JUBILEUSZ 20-LECIA OŚRODKA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SP. Z O.O. W RZESZOWIE.
Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego 2019
Zarząd i pracownicy Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie z przyjemnością informują, iż po raz dziewiąty zostaliśmy wyróżnieni certyfikatem Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego.
PLANY KSZTAŁCENIA NA II PÓŁROCZE 2019 ROKU.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2019 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Platforma testów i szkoleń Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: www.testy.okppip.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkie Pielęgniarki/Pielęgniarzy oraz Położne do skorzystania z naszej platformy z testami przygotowującymi do egzaminu państwowego.
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..
PROJEKT "WYŻSZE PIELĘGNIARSKIE KWALIFIKACJE NA PRZYSZŁOŚĆ OBLIGACJE"
1 kwietnia 2018 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu "Wyższe pielęgniarskie kwalifikacje – na przyszłość obligacje."

OGŁOSZENIE O SZKOLENIACH SPECJALIZACYJNYCH

PŁATNYCH w  RACIBORZU

 województwo śląskie

Planowane szkolenia specjalizacyjne:

Pielęgniarstwo  CHIRURGICZNE dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo  INTERNISTYCZNE  dla pielęgniarek

Osoby zainteresowane proszone są
NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 5 KWIETNIA 2017r. O GODZINIE 18:00
w RACIBORZU, ul. RYNEK 9  w restauracji „RACIBORSKA”.

Warunki kwalifikacji na specjalizację:    

- Wniosek o dopuszczenie do specjalizacji,

- Dokument potwierdzający co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie   Pielęgniarki/ Położnej w ostatnich 5-ciu latach (zaświadczenie z zakładu pracy lub świadectwo pracy),

- Kserokopię aktualnego prawa wykonywania zawodu potwierdzonego za zgodność z oryginałem,

- Zaświadczenia o ukończeniu kursów specjalistycznych (zgodnie z wymaganiami wg programów na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych).

 

Projekt „Recepta na pielęgniarskie kwalifikacje”

Uprzejmie informujemy, iż w ramach Projektu, będzie zrealizowana dodatkowa edycja kursu "Wywiad i badanie fizykalne".

Kwalifikacja obejmie jedną edycje kursu, czyli 20 miejsc szkoleniowych i odbędzie się w najbliższą środę tj. 29.03.2017 o godzinie 15.00 w siedzibie OKPPiP w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 5.

Realizacja kursu zaplanowana jest na czerwiec i lipiec. O szczegółach i harmonogramie, zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

Osoby, które uczestniczyły lub starały się o zakwalifikowanie do innych kursów w ramach Projektu nie muszą ponownie składać nowych dokumentów, jednak są zobowiązane uzupełnić aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (ważne 30 dni).
Kwalifikacja odbywa się na takich samych zasadach jak poprzednie, jednak spełniając warunek programu kursu – test kwalifikacyjny składa się z 60 pytań z zakresu anatomii i fizjologii człowieka.
Zakres treści w ramach wymagań wstępnych:
- Traczyk W.: Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL, Warszawa 2013
- Maciejewski R., Torres K.: Anatomia czynnościowa. Wyd. Czelej, Lublin 2007
Obecność na kwalifikacji jest obowiązkowa.
W razie pytań prosimy o kontakt: 508 868 063.

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

organizuje w siedzibie Ośrodka w Krośnie przy ulicy Bieszczadzkiej 5

„Kurs kwalifikacyjny opieki długoterminowej  dla pielęgniarek”.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 11.04.2017r.

w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 5 o godzinie 15:00

      Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów do dnia kwalifikacji na adres Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Krośnie.

Wszelkie informacje udzielane są telefonicznie.

Wykaz dokumentów do kwalifikacji:

- Wniosek o dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego

- Dokument potwierdzający co najmniej 6 miesięcy w zawodzie   Pielęgniarki

   (zaświadczenie z zakładu pracy, świadectwo pracy)

- Kserokopię aktualnego prawa wykonywania zawodu potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel./fax: 17 77 88 481
księgowośc: 508 867 513/ 508 867 922
biuro projektu: 508 867 547 / 508 867 537
dział merytoryczny: 508 867 595/ 508 867 766
/ 508 867 959 
sekretariat: 508 867 703 / 519 758 329

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl