BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA POŁOŻNYCH
Serdecznie zapraszamy wszystkie położne do uczestnictwa w BEZPŁATNEJ EDYCJI kursu specjalistycznego w zakresie Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji. Kurs realizowany będzie w ramach zadania finansowego ze środków narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
18 LAT OKPPiP!!!
Z ogromną dumą i satysfakcją informujemy, iż Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie osiągnął pełnoletniość!
Plany kształcenia na II półrocze 2017 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2017 roku.
Od 1 maja 2017 r. zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia pracujących oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991m z późn. zm.), dnia 1 maja 2017 r. zacznie obowiązywać System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
NOWA BIBLIOTEKA JUŻ DZIAŁA!
Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej biblioteki zlokalizowanej przy ul. Szpitalnej 1 w Rzeszowie, piętro II (wejście od ulicy Zamenhofa).
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..
REALIZACJA PROJEKTU "RECEPTA NA PIELĘGNIARSKIE KWALIFIKACJE"

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie zaprasza do udziału wszystkie Pielęgniarki i Pielęgniarzy
    w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwo anestezjologicznego i intensywnej opieki

Szkolenie realizowane będzie w Łańcucie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Koszt kursu: 1400 PLN

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie zaprasza do udziału wszystkie Położne/Położnych
w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych

Szkolenie realizowane będzie w Łańcucie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Koszt kursu: 1400 PLN

Członkowie OIPIP w Rzeszowie mogą starać się o dofinansowanie do ww. szkoleń w wysokości 800 PLN zgodnie z regulaminem dofinansowań kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPIP. 

W związku ze zmianami w zakresie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych obowiązującymi od 1 lipca 2017r. uprzejmie prosimy o rejestracje w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych pod adresem https://smk.ezdrowie.gov.pl/ poprzez założenie odpowiedniego konta. W tym celu zachęcamy do skorzystania z załączonej instrukcji dostępnej w zakładce szkolenia->system monitorowania kształcenia.
Po założeniu konta konieczne jest dokonanie jego weryfikacji przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych – w tym celu prosimy się zgłosić się do OIPiP w Rzeszowie.

Procedura ta przeprowadzana jest jednorazowo i jest ona obligatoryjna dla Pielęgniarek i Położnych chcących uczestniczyć w podyplomowych formach kształcenia.

Szczegółowe informacje na temat kursu a także rejestracji w systemie SMK dostępne są:
 pod numerami telefonu 508 867 537 oraz 508 867 595
 w OKPPiP przy ul. Rymanowskiej 3 w Rzeszowie

Serdecznie zapraszamy

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel./fax: 17 77 88 481
e-mail: rzeszow@okppip.pl

Numery wewnętrzne:
fax: 1 sekretariat: 2 dział merytoryczny: 3
biuro projektu: 4 księgowość: 5

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl