PLANY KSZTAŁCENIA NA I PÓŁROCZE 2020
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na I półrocze 2020 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
JUBILEUSZ 20-LECIA OŚRODKA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SP. Z O.O. W RZESZOWIE.
Gala z okazji 20-lecia Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie.
27 września 2019 r. w Hotelu Bristol Tradition & Luxury w Rzezowie odbyła się uroczysta Gala z okazji jubileuszu 20-lecia Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie
Platforma testów i szkoleń Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: www.testy.okppip.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkie Pielęgniarki/Pielęgniarzy oraz Położne do skorzystania z naszej platformy z testami przygotowującymi do egzaminu państwowego.

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie zaprasza do uczestnictwa w kursie specjalistycznym w zakresie
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych.

Postępowanie kwalifikacyjne: 18.01.2018r., godz. 13.30, sala szkoleniowa OKPPIP w Rzeszowie, ul. Rymanowska 3

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne - wykłady realizowane w terminach:
18.01.2018 r. godz. 15:00–19:00
22.01.2018 r. godz. 15:00–20:30
25.01.2018 r. godz. 15:00–20:30
30.01.2018 r. godz. 15:00 – 20:30

Zajęcia teoretyczne – ćwiczenia:
- realizowane w grupach 12 osobowych (terminy ćwiczeń zostaną podane w pierwszym dniu zajęć).

Zajęcia praktyczne:
- realizowane w grupach 5 osobowych w następujących placówkach: Pracownia EKG, Oddział kardiologiczny, Oddział chorób wewnętrznych, Pracownie diagnostyki kardiologicznej – 58 h.

     Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o złożenie wniosku na kurs mailowo lub listownie oraz w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), (smk.ezdrowie.gov.pl ) Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych - kod 20041 umieszczony w planach kształcenia w terminie: data rozpoczęcia: 18.01.2018r. Przypominamy, że brak wniosku złożonego na właściwą edycję kursu przez SMK przed dniem postępowania kwalifikacyjnego skutkuje uniemożliwieniem uczestnictwa w szkoleniu.

     Koszt kursu wynosi 500 PLN. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie mogą ubiegać się o refundację kosztów kursu w wysokości 500 PLN zgodnie z regulaminem dofinansowań OIPIP w Rzeszowie.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl