Plany kształcenia na II półrocze 2020 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2020 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Pomagamy i my! Wolontariat pracowniczy OKPPiP.
Platforma testów i szkoleń Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: www.testy.okppip.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkie Pielęgniarki/Pielęgniarzy oraz Położne do skorzystania z naszej platformy z testami przygotowującymi do egzaminu państwowego.
JUBILEUSZ 20-LECIA OŚRODKA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SP. Z O.O. W RZESZOWIE.
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie, Placówka Szkoleniowa w Krośnie ogłasza nabór na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek.

Szkolenie specjalizacyjne obejmuje:

  • zajęcia teoretyczne - 580 godz. realizowanych w systemie weekendowym;
  • zajęcia stażowe – 245 godz. realizowanych w systemie stacjonarnym w placówkach na terenie województwa podlaskiego.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w szkoleniu specjalizacyjnym jest spełnianie wymogów formalnych:

  • udokumentowanie co najmniej 2 lat stażu pracy w ciągu ostatnich 5-ciu lat;
  • posiadanie aktualnego Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;

Uczestnik specjalizacji do ukończenia szkolenia specjalizacyjnego powinien przedstawić zaświadczenia
o ukończeniu następujących kursów specjalistycznych:

  1. .Leczenie ran
  2. .Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych lub dyplom specjalisty uzyskany po 2001 roku lub dyplom uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013 r.

KWALIFIKACJE

Termin kwalifikacji: 11.12.2018 r. godz. 17:00

Miejsce kwalifikacji: Akademicki Zespół Szkół przy Państwowej Wyższej Szkole zawodowej im. Profesora Szczepanika w Suwałkach, ul. Sejneńska 30

Obowiązkowo w dniu kwalifikacji każdy uczestnik musi mieć przy sobie:

- Prawo wykonywania zawodu (kserokopia)

- Oryginał dokumentu potwierdzającego 2 letni staż pracy w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat

Kontakt do organizatora:   508 867 756;   508 868 063;   krosno@okppip.pl

UWAGA!!!

Informujemy, iż od 1 lipca 2017 r. obowiązuje System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), który obliguje wszystkie pielęgniarki/położne do zarejestrowania się
w SMK pod adresem smk.ezdrowie.gov.pl oraz
złożenia wniosku na wybrane szkolenie specjalizacyjne, co jest warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego.

Niekompletne wnioski (brak skanu potwierdzającego dwuletni staż pracy w okresie ostatnich 5 lat) będą odrzucane!

Dane do logowania oraz instrukcja złożenia wniosku w SMK są dostępne na stronie internetowej OKPPIP.

Instrukcja SMK geriatria dla pielęgniarek

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 868 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl