Plany kształcenia na II półrocze 2017 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2017 roku.
NOWA BIBLIOTEKA JUŻ DZIAŁA!
Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej biblioteki zlokalizowanej przy ul. Szpitalnej 1 w Rzeszowie, piętro II (wejście od ulicy Zamenhofa).
Od 1 maja 2017 r. zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia pracujących oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991m z późn. zm.), dnia 1 maja 2017 r. zacznie obowiązywać System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..
REALIZACJA PROJEKTU "RECEPTA NA PIELĘGNIARSKIE KWALIFIKACJE"

 

 

PROWADZIMY NABÓR NA WSZYSTKIE SZKOLENIA Z NASZEJ OFERTY

 

NIE ZWLWKAJ, CZEKAMY TYKO NA CIEBIE!!!

 


 

 

OŚRODEK KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  Sp. z o.o.

PLACÓWKA SZKOLENIOWA

UL. 1- GO  MAJA  1, 39-400 TARNOBRZEG

                                                                                                                                           BĘDZIEMY Z TOBĄ W KONTAKCIE

 

 SZKOLENIA PLANOWANE W  II PÓŁROCZU 2017 R.

 

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu ogłasza nabór na płatne szkolenie specjalizacyjne:

województwo PODKARPACKIE

 

     Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka dla pielęgniarek

miejsce realizacji -  TARNOBRZEG

Koszt szkolnia  3.800 ZŁ 

Czas trwania 20 miesięcy

Członkowie OIPIP w Rzeszowie mogą starać się o dofinansowanie do ww. szkolenia w wysokości 1500 PLN, na podstawie Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia (www.oipip.rzeszow.pl).

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zakwalifikowanie do szkolenia specjalizacyjnego, ksero prawa wykonywania zawodu, zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z udokumentowanym stażem pracy w zawodzie co najmniej 2 lat w ciągu ostatnich 5 lat oraz zaświadczenia ukończonych kursów specjaliztycznych - Resuscytacja krążeniowo oddechowa, Wykonanie i interpretacja zapisu Ekg, Wywiad i badanie fizykalne, należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Kształcenia Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 1.

W przypadku braku zaświadczeń wymaganych kursów specjalistycznych, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenia w/w szkolenień do dnia  kończącego szkolenie specjalizacyjne.

 

 Rozpoczęcie szkolenia 30.06.2017 r. w Ośrodku Kształcenia ul. 1 Maja 1,

pierwsze zajęcia 03.07.2017 godz. 10:00

 

                                              Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

miejsce realizacji -  STALOWA WOLA

Koszt szkolnia  3.900 ZŁ 

Czas trwania 20 miesięcy

Członkowie OIPIP w Rzeszowie mogą starać się o dofinansowanie do ww. szkolenia w wysokości 1500 PLN, na podstawie Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia (www.oipip.rzeszow.pl).

Wymagane dokumenty:

Złożenie wniosku poprzez system SMK.

Przesłanie pocztą tradycyjną zaświadczeń ukończonych kursów specjaliztycznych - Resuscytacja krążeniowo oddechowa, Wykonanie i interpretacja zapisu Ekg, Wywiad i badanie fizykalne - do Ośrodka Kształcenia Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 1.

W przypadku braku zaświadczeń wymaganych kursów specjalistycznych, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenia w/w szkolenień do dnia  zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.

 

Pielegniarstwo internistyczne dla pielegniarek

                                                                                   miejsce realizacji - TARNOBRZEG

Koszt szkolenia - 3.900 zł

Czas trwania 20 miesięcy

Członkowie OIPIP w Rzeszowie mogą starać się o dofinansowanie do ww. szkolenia w wysokości 1500 PLN, na podstawie Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia (www.oipip.rzeszow.pl).

Wymagane dokumenty:

Złożenie wniosku poprzez system SMK.

Przesłanie pocztą tradycyjną zaświadczeń ukończonych kursów specjaliztycznych - Resuscytacja krążeniowo oddechowa, Wykonanie i interpretacja zapisu Ekg, Wywiad i badanie fizykalne - do Ośrodka Kształcenia Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 1.

W przypadku braku zaświadczeń wymaganych kursów specjalistycznych, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenia w/w szkolenień do dnia  zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.

 

Pielegniarstwo opieki paliatywnej dla pielegniarek

miejsce realizacji - TARNOBRZEG

Koszt szkolenia - 3.900 zł

Czas trwania - 20 miesięcy

Członkowie OIPIP w Rzeszowie mogą starać się o dofinansowanie do ww. szkolenia w wysokości 1500 PLN, na podstawie Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia (www.oipip.rzeszow.pl).

Wymagane dokumenty:

Złożenie wniosku poprzez system SMK.

Przesłanie pocztą tradycyjną zaświadczeń ukończonych kursów specjaliztycznych - Resuscytacja krążeniowo oddechowa,  Wywiad i badanie fizykalne - do Ośrodka Kształcenia Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 1.

W przypadku braku zaświadczeń wymaganych kursów specjalistycznych, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenia w/w szkolenień do dnia  zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.

 

 

Pielegniarstwo rodzinne  dla pielęgniarek

miejsce realizacji - TARNOBRZEG

Koszt szkolenia - 3.900 zł

Czas trwania - 20 miesięcy

Członkowie OIPIP w Rzeszowie mogą starać się o dofinansowanie do ww. szkolenia w wysokości 1500 PLN, na podstawie Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia (www.okppip.rzeszow.pl).

Wymagane dokumenty:

Złożenie wniosku poprzez system SMK.

Przesłanie pocztą tradycyjną zaświadczeń ukończonych kursów specjaliztycznych - Resuscytacja krążeniowo oddechowa, Wykonanie i interpretacja zapisu Ekg, Wywiad i badanie fizykalne - do Ośrodka Kształcenia Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 1.

W przypadku braku zaświadczeń wymaganych kursów specjalistycznych, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenia w/w szkolenień do dnia  zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.

 

województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE

 

Pielegniarstwo opieki paliatywnej dla pielegniarek

miejsce realizacji - KIELCE

Koszt szkolenia - 3.200 zł

Czas trwania - 20 miesięcy

Wymagane dokumenty:

Złożenie wniosku poprzez system SMK.

Przesłanie pocztą tradycyjną zaświadczeń ukończonych kursów specjaliztycznych - Resuscytacja krążeniowo oddechowa, Wywiad i badanie fizykalne - do Ośrodka Kształcenia Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 1.

W przypadku braku zaświadczeń wymaganych kursów specjalistycznych, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenia w/w szkolenień do dnia  zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.

 

 

Pielegniarstwo chirurgiczne dla pielegniarek

miejsce realizacji - KIELCE

Koszt szkolenia - 3.400 zł

Czas trwania - 20 miesięcy

Wymagane dokumenty:

Złożenie wniosku poprzez system SMK.

Przesłanie pocztą tradycyjną zaświadczeń ukończonych kursów specjaliztycznych - Resuscytacja krążeniowo oddechowa, Wykonanie i interpretacja zapisu Ekg, Wywiad i badanie fizykalne - do Ośrodka Kształcenia Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 1.

W przypadku braku zaświadczeń wymaganych kursów specjalistycznych, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenia w/w szkolenień do dnia  zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.

 

Pielegniarstwo pediatryczne dla pielegniarek

miejsce realizacji - KIELCE

Koszt szkolenia - 3.400 zł

Czas trwania - 20 miesięcy

Wymagane dokumenty:

Złożenie wniosku poprzez system SMK.

Przesłanie pocztą tradycyjną zaświadczeń ukończonych kursów specjaliztycznych - Resuscytacja krążeniowo oddechowa, Wykonanie i interpretacja zapisu Ekg, Wywiad i badanie fizykalne - do Ośrodka Kształcenia Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 1.

W przypadku braku zaświadczeń wymaganych kursów specjalistycznych, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenia w/w szkolenień do dnia  zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.

 

 

 województwo LUBELSKIE

 

                             Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka dla pielęgniarek

miejsce realizacji - BIAŁA PODLASKA

Koszt szkolnia  3.600 ZŁ 

Czas trwania 20 miesięcy

Wymagane dokumenty:

Złożenie wniosku poprzez system SMK.

Przesłanie pocztą tradycyjną zaświadczeń ukończonych kursów specjaliztycznych - Resuscytacja krążeniowo oddechowa, Wykonanie i interpretacja zapisu Ekg, Wywiad i badanie fizykalne - do Ośrodka Kształcenia Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 1.

W przypadku braku zaświadczeń wymaganych kursów specjalistycznych, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenia w/w szkolenień do dnia  zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.

 

 

Pielegniarstwo internistyczne dla pielegniarek

                                                                                   miejsce realizacji - BIAŁA PODLASKA

Koszt szkolenia - 3.600 zł

Czas trwania 20 miesięcy

Wymagane dokumenty:

Złożenie wniosku poprzez system SMK.

Przesłanie pocztą tradycyjną zaświadczeń ukończonych kursów specjaliztycznych - Resuscytacja krążeniowo oddechowa, Wykonanie i interpretacja zapisu Ekg, Wywiad i badanie fizykalne - do Ośrodka Kształcenia Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 1.

W przypadku braku zaświadczeń wymaganych kursów specjalistycznych, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenia w/w szkolenień do dnia  zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.

 

 

ROZPOCZĘCIE SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH  WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2017

Zapraszamy. Jeśli masz pytania zadzwoń,  udzielimy wszelkich informacji.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

PROJEKT - "RECEPTA NA PIELĘGNIARSKIE KWALIFIKACJE"

 

Prowadzimy nabór na bezpłatne, dodatkowe kursy specjalistyczne dla województwa podkarpackiego tj. :

  1. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych
  2. Wywiad i badania fizykalne dla pielęgniarek i położnych
  3. Ordynowanie leków i wypisywanie recept Część I dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów II stopnia tj. mgr pielęgniarstwa, mgr położnictwa oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

Miejsce organizacji kursów: Tarnobrzeg

Liczebność grupy – 20 osób

Termin realizacji szkoleń: wrzesień-listopad 2017 r.

Termin składania wniosków – 06 wrzesień 2017 r.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

KURSY KWALIFIKACYJNE PLANOWANE W II PÓŁROCZU 2017 r.

NOWE PROGRAMY OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 24.08.2015 R.1. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek

miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia - wrzesień 2017


2. Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek - wymagany ukończony kurs specjalistyczny - RKO i EKG

miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia-  lipiec 2017


3. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka dla pielęgniarek - wymagany ukończony kurs specjalistyczny - RKO i EKG

miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia - wrzesień 2017


4. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek - wymagany ukończony kurs specjalistyczny - RKO i EKG

miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia: lipiec 2016


5. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek - wymagany ukończony kurs specjalistyzcny - RKO i EKG

miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia - wrzesień 2017


6. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia wrzesień 2017


7. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
termin rozpoczęcia: paździenik  2017


8. Technologia sterylizacji i dezynfekcji dla pracowników medycznych

miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
termin rozpoczecia: wrzesień 2017

9. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek

miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia:  sierpień  2017

10. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek

miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia - wrzesień2017

11. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek

miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia : sierpień 2017

12. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych

miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia sierpień 2017

13. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia wrzesień 2017

14. Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek

miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia: październik 2017

15. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych - wymagany ukończony kurs specjalistyczny - RKO i RKON

miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia: wrzesień 2017

16. Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią dla pielęgniarek - wymagany ukończony kurs specjalistyczny - RKO

miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia: listopad 2017

17. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek - wymagany ukończony kurs specjalistyczny - RKO i EKG

miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia - sierpień  2017

18. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek - wymagany ukończony kurs specjalistyczny - RKO i RKON

miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia - wrzesień 2017

19. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek

miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowane termin rozpoczęcia - listopad 2017

20. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych - wymagany ukończony kurs RKO i EKG

miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia -wrzesień 2017

21. Pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek

miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia - listopad 2017

22. Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych 

miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia - wrzesień 2017

23. Pielęgniarstwo neurologiczne dla pielęgniarek - wymagany ukończony kurs specjalistyczny RKO

miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia - październik 2017

24. Pielęgniarstwo diabetologiczne dla pielęgniarek 

miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia - listopad 2017

25. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek  - wymagany ukończony kurs specjalistyczny RKO, Wykonanie i interpretacja zapisu EKG

miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia - listopad 2017KURSY SPECJALISTYCZNE PLANOWANE W  II PÓŁROCZU 2017 r.


NOWE PROGRAMY OBOWIĄZUJĄCE OD 24.08.2015 R.1. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg, Nisko, Stalowa Wola
planowany termin rozpoczęcia – wrzesień 2017

2. Szczepienia ochronne dla położnych
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg, Nisko, Stalowa Wola
planowany termin rozpoczęcia - wrzesień 2017 

3. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia - wrzesień 2017

4. Leczenie ran dla pielęgniarek
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpczęcia - wrzesień 2017

5. Leczenie ran dla położnych
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia - wrzesień 2017

6. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dla pielęgniarek i położnych
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg

planowany termin rozpoczęcia - wrzesień 2017

7. Kompresjoterapia dla pielęgniarek
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia - październik 2017

8. Terapia bólu ostrego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia -sierpień 2017

9.Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia sierpień  2017

10. Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową dla pielęgniarek
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia -listopad 2017

11. Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia - sierpień 2017

12. Dializoterapia dla pielęgniarek
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia -grudzień 2017

13. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka dla pielęgniarek i położnych
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg,Stalowa Wola, Nisko
planowany termin rozpoczęcia - sierpień 2017

14. Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia - listopad 20167

15. Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania dla pielęgniarek
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia - listopad 2017

16. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia - wrzesień 2017

17. Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego dla pielęgniarek
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia - październik 2017

18. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia - sierpień 2017

19. Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia: wrzesień 2017

20. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin ropoczęcia: grudzień 2017 

21. Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą dla pielęgniarek
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia:wrzesień 2017

22. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych
miejsce szkolenia : Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia: listopad 2017 

23 Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolarynolaryngologicznymi dla pielęgniarek
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia: sierpień 2017

24. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia: wrzesień 2017

25. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowny termin rozpoczęcia: listopad 2017

26. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciaży i podczas porodu dla położnych
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowny termin rozpoczęcia: wrzesień 2017

27. Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym dla położnych
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowny termin rozpoczęcia: listopad 2017

28. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowny termin rozpoczęcia: grudzień 2017

29. Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI dla pielęgniarek i położnych
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowny termin rozpoczęcia: wrzesień 2017

30. Wykonanie i ocena testów skórnych dla pielęgniarek
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planownay termin rozpoczęcia: sierpień 2017

31. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia - wrzesień 2017 - I edycja, listopad - II edycja, grudzień - III edycja

32. Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych
miejsce szolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia: Edycja Część I - wrzesień 2017

33. Endoskopia dla pielęgniarek
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
planowany termin rozpoczęcia:   wrzesień 2017

 PLANOWANE KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE W  II KWARTALE 2017 r.

Kursy dokształcające uruchomimy z chwilą utworzenia grupy ok. 25 osób. Nabór ciągły.

1. Rehabilitacja w schorzeniach kardiologicznych dla pielęgniarek
miejsce szkolenia : Tarnobrzeg
czas trwania - 3 dni
planowany termin rozpoczęcia -

2. Treningi komunikacji interpersonalnej dla pielęgniarek i położnych
miejsce szkolenia : Tarnobrzeg
czas trwania 2 dni
planowany termin rozpoczęcia -

3. Cewnikowanie pęcherza moczowego dla pielęgniarek
miejsce szkolenia : Tarnobrzeg
czas trwania 3 dni
planowany termin rozpoczęcia -

4. Zapobieganie zakażeniom zakładowym dla pielęgniarek i położnych
miejsce szkolenia : Tarnobrzeg
czas trwania 6 dni
planowany termin rozpoczęcia -

5. Opieka nad pacjentem z portem naczyniowym dla pielęgniarek
miejsce szkolenia : Tarnobrzeg
czas trwania - 1 dzień


6. Trudny pacjent - warsztaty komunikacji interpersonalnej dla pielęgniarek i położnych
miejsce szkolenia : Tarnobrzeg
czas trwania 3 dni
planowany termin rozpoczęcia -

7. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kontekście obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dla przedstawicieli zawodów medycznych
miejsce szkolenia : Tarnobrzeg
czas trwania 3 dni
planowany termin rozpoczęcia - 

8. Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami układu ruchu dla pielęgniarek
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
czas trwania - 3 dni
planowany termin rozpoczęcia - 

9. Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi dla pielęgniarek
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
czas trwania - 3 dni
Planowany termin rozpoczęcia - 

10. Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami onkologicznymi dla pielęgniarek
miejsce szkolenia : Tarnobrzeg
czas trwania - 3 dni
planowany termin rozpoczęcia-

11. Bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie pacjentów dla pielęgniarek i położnych
miejsce szkolenia: Tarnobrzeg
czas trwania - 3 dni
planowany termin rozpoczęcia:

 

Osoby zainteresowane szkoleniami prosimy o składanie zgłoszeń poprzez system SMK.

Dołożymy wszekich starań aby utworzyć grupę i rozpocząć szkolenia w proponowanym terminie.

 

Możemy zorganizować i przeprowadzić każde szkolenie w dowolnym miejscu w Polsce z chwilą utworzenia grupy conajmniej 20 - 25 osób - zapraszamy do współpracy.


Placówka szkoleniowa Rzeszów

 

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3
tel./fax: 17 77 88 481
e-mail: rzeszow@okppip.pl
Numery wewnętrzne:
Fax: 1 Sekretariat: 2 Dział merytoryczny: 3 Biuro projektu: 4 Księgowość: 5

Placówka szkoleniowa Krosno

 

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5
tel: 13 43 72 781
fax: 13 43 72 781
Telefon kom:
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1
fax: 15 823 28 80
tel: 15 823 28 80; 15 823 23 23
e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl