Plany kształcenia na I półrocze 2021 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na I półrocze 2021 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
21 lat razem!
21 urodziny Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie.
Platforma testów i szkoleń Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: www.testy.okppip.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkie Pielęgniarki/Pielęgniarzy oraz Położne do skorzystania z naszej platformy z testami przygotowującymi do egzaminu państwowego.
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

AKTUALIZACJA  OGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie Spółka z o.o.
– Placówka Szkoleniowa w Krośnie uprzejmie informuje

O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW naszkolenia specjalizacyjne

do 10 PAŹDZIERNIKA 2016r. 
w następujących dziedzinach: 

Pielęgniarstwa INTERNISTYCZNE dla pielęgniarek,

Pielęgniarstwa PSYCHIATRYCZNE  dla pielęgniarek, 

Pielęgniarstwa GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE  dla położnych.

Szkolenia specjalizacyjne odbędą się na terenie województwa
LUBUSKIEGO – Zielona Góra 
i są /bezpłatne/ finansowane ze środków ministerialnych.

 

Organizator umożliwia równocześnie szkolenie specjalizacyjne poza limitem miejsc dofinansowanych ze środków publicznych w kwocie:

Pielęgniarstwo INTERNISTYCZNE dla pielęgniarek – 2 888,00 zł.

Pielęgniarstwo PSYCHIATRYCZNE  dla pielęgniarek – 2 999,00 zł.

Pielęgniarstwo GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE  dla położnych – 2 888,00 zł.

Osoba zainteresowana szkoleniem specjalizacyjnym proszona jest o złożenie stosownych dokumentów na adres Ośrodka w Krośnie do 10 października 2016r.

- Wniosek o dopuszczenie do specjalizacji (dostępny na stronie internetowej www.okppip.pl  lub na stronie internetowej CKPPiP;

- Zaświadczenie o ukończeniu kursów specjalistycznych, jeśli program danej specjalizacji przewiduje  taki wymóg;

- Oświadczenie, że w ostatnich 5-ciu latach nie odbyłam /łem  specjalizacji

  dofinansowanej ze środków publicznych;

- Dokument potwierdzający co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie 

  Pielęgniarki/ Położnej w ostatnich 5-ciu latach (zaświadczenie z zakładu pracy, świadectwo pracy)

- Kserokopię aktualnego prawa wykonywania zawodu potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

Wszelkie informacje udziela Biuro Ośrodka w Krośnie pod numerami  508 867 756, 508 867 947  od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 lub  adres: mail  okppip.krosno@gmail.com

O dopuszczeniu do specjalizacji decydować będzie postępowanie kwalifikacyjne, które powołana Komisja przeprowadzi w formie Egzaminu Testowego na bazie podanej literatury (przewidywany termin egzaminu między 20 a 28 października 2016r.)

Zaświadczenia o ukończeniu kursów specjalistycznych:

 1. Pielęgniarstwo INTERNISTYCZNE dla pielęgniarek:
  1. Kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
  2. Kurs specjalistyczny EKG,
  3. Dokument potwierdzający kwalifikacje do przetaczania krwi i jej składników na mocy obowiązujących przepisów prawnych;
   1. Kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
 2. Kurs specjalistyczny resuscytacji krążeniowo-oddechowej NOWORODKA,
 3. Leczenie ran dla położnych.
 1. Pielęgniarstwa PSYCHIATRYCZNE  dla pielęgniarek:
 1. Pielęgniarstwa GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE  dla położnych:

Uwaga: 

Kurs specjalistyczny  BADANIE FIZYKALNE – jest obowiązkiem każdego uczestnika specjalizacji ukończyć przed zakończeniem specjalizacji.

Warunkiem zaliczenia kursu specjalistycznego BADANIE FIZYKALNE jest:

 • dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001r.

 lub

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

 

Wykaz literatury do kwalifikacji na szkolenia  specjalizacyjne:

Pielęgniarstwo INTERNISTYCZNE dla pielęgniarek:

 1.  Podstawy pielęgniarstwa – Zahradniczek K., Zarzycka D.,Ślusarska B. (red.):  PZWL W-wa  2008r.
  1.  Pielęgniarstwo internistyczne – Jurkowska G., Łagoda K.: PZWL W-wa 2014r.

 Pielęgniarstwa PSYCHIATRYCZNE  dla pielęgniarek:

 1. Podstawy pielęgniarstwa – Zahradniczek K., Zarzycka D.,Ślusarska B. (red.): PZWL W-wa  2008r.
  1. Pielęgniarstwo psychiatryczne – Górna K., Jaracz K., Rybakowski J.PZWL W-wa 2012r.

Pielęgniarstwa GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE  dla położnych:

 1. Podstawy pielęgniarstwa – Zahradniczek K., Zarzycka D.,Ślusarska B. (red.): PZWL W-wa  2008r.
  1. Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Podręcznik dla studentów    

pielęgniarskich studiów licencjackich - Łepecka-Klusek C. (red.): Czelej, Lublin 2003r.

Renata Kilar    

Wiceprezes      

OKPPiP Sp. z o.o. w Rzeszowie 

Placówka Szkoleniowa w Krośnie

Aktualizacja 26.07.2016
Uprzejmie przypominamy o kwalifikacji do kolejnej edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I" (dla magistrów lub specjalistów) w dniu 28.07.2016 o godzinie 15.00 w siedzibie OKPPiP ul. Bieszczadzka 5 w Krośnie.

Prosimy aby mieć przy sobie zaświadczenia lub kserokopie ukończonych kursów.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

Kurs rozpocznie się 30.07.2016 o godzinie 9.00 w siedzibie OKPPiP ul. Bieszczadzka 5 w Krośnie.

Harmonogram w załącznikach do pobrania - prosimy o zapoznanie się.


Aktualizacja 01.07.2016
Informujemy iż kwalifikacja do drugiej edycji kursu 
7"Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I" (dla magistrów lub specjalistów) w Krośnie w dniu 28.07.2016 godzina 15.00 w siedzibie OKPPiP ul. Bieszczadzka 5 w Krośnie.

Bardzo prosimy o składanie dokumentów.


Aktualizacja: 22.06.2016
Bardzo prosimy, aby na kwalifikacji osoby posiadające ukończone kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa:
- rodzinnego
- środowiskowego
- środowiskowo-rodzinnego
- oraz nauczania i wychowania
miały przy sobie zaświadczenia lub kserokopię, gdyż są one promowane przy kwalifikacji.
 
Uwaga!
Zatrudnienie w POZ jest również szczególnie promowane w projekcie, dlatego osoby posiadające zaświadczenie, z którego jasno wynika, zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, otrzymają dodatkowy punkt w procesie kwalifikacji.
 
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem projektu, w którym szczegółowo opisany jest proces kwalifikacji.
 
Udostępniamy również do wglądu i informacji uczestników Kartę do procesu kwalifikacji.
 
 

Informacja z dnia: 15.06.2016 

Placówka Szkoleniowa w Krośnie informuje, iż wszystkie osoby chętne do uczestnictwa w Projekcie „Recepta na kwalifikacje pielęgniarskie” zobowiązane są do złożenia kompletu dokumentów osobiście, drogą mailową lub pocztową na adres:

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno.

Dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę przy kwalifikacji.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.  

Ponadto informujemy iż w najbliższym czasie rozpoczną się następujące kursy:
"Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I" (dla magistrów lub specjalistów) w Krośnie - kwalifikacja 28.06.2016 godzina 15.00 w siedzibie OKPPiP ul. Bieszczadzka 5 w Krośnie.

oraz "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II" (dla licencjatów lub specjalistów) w Sanoku - kwalifikacja 24.06.2016 godzina 15.00 w siedzibie OKPPiP ul. Bieszczadzka 5 w Krośnie.

OBECNOŚĆ NA KWALIFIKACJI OBOWIĄZKOWA!

Formularz zgloszenia projekt.doc

Formularz zgloszenia projekt.pdf

Karta do kwalifikacji.pdf

Regulamin Projektu.pdf

Harmonogram kursu dla magistrów

 

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5
e- mail: osrodek@oipip.krosno.pl
(13) 43 72 779  Wiceprezes Zarządu - Renata Kilar   
   (13) 43 72 781/1 szkolenia specjalizacyjne                    
(13) 43 72 781/2 kursy komercyjne kwalifikacyjne       
                 i specjalistyczne oraz projekty EU 
(13) 43 72 781/3 fax                                                         

 

 

Ogłaszamy nabór na następujące kursy:

Na dzień 06.04.2016
Kursy Specjalistyczne:

 1. Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek
  - Krosno (kwiecień/maj 2016)

 2. Resustytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
  - Krosno (kwiecień 2016)

 3. Leczenie ran dla pielęgniarek
  - Krosno (maj 2016)

 Kursy kwalifikacyjne:

 1. Opieka długoterminowa dla pielęgniarek
  - Krosno (maj/czerwiec 2016)

Informacje i zapisy pod numerem tel.: (13) 43 72 781

 


Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych  Sp. z o.o. w Rzeszowie
- Placówka Szkoleniowa w Krośnie,

w ramach podpisanych umów z Ministerstwem Zdrowia na szkolenia specjalizacyjne
jest realizatorem następujących szkoleń specjalizacyjnych:

 

W województwie Podkarpackim zgodnie z umową nr P13A/13/15 specjalizację:
- pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek, czas trwania od 20.08.2015 do 11.05.2017
Nr kontaktowy w sprawach realizacji szkolenia: 13 43 72 781

W województwie Kujawsko-Pomorskim zgodnie w z umową nr P13A/16/15 trzy specjalizacje:
- pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek, czas trwania od 22.08.2015 do 08.05.2017
- pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek, czas trwania od 22.08.2015 do 08.05.2017
- pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych, czas trwania od 22.08.2015 do 08.05.2017
Nr kontaktowy w sprawach realizacji szkolenia: 13 43 72 781

W województwie Wielkopolskim zgodnie w z umową nr P13A/17/15 trzy specjalizacje:
- pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek, czas trwania od 21.08.2015 do 09.05.2017
- pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek, czas trwania od 21.08.2015 do 09.05.2017
- pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek, czas trwania od 21.08.2015 do 09.05.2017
Nr kontaktowy w sprawach realizacji szkolenia: 13 43 72 781

W województwie Śląskim zgodnie z umową nr P13A/18/15 dziewięć specjalizacji:
- pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek, czas trwania od 21.08.2015 do 26.04.2017
- pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek, czas trwania od 21.08.2015 do 26.04.2017
- pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek, czas trwania od 21.08.2015 do 26.04.2017
- pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek, czas trwania od 22.08.2015 do 27.04.2017
- pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek, czas trwania od 22.08.2015 do 27.04.2017
- pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek, czas trwania od 22.08.2015 do 27.04.2017
- pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek, czas trwania od 23.08.2015 do 28.04.2017
- pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek, czas trwania od 23.08.2015 do 28.04.2017
- pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek, czas trwania od 23.08.2015 do 28.04.2017
Koordyntor na terenie województwa Śląskiego: Pani Monika Muł 727 478 727

W województwie Lubuskim zgodnie z umową nr P13A/19/15 dwie specjalizacji:
- pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek, czas trwania od 23.08.2015 do 08.05.2017
- pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych, czas trwania od 23.08.2015 do 12.05.2017
Nr kontaktowy w sprawach realizacji szkolenia: 13 43 72 781

DOKUMENTY DO POBRANIA DO BEZPŁATNYCH SPECJALIZACJI:

WNIOSEK_O_DOPUSZCZENIE_DO_SPECJALIZACJI_KROSNO

Oswiadczenie_do_specjalizacji_MZ

 

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl