JUBILEUSZ 20-LECIA OŚRODKA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SP. Z O.O. W RZESZOWIE.
NABÓR NA BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DOFINANSOWANE Z MINISTERSTWA ZDROWIA.
ozpoczynamy nabór w SMK na BEZPŁATNE szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia.
PLANY KSZTAŁCENIA NA II PÓŁROCZE 2019 ROKU.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2019 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Platforma testów i szkoleń Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: www.testy.okppip.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkie Pielęgniarki/Pielęgniarzy oraz Położne do skorzystania z naszej platformy z testami przygotowującymi do egzaminu państwowego.
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.  w Rzeszowie – Placówka Szkoleniowa w Krośnie

zaprasza do udziału w kursie kwalifikacyjnym

z zakresu Technologii sterylizacji i dezynfekcji

w drugim kwartale 2019r.

INFORMACJE O PLANOWANYM KURSIE KWALIFIKACYJNYM:

MIEJSCE REALIZACJI KURSU KWALIFIKACYJNEGO:

Zajęcia teoretyczne

  • Sala wykładowa Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 5, II piętro, sala nr 212;

Zajęcia praktyczne

Centralna Sterylizatornia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego                                                                                                 im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57.

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

- osoby posiadające minimum średnie wykształcenia,

- zatrudnione, lub przygotowujące się do pracy w sterylizatorni,

- jak również zajmujące się dezynfekcją i sterylizacją wyrobów medycznych w ramach swoich obowiązków.

Warunki uczestnictwa w kursie:

- złożenie wniosku o zakwalifikowanie na kurs,

- złożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia.

Koszt kursu – 1000,00 zł

                                                                             Zapraszamy

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel./fax: 17 77 88 481
księgowośc: 508 867 513/ 508 867 922
biuro projektu: 508 867 547 / 508 867 537
dział merytoryczny: 508 867 595/ 508 867 766
/ 508 867 959 
sekretariat: 508 867 703 / 519 758 329

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl