Platforma testów i szkoleń Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: www.testy.okppip.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkie Pielęgniarki/Pielęgniarzy oraz Położne do skorzystania z naszej platformy z testami przygotowującymi do egzaminu państwowego.
NABÓR NA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE.
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, iż prowadzimy nabór na szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, epidemiologicznego, internistycznego, ratunkowego, anestezjologicznego i intensywnej opieki, które realizowane będą na terenie Rzeszowa.
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..
PROJEKT "WYŻSZE PIELĘGNIARSKIE KWALIFIKACJE NA PRZYSZŁOŚĆ OBLIGACJE"
1 kwietnia 2018 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu "Wyższe pielęgniarskie kwalifikacje – na przyszłość obligacje."

Projekt „Recepta na pielęgniarskie kwalifikacje”

Uprzejmie informujemy, iż w ramach Projektu, będzie zrealizowana dodatkowa edycja kursu "Wywiad i badanie fizykalne".

Kwalifikacja obejmie jedną edycje kursu, czyli 20 miejsc szkoleniowych i odbędzie się w najbliższą środę tj. 29.03.2017 o godzinie 15.00 w siedzibie OKPPiP w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 5.

Realizacja kursu zaplanowana jest na czerwiec i lipiec. O szczegółach i harmonogramie, zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

Osoby, które uczestniczyły lub starały się o zakwalifikowanie do innych kursów w ramach Projektu nie muszą ponownie składać nowych dokumentów, jednak są zobowiązane uzupełnić aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (ważne 30 dni).
Kwalifikacja odbywa się na takich samych zasadach jak poprzednie, jednak spełniając warunek programu kursu – test kwalifikacyjny składa się z 60 pytań z zakresu anatomii i fizjologii człowieka.
Zakres treści w ramach wymagań wstępnych:
- Traczyk W.: Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL, Warszawa 2013
- Maciejewski R., Torres K.: Anatomia czynnościowa. Wyd. Czelej, Lublin 2007
Obecność na kwalifikacji jest obowiązkowa.
W razie pytań prosimy o kontakt: 508 868 063.

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

organizuje w siedzibie Ośrodka w Krośnie przy ulicy Bieszczadzkiej 5

„Kurs kwalifikacyjny opieki długoterminowej  dla pielęgniarek”.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 11.04.2017r.

w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 5 o godzinie 15:00

      Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów do dnia kwalifikacji na adres Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Krośnie.

Wszelkie informacje udzielane są telefonicznie.

Wykaz dokumentów do kwalifikacji:

- Wniosek o dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego

- Dokument potwierdzający co najmniej 6 miesięcy w zawodzie   Pielęgniarki

   (zaświadczenie z zakładu pracy, świadectwo pracy)

- Kserokopię aktualnego prawa wykonywania zawodu potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie Spółka z o.o. – Placówka Szkoleniowa w Krośnie, ogłasza nabór na
 
pełnopłatne szkolenia specjalizacyjne,które odbędą się w Krośnie.

 


Postępowanie kwalifikacyjne
na specjalizację internistyczną

odbędzie się 20.04.2017r. o godz. 15:30 (tj. czwartek) w Krośnie, w siedzibie Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy ul. Bieszczadzkiej 5, II piętro, sala nr 210.


Planowane szkolenia specjalizacyjne

w miesiącach maj-lipiec 2017r.:

Pielęgniarstwo RATUNKOWE dla pielęgniarek,

Pielęgniarstwo RODZINNE  dla pielęgniarek,
 Pielęgniarstwo OPIEKI PALIATYWNEJ dla pielęgniarek
.
 Pielęgniarstwo RODZINNE  dla położnych.

Osoby zainteresowane szkoleniami specjalizacyjnymi proszone są o składanie następujących dokumentów:

- Wniosek o dopuszczenie do specjalizacji,

- Dokument potwierdzający co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie   Pielęgniarki/ Położnej w ostatnich 5-ciu latach (zaświadczenie z zakładu pracy lub świadectwo pracy),

- Kserokopię aktualnego prawa wykonywania zawodu potwierdzonego za zgodność z oryginałem,

- Zaświadczenia o ukończeniu kursów specjalistycznych (zgodnie z wymaganiami wg programów).


Komunikat z dnia 28 października 2016r.

w sprawie aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych

oraz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek, położnych.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 24 października 2016r. Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zatwierdził dokument: Aktualizacja programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych, opracowany na podstawie art. 79 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016r., poz. 1251).

W wyniku wprowadzonych zmian, konieczność legitymowania się zaświadczeniami o ukończeniu odpowiednich kursów specjalistycznych nie będzie rozpatrywana na etapie postępowania kwalifikacyjnego, lecz przed przystąpieniem do egzaminu państwowego lub egzaminu przeprowadzanego po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego.

Ponadto, we wszystkich programach specjalizacji w punkcie 10 założeń organizacyjno-programowych dodano podpunkt, iż pielęgniarka/położna posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, jeśli uzyskała dyplom licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013.

Maria Jolanta Królak

Dyrektor Centrum Kształcenia

Podyplomowego

Pielęgniarek i Położnych

Uwaga:

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami dotyczącymi:

„Aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych”

wydanym przez CKPPiP a zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia z dnia 24.10.2016r.

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013r.

            Z w/w dokumentów wynikają warunki zaliczenia kursów specjalistycznych EKG, RKO  oraz BADAŃ FIZYKALNYCH

w poszczególnych dziedzinach specjalizacji.

RenataKilar
Wiceprezes OKPPiP Sp. z o.o. 
w Rzeszowie
Placówka Szkoleniowa w Krośnie

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel./fax: 17 77 88 481
księgowośc: 508 867 513/ 508 867 922
biuro projektu: 508 867 547 / 508 867 537
dział merytoryczny: 508 867 595/ 508 867 766
/ 508 867 959 
sekretariat: 508 867 703 / 519 758 329

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl