JUBILEUSZ 20-LECIA OŚRODKA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SP. Z O.O. W RZESZOWIE.
NABÓR NA BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DOFINANSOWANE Z MINISTERSTWA ZDROWIA.
ozpoczynamy nabór w SMK na BEZPŁATNE szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia.
PLANY KSZTAŁCENIA NA II PÓŁROCZE 2019 ROKU.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2019 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Platforma testów i szkoleń Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: www.testy.okppip.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkie Pielęgniarki/Pielęgniarzy oraz Położne do skorzystania z naszej platformy z testami przygotowującymi do egzaminu państwowego.
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..

AKTUALIZACJA  OGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie Spółka z o.o.
– Placówka Szkoleniowa w Krośnie uprzejmie informuje

O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW naszkolenia specjalizacyjne

do 10 PAŹDZIERNIKA 2016r. 
w następujących dziedzinach: 

Pielęgniarstwa INTERNISTYCZNE dla pielęgniarek,

Pielęgniarstwa PSYCHIATRYCZNE  dla pielęgniarek, 

Pielęgniarstwa GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE  dla położnych.

Szkolenia specjalizacyjne odbędą się na terenie województwa
LUBUSKIEGO – Zielona Góra 
i są /bezpłatne/ finansowane ze środków ministerialnych.

 

Organizator umożliwia równocześnie szkolenie specjalizacyjne poza limitem miejsc dofinansowanych ze środków publicznych w kwocie:

Pielęgniarstwo INTERNISTYCZNE dla pielęgniarek – 2 888,00 zł.

Pielęgniarstwo PSYCHIATRYCZNE  dla pielęgniarek – 2 999,00 zł.

Pielęgniarstwo GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE  dla położnych – 2 888,00 zł.

Osoba zainteresowana szkoleniem specjalizacyjnym proszona jest o złożenie stosownych dokumentów na adres Ośrodka w Krośnie do 10 października 2016r.

- Wniosek o dopuszczenie do specjalizacji (dostępny na stronie internetowej www.okppip.pl  lub na stronie internetowej CKPPiP;

- Zaświadczenie o ukończeniu kursów specjalistycznych, jeśli program danej specjalizacji przewiduje  taki wymóg;

- Oświadczenie, że w ostatnich 5-ciu latach nie odbyłam /łem  specjalizacji

  dofinansowanej ze środków publicznych;

- Dokument potwierdzający co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie 

  Pielęgniarki/ Położnej w ostatnich 5-ciu latach (zaświadczenie z zakładu pracy, świadectwo pracy)

- Kserokopię aktualnego prawa wykonywania zawodu potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

Wszelkie informacje udziela Biuro Ośrodka w Krośnie pod numerami  508 867 756, 508 867 947  od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 lub  adres: mail  okppip.krosno@gmail.com

O dopuszczeniu do specjalizacji decydować będzie postępowanie kwalifikacyjne, które powołana Komisja przeprowadzi w formie Egzaminu Testowego na bazie podanej literatury (przewidywany termin egzaminu między 20 a 28 października 2016r.)

Zaświadczenia o ukończeniu kursów specjalistycznych:

 1. Pielęgniarstwo INTERNISTYCZNE dla pielęgniarek:
  1. Kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
  2. Kurs specjalistyczny EKG,
  3. Dokument potwierdzający kwalifikacje do przetaczania krwi i jej składników na mocy obowiązujących przepisów prawnych;
   1. Kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
 2. Kurs specjalistyczny resuscytacji krążeniowo-oddechowej NOWORODKA,
 3. Leczenie ran dla położnych.
 1. Pielęgniarstwa PSYCHIATRYCZNE  dla pielęgniarek:
 1. Pielęgniarstwa GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE  dla położnych:

Uwaga: 

Kurs specjalistyczny  BADANIE FIZYKALNE – jest obowiązkiem każdego uczestnika specjalizacji ukończyć przed zakończeniem specjalizacji.

Warunkiem zaliczenia kursu specjalistycznego BADANIE FIZYKALNE jest:

 • dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001r.

 lub

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

 

Wykaz literatury do kwalifikacji na szkolenia  specjalizacyjne:

Pielęgniarstwo INTERNISTYCZNE dla pielęgniarek:

 1.  Podstawy pielęgniarstwa – Zahradniczek K., Zarzycka D.,Ślusarska B. (red.):  PZWL W-wa  2008r.
  1.  Pielęgniarstwo internistyczne – Jurkowska G., Łagoda K.: PZWL W-wa 2014r.

 Pielęgniarstwa PSYCHIATRYCZNE  dla pielęgniarek:

 1. Podstawy pielęgniarstwa – Zahradniczek K., Zarzycka D.,Ślusarska B. (red.): PZWL W-wa  2008r.
  1. Pielęgniarstwo psychiatryczne – Górna K., Jaracz K., Rybakowski J.PZWL W-wa 2012r.

Pielęgniarstwa GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE  dla położnych:

 1. Podstawy pielęgniarstwa – Zahradniczek K., Zarzycka D.,Ślusarska B. (red.): PZWL W-wa  2008r.
  1. Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Podręcznik dla studentów    

pielęgniarskich studiów licencjackich - Łepecka-Klusek C. (red.): Czelej, Lublin 2003r.

Renata Kilar    

Wiceprezes      

OKPPiP Sp. z o.o. w Rzeszowie 

Placówka Szkoleniowa w Krośnie

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel./fax: 17 77 88 481
księgowośc: 508 867 513/ 508 867 922
biuro projektu: 508 867 547 / 508 867 537
dział merytoryczny: 508 867 595/ 508 867 766
/ 508 867 959 
sekretariat: 508 867 703 / 519 758 329

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl