacje – na przyszłość obligacje."
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. z przyjemnością informuje, że otrzymał dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pt.:
„Wyższe pielęgniarskie kwalifikacje – na przyszłość obligacje”.
Umowa dotycząca dofinansowania została podpisana z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w dniu 27 grudnia 2017 r.

Wstępnie informujemy, że w ramach projektu realizowane będą bezpłatne kursy dla pielęgniarek/pielęgniarzy oraz położnych na ternie woj. podkarpackiego:

KURSY KWALIFIKACYJNE:
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek

KURSY SPECJALISTYCZNE:
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
Wykonanie i interpretacja zapisu EKG dorosłego dla pielęgniarek i położnych
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
Leczenie ran dla pielęgniarek

W sumie zorganizujemy dofinansowane szkolenia dla 600 osób. Preferowana grupa uczestników będą osoby w wieku 50+ lub z wykształceniem co najwyżej średnim. Projekt rozpoczyna się dnia 01.04.2018 r. Bliższe informacje umieścimy na stronie Ośrodka na początku marca.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel./fax: 17 77 88 481
księgowośc: 508 867 513/ 508 867 922
biuro projektu: 508 867 547 / 508 867 537
dział merytoryczny: 508 867 595/ 508 867 766
/ 508 867 959 
sekretariat: 508 867 703 / 519 758 329

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl