JUBILEUSZ 20-LECIA OŚRODKA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SP. Z O.O. W RZESZOWIE.
NABÓR NA BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DOFINANSOWANE Z MINISTERSTWA ZDROWIA.
ozpoczynamy nabór w SMK na BEZPŁATNE szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia.
PLANY KSZTAŁCENIA NA II PÓŁROCZE 2019 ROKU.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2019 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Platforma testów i szkoleń Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: www.testy.okppip.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkie Pielęgniarki/Pielęgniarzy oraz Położne do skorzystania z naszej platformy z testami przygotowującymi do egzaminu państwowego.
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

organizuje w siedzibie Ośrodka w Krośnie przy ulicy Bieszczadzkiej 5

„Kurs kwalifikacyjny opieki długoterminowej  dla pielęgniarek”.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 11.04.2017r.

w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 5 o godzinie 15:00

      Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów do dnia kwalifikacji na adres Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Krośnie.

Wszelkie informacje udzielane są telefonicznie.

Wykaz dokumentów do kwalifikacji:

- Wniosek o dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego

- Dokument potwierdzający co najmniej 6 miesięcy w zawodzie   Pielęgniarki

   (zaświadczenie z zakładu pracy, świadectwo pracy)

- Kserokopię aktualnego prawa wykonywania zawodu potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie Spółka z o.o. – Placówka Szkoleniowa w Krośnie, ogłasza nabór na
 
pełnopłatne szkolenia specjalizacyjne,które odbędą się w Krośnie.

 


Postępowanie kwalifikacyjne
na specjalizację internistyczną

odbędzie się 20.04.2017r. o godz. 15:30 (tj. czwartek) w Krośnie, w siedzibie Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy ul. Bieszczadzkiej 5, II piętro, sala nr 210.


Planowane szkolenia specjalizacyjne

w miesiącach maj-lipiec 2017r.:

Pielęgniarstwo RATUNKOWE dla pielęgniarek,

Pielęgniarstwo RODZINNE  dla pielęgniarek,
 Pielęgniarstwo OPIEKI PALIATYWNEJ dla pielęgniarek
.
 Pielęgniarstwo RODZINNE  dla położnych.

Osoby zainteresowane szkoleniami specjalizacyjnymi proszone są o składanie następujących dokumentów:

- Wniosek o dopuszczenie do specjalizacji,

- Dokument potwierdzający co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie   Pielęgniarki/ Położnej w ostatnich 5-ciu latach (zaświadczenie z zakładu pracy lub świadectwo pracy),

- Kserokopię aktualnego prawa wykonywania zawodu potwierdzonego za zgodność z oryginałem,

- Zaświadczenia o ukończeniu kursów specjalistycznych (zgodnie z wymaganiami wg programów).


Komunikat z dnia 28 października 2016r.

w sprawie aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych

oraz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek, położnych.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 24 października 2016r. Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zatwierdził dokument: Aktualizacja programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych, opracowany na podstawie art. 79 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016r., poz. 1251).

W wyniku wprowadzonych zmian, konieczność legitymowania się zaświadczeniami o ukończeniu odpowiednich kursów specjalistycznych nie będzie rozpatrywana na etapie postępowania kwalifikacyjnego, lecz przed przystąpieniem do egzaminu państwowego lub egzaminu przeprowadzanego po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego.

Ponadto, we wszystkich programach specjalizacji w punkcie 10 założeń organizacyjno-programowych dodano podpunkt, iż pielęgniarka/położna posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, jeśli uzyskała dyplom licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013.

Maria Jolanta Królak

Dyrektor Centrum Kształcenia

Podyplomowego

Pielęgniarek i Położnych

Uwaga:

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami dotyczącymi:

„Aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych”

wydanym przez CKPPiP a zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia z dnia 24.10.2016r.

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013r.

            Z w/w dokumentów wynikają warunki zaliczenia kursów specjalistycznych EKG, RKO  oraz BADAŃ FIZYKALNYCH

w poszczególnych dziedzinach specjalizacji.

RenataKilar
Wiceprezes OKPPiP Sp. z o.o. 
w Rzeszowie
Placówka Szkoleniowa w Krośnie

        

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie Spółka z o.o. – Placówka Szkoleniowa w Krośnie, ogłasza nabór na pełnopłatne szkolenia specjalizacyjne, któreodbędą się na terenie województwa  
ŚLĄSKIEGO.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 04.03.2017r. o godz. 13:30

(tj. sobota) w CHORZOWIE, ul. Sportowa 23,

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1.

Dziedziny Pielęgniarstwa:

Pielęgniarstwo INTERNISTYCZNE dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo CHIRURGICZNE  dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo NEONATOLOGICZNE dla pielęgniarek i położnych.

Koszt szkolenia specjalizacyjnego wynosi 3 200,00 zł.
(trzy tysiące dwieście złotych)

Osoby zainteresowane szkoleniem specjalizacyjnym proszone są o składanie dokumentów do dnia kwalifikacji na adres Biura Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Chorzowie: Pani Monika Muł, ul. Różana 8/6,
41-500 CHORZÓW.

- Wniosek o dopuszczenie do specjalizacji

- Dokument potwierdzający co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie 

  Pielęgniarki/ Położnej w ostatnich 5-ciu latach (zaświadczenie z zakładu pracy, świadectwo pracy)

- Kserokopię aktualnego prawa wykonywania zawodu potwierdzonego za zgodność z oryginałem

- Zaświadczenia o ukończeniu kursów specjalistycznych (zgodnie z wymaganiami wg programów).

 1. Pielęgniarstwo INTERNISTYCZNE dla pielęgniarek:
  1. Kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
  2. Kurs specjalistyczny EKG,
  3. Dokument potwierdzający kwalifikacje do przetaczania krwi i jej składników na mocy obowiązujących przepisów prawnych;
  4. Kurs specjalistyczny  BADANIE FIZYKALNE
 1. Pielęgniarstwo CHIRURGICZNE  dla pielęgniarek:
  1. Kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
  2. Kurs specjalistyczny EKG,
  3. Kurs specjalistyczny  BADANIE FIZYKALNE
 1. Pielęgniarstwa NEONATOLOGICZNE dla pielęgniarek i położnych:
  1. Kurs specjalistyczny  BADANIE FIZYKALNE.

Uwaga: 

Warunkiem zaliczenia kursu specjalistycznego BADANIE FIZYKALNE  jest:

 • dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001r.   lub
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne   lub
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment   lub
 • dyplom uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa, począwszy.

Komunikat z dnia 28 października 2016r.

w sprawie aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych

oraz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek, położnych.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 24 października 2016r. Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zatwierdził dokument: Aktualizacja programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych, opracowany na podstawie art. 79 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016r., poz. 1251).

W wyniku wprowadzonych zmian, konieczność legitymowania się zaświadczeniami o ukończeniu odpowiednich kursów specjalistycznych nie będzie rozpatrywana na etapie postępowania kwalifikacyjnego, lecz przed przystąpieniem do egzaminu państwowego lub egzaminu przeprowadzanego po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego.

Ponadto, we wszystkich programach specjalizacji w punkcie 10 założeń organizacyjno-programowych dodano podpunkt, iż pielęgniarka/położna posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, jeśli uzyskała dyplom licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013.

Maria Jolanta Królak
Dyrektor Centrum Kształcenia
Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Renata Kilar 
Wiceprezes OKPPiP Sp. z o.o. w Rzeszowie
Placówka Szkoleniowa w Krośnie

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel./fax: 17 77 88 481
księgowośc: 508 867 513/ 508 867 922
biuro projektu: 508 867 547 / 508 867 537
dział merytoryczny: 508 867 595/ 508 867 766
/ 508 867 959 
sekretariat: 508 867 703 / 519 758 329

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl