Plany kształcenia na I półrocze 2021 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na I półrocze 2021 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
21 lat razem!
21 urodziny Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie.
Platforma testów i szkoleń Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: www.testy.okppip.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkie Pielęgniarki/Pielęgniarzy oraz Położne do skorzystania z naszej platformy z testami przygotowującymi do egzaminu państwowego.
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

UWAGA‼

Trwa nabór uzupełniający w SMK na BEZPŁATNE szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia.

Aby uczestniczyć w szkoleniu należy:

Posiadać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.

 Przepracować w zawodzie pielęgniarki/położnej min. 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat.

 Nie korzystać w ciągu ostatnich pięciu lat ze szkolenia specjalizacyjnego dofinansowanego ze środków publicznych.

 Poprawnie złożyć wniosek na wybraną edycję w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

(Uwaga! Do wniosku należy koniecznie załączyć skan dokumentu potwierdzającego staż pracy).

 Uzyskać pozytywny wynik z obowiązkowego testu kwalifikacyjnego.

POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCE

📘WOJ. LUBUSKIE

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek

Termin realizacji: 22.11.2020 r.- 31.05.2022 r.

Miejsce realizacji: Zielona Góra

Termin kwalifikacji: 17.02.2021, godz. 16.00 

Miejsce kwalifikacji: Zielona Góra, ul. Grzegorza 30 / Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze

Nazwa planu kształcenia: SS/K/2020/lubuskie/psychiatria

Literatura:
1. Podstawy pielęgniarstwa, Czelej, Lublin 2014,Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.,
2. Góra K., Jaracz K., Rybakowski J., Pielęgniarstwo psychiatryczne, PZWL, Warszawa 2016

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

Termin realizacji: 29.12.2020 r.- 28.08.2022 r.

Miejsce realizacji: Zielona Góra

Termin kwalifikacji: 17.02.2021, godz. 16.00 

Miejsce kwalifikacji: Zielona Góra, ul. Grzegorza 30 / Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze

Nazwa planu kształcenia: SS/K/20-2/anestezjologia

Literatura:
1. Podstawy pielęgniarstwa, Czelej, Lublin 2014,Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.,
2. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2018 Dyk D., Gutysz-Wojnicka A.

 

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

Termin realizacji: 22.11.2020 r.- 31.05.2022 r.

Miejsce realizacji: Zielona Góra

Termin kwalifikacji: 17.02.2021, godz. 18.00

Miejsce kwalifikacji: Zielona Góra, ul. Grzegorza 30 / Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze

Nazwa planu kształcenia: SS/K/2020/lubuskie/interna

Literatura:
1. Pielęgniarstwo internistyczne, PZWL, Warszawa 2017, - Tatarska D., Zozulińska-Ziółkiewicz D.,
2.Podstawy pielęgniarstwa- B. Ślusarska, D. Zarzycka, K. Zahradniczek, t. I, wyd. Czelej, Lublin 2013

POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCE

📘 WOJ. ŚLĄSKIE

   

Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych

Termin realizacji: 30.12.2020 r.- 29.08.2022 r.

Miejsce realizacji: Katowice

Termin kwalifikacji: 25.02.2021, godz. 11.00 

Miejsce kwalifikacji: Katowice, Regionalna Izba Gospodarcza, ul. Opolska 15

Nazwa planu kształcenia: SS/K/2020/śląsk/neonatologia

Literatura:
1. Szczapa J. (red.): Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa 2008,
2. Podstawy pielęgniarstwa- B. Ślusarska, D. Zarzycka, K. Zahradniczek, t. I, wyd. Czelej, Lublin 2013

 

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek II NABÓR

Termin realizacji: 29.12.2020r. - 28.08.2022 r.

Miejsce realizacji: Katowice

Termin kwalifikacji: 25.02.2021, godz. 11.00

Miejsce kwalifikacji: Katowice, Regionalna Izba Gospodarcza, ul. Opolska 15

Nazwa planu kształcenia: SS/K/20-2/śląsk/anestezjologia

Literatura:
1. Podstawy pielęgniarstwa, Czelej, Lublin 2014 (Tom I-II) Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.,
2. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2018  Dyk D., Gutysz-Wojnicka A.

 

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek

Termin realizacji: 29.12.2020 r.- 28.08.2022 r.

Miejsce realizacji: Katowice

Termin kwalifikacji: 25.02.2021, godz. 16.00 UWAGA ZMIANA GODZINY !!

Miejsce kwalifikacji: Katowice, Regionalna Izba Gospodarcza, ul. Opolska 15

Nazwa planu kształcenia: SS/K/20-2/onkologia

Literatura:
1. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K., Podstawy pielęgniarstwa, Czelej, Lublin 2014
2. Koper A., Pielęgniarstwo onkologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2015

 

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek

Termin realizacji: 30.12.2020r. - 29.08.2022 r.

Miejsce realizacji: Katowice

Termin kwalifikacji: 25.02.2021, godz. 14.00

Miejsce kwalifikacji: Katowice, Regionalna Izba Gospodarcza, ul. Opolska 15

Nazwa planu kształcenia: SS/K/2020/śląsk/psychiatria

Literatura:
1. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K., Podstawy pielęgniarstwa, Czelej, Lublin 2014
2. Góra K., Jaracz K., Rybakowski J., Pielęgniarstwo psychiatryczne, PZWL, Warszawa 2016

 

Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych

Termin realizacji: 30.12.2020 r.- 29.08.2022 r.

Miejsce realizacji: Katowice

Termin kwalifikacji: 25.02.2021, godz. 14.00 

Miejsce kwalifikacji: Katowice, Regionalna Izba Gospodarcza, ul. Opolska 15

Nazwa planu kształcenia: SS/K/2020/śląsk/epidemiologia

Literatura:
1. Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006, Bober-Gheek B., Freischer M.,
2. Podstawy pielęgniarstwa- B. Ślusarska, D. Zarzycka, K. Zahradniczek, t. I, wyd. Czelej, Lublin 2013

 

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Termin realizacji: 30.12.2020r. - 29.08.2022 r.

Miejsce realizacji: Katowice

Termin kwalifikacji: 25.02.2021, godz. 16.00

Miejsce kwalifikacji: Katowice, Regionalna Izba Gospodarcza, ul. Opolska 15

Nazwa planu kształcenia: SS/K/2020/śląsk/rodzinna

Literatura:
1. Podstawy pielęgniarstwa, Czelej, Lublin 2014,Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.,
2. Pielęgniarstwo w Podstawowej Opiece Zdrowotnej – D. Kilańska, t. I, wydanie Makmed, Lublin 2010.

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

Termin realizacji: 30.12.2020r. - 29.08.2022 r.

Miejsce realizacji: Katowice

Termin kwalifikacji: 25.02.2021, godz. 16.00

Miejsce kwalifikacji: Katowice, Regionalna Izba Gospodarcza, ul. Opolska 15

Nazwa planu kształcenia: SS/K/2020/śląsk/OPD

Literatura:
1. Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej – red. K. Kędziora-Kornatowska, wyd. PZWL, W-wa 2015
2. Podstawy pielęgniarstwa- B. Ślusarska, D. Zarzycka, K. Zahradniczek, t. I, wyd. Czelej, Lublin 2013

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl