Bezpłatne szkolenia specjalizacyjne finansowane z Ministerstwa Zdrowia!
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie prowadzi nabór na szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych finansowane z Ministerstwa Zdrowia na terenie całego kraju.
Realizacja bezpłatnych szkoleń w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych."
Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego
Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie po raz jedenasty został wyróżniony Certyfikatem „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego".
Plany kształcenia na II półrocze 2022 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na I półrocze 2022 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o. o. w Rzeszowie informuje,
iż rozpoczyna kurs kwalifikacyjny w dziedzinie
Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii.
 
Kurs obejmuje:
1.Zajęcia teoretyczne (160 h) w terminach:
 • 9, 14, 16, 17, 21, 22 marca oraz
 • 1, 5, 7, 11, 13,19, 21, 27, 28 kwietnia w godzinach popołudniowych.
2.Zajęcia praktyczne (217 h) realizowane w grupach:
 • Blok operacyjny w szpitalu jednoprofilowym położniczo-ginekologicznym / w szpitalu wieloprofilowym II,III stopnia referencyjności– 56 godz.
 • Sala cięć cesarskich – 35 godz.
 • Blok operacyjny dzieci – 35 godz.
 • Oddział intensywnej terapii o profilu ogólnym – 35 godz.
 • Oddział intensywnej terapii w szpitalu jednoprofilowym położniczo-ginekologicznym lub w szpitalu wieloprofilowym II,III stopnia referencyjności– 56 godz.
 • Blok porodowy  – 35 godz.
 
Rozpoczęcie kursu zaplanowane zostało w dniu 9.03.2016 r. o godzinie 14:00 przy ulicy Mochanckiego 23.
 
Wymagane dokumenty:
 • Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej;
 • dokument potwierdzający co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie położnej;
 • wymagane wg nowych wytycznych programowych kserokopie zaświadczeń ukończonych kursów: „Wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego” i „Resuscytacji krążeniowo-oddechowej”. Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów może skutkować niezakwalifikowaniem na kurs.
 
Koszt kursu wynosi 1700 PLN. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie mogą starać się 
o refundację kosztów kursu w wysokości 800 PLN na zasadach przyjętych w regulaminie dofinansowań.
 
Serdecznie zapraszamy do składania kart zgłoszeniowych.
                           
 

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl