Dlaczego my?

Wieloletnie doświadczenie!


       

 Profesjonalny Zespół!

 

 

 

 Działamy szybko!


Jak do nas trafić?
Nagrody

Zarząd

Źródłami kompetencji zarządu są przepisy prawa, postanowienia umowy spółki oraz regulaminu zarządu. Kompetencje zarządu określone w Kodeksie spółek handlowych wskazują na dwie sfery aktywności zarządu:
 

  • prowadzenie spraw spółki (podejmowanie decyzji gospodarczych)
  • reprezentację spółki na zewnątrz, tj. składanie oraz przyjmowanie w imieniu spółki oświadczeń woli.
       

Pojęcie reprezentacji spółki dotyczy wszelkich czynności prawnych w stosunkach z osobami trzecimi i wywołującymi skutki zewnętrzne (tzw. zarządzanie zewnętrzne). Pozostałe czynności to prowadzenie spraw spółki (tzw. zarządzanie wewnętrzne). Dotyczy ono administrowania majątkiem spółki i kierowania jej bieżącą działalnością. Chodzi więc o podejmowanie decyzji we wszystkich sferach działania spółki (merytorycznych i finansowych) oraz decyzji przygotowujących lub wykonujących czynności prawne.

Zarząd Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie Sp. z o.o. działa
w 3-osobowym składzie:


 

Prezes Zarządu

dr n. hum. Joanna Przybek – Mita

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie, gdzie w 2002 roku na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa wraz z uprawnieniami pedagogicznymi. Następnie ukończyła menedżerskie studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku„Zarządzanie systemem ochrony zdrowia”. W 2008 roku obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych. Przedmiotem jej naukowych zainteresowań jest historia pielęgniarstwa.
W latach 2008-2010 podjęła trud kształcenia podyplomowego w ramach specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa i uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. W ramach doskonalenia zawodowego ukończyła liczne kursy i szkolenia, a także jest absolwentem cyklu kursów doskonalących warsztat trenerski.Karierę zawodową rozpoczęła w 1996 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rzeszowie, na stanowisku pielęgniarki oddziału neurologii, a następnie pielęgniarki operacyjnej w bloku operacyjnym ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Pracowała również w Szpitalu Miejskim. Od 2002 roku była związana z Ośrodkiem Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie, gdzie kolejno zajmowała stanowiska specjalisty i starszego specjalisty ds. szkoleń. Od tego rozpoczęła działalność dydaktyczną w ramach kształcenia podyplomowego. Jest autorem kilku programów szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających, tworzonych na podstawie ramowych programów kształcenia podyplomowego wydawanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Od 2004 roku czynnie uczestniczyła w pracach na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie. W latach 2006-2007 była współautorem standardów kwalifikacji zawodowych dla zawodu specjalista pielęgniarstwa operacyjnego, opracowywanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy. Posiada doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, a od 2009 roku jest również wykładowcą uniwersyteckim.
Od stycznia 2010 roku rozpoczęła pełnienie funkcji wiceprezesa, a następnie Prezesa Zarządu Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie.
 

 

Wiceprezes Zarządu

mgr Renata Kilar

Jest absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie w 2001 roku uzyskała tytuł magistra socjologii ogólnej. Następnie w 2002 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.W 2006 roku odbyła trzyletni kurs doktorancki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła w 2010 roku studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu. W latach 2011 - 2013 podjęła trud kształcenia podyplomowego w ramach szkolenia specjalizacyjnego, uzyskując tytuł specjalisty pielęgniarstwa zachowawczego. W 2015 r. uzuskała tytuł licencjata pielęgniarstwa.
Karierę zawodową rozpoczęła w 1984 roku w Uzdrowisku Rymanów Zdrój na stanowisku pielęgniarki oddziału dziecięcego. Od 1999 roku była pielęgniarką oddziałową w Zakładzie Przyrodoleczniczym „Eskulap” w Rymanowie Zdroju. Od 2001 roku jest wykładowcą Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie (Placówka szkoleniowa w Krośnie).Od 1 grudnia 2010 roku rozpoczęła pełnienie funkcji wiceprezesa Zarządu Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o. o w Rzeszowie. 

 

Wiceprezes Zarządu

mgr Dorota Kokoszka

 

Jest absolwentką Medycznego Studium Zawodowego w Sandomierzu.  W roku 1985 uzyskała tytuł pielęgniarki dyplomowanej. Następnie w 2003 roku na Wyższej Szkole Humanistyczno Przyrodniczej w Sandomierzu Wydział Humanistyczny Kierunek Pedagogika Specjalna uzyskała tytuł licencjata resocjalizacji. W 2005 roku uzyskała tytuł magistra resocjalizacji i profilaktyki uzależnień na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym o Kierunku Pedagogika. W latach 2011 - 2013 podjęła trud kształcenia podyplomowego w ramach szkolenia specjalizacjalizacyjnego, uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.
W ramach doskonalenia zawodowego ukończyła liczne kursy dokształcające, specjalistyczne i kwalifikacyjne oraz kurs managerski. Karierę zawodową rozpoczęła w 1985 roku w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc Dzieci w Karpaczu. Od 1987 roku była zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Tarnobrzegu, a od 1999 roku w Zakładzie Lekarza Rodzinnego w Tarnobrzegu. Od 2005 roku zajmowała stanowisko specjalisty ds. szkoleń w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o. o. w Rzeszowie Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu.
Jest autorem programów szczegółowych szkoleń dla pielegniarek i położnych - kursów dokształcających, specjalistycznych, kwalifikacyjnych oraz szkoleń specjalizacyjnych. W latach 2006 - 2011 była członkiem Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie. W czerwcu 2010 roku rozpoczęła pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o. o. w Rzeszowie.
 

 

 
Ilość unikatowych odwiedzin: 119943Realizacja Kiwi Media