Plany kształcenia na II półrocze 2017 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2017 roku.
NOWA BIBLIOTEKA JUŻ DZIAŁA!
Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej biblioteki zlokalizowanej przy ul. Szpitalnej 1 w Rzeszowie, piętro II (wejście od ulicy Zamenhofa).
Od 1 maja 2017 r. zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia pracujących oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991m z późn. zm.), dnia 1 maja 2017 r. zacznie obowiązywać System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..
REALIZACJA PROJEKTU "RECEPTA NA PIELĘGNIARSKIE KWALIFIKACJE"

Informujemy, iż posiadamy wolne miejsca na kurs specjalistyczny w zakresie Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych, którego rozpoczęcie zaplanowane zostało w dniu 21.06.2017 r. o godz. 14:30 w sali szkoleniowej OKPPIP ul. Rymanowska 3
w Rzeszowie.

Kurs obejmuje:

Zajęcia teoretyczne (75 h) realizowane w niżej wymienionych terminach

21.06.2017 w godzinach 14:30 – 20:00

22.06.2017 w godzinach 9:00 – 14:30

27.06.2017 w godzinach 15:00 – 19:00

28.06.2017 w godzinach 15:00 – 19:00

29.06.2017 w godzinach 9:00 – 13:45

30.06.2017 w godzinach 10:00 – 15:00

04.07.2017 w godzinach 9:00 – 13:00

05.07.2017 w godzinach 10:00 – 15:00

11.07.2017 w godzinach 9:00 – 15:00

12.07.2017 w godzinach 10:00 – 18:00

13.07.2017 w godzinach 9:00 – 15:00

17.07.2017 w godzinach 11:00 – 19:00

18.07.2017 w godzinach 15:00 – 19:00

Zajęcia praktyczne 25 h realizowane w grupach po zakończeniu realizacji zajęć teoretycznych:

Oddział internistyczny –15 godz.

Oddział intensywnej opieki medycznej–10godz.

Koszt szkolenia: 750 PLN Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie mogą ubiegać się o refundację kosztów kursu w wysokości 500 PLN, na zasadach przyjętych w regulaminie dofinansowania.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres:

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.
ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów
e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Rzeszów

 

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3
tel./fax: 17 77 88 481
e-mail: rzeszow@okppip.pl
Numery wewnętrzne:
Fax: 1 Sekretariat: 2 Dział merytoryczny: 3 Biuro projektu: 4 Księgowość: 5

Placówka szkoleniowa Krosno

 

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5
tel: 13 43 72 781
fax: 13 43 72 781
Telefon kom:
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1
fax: 15 823 28 80
tel: 15 823 28 80; 15 823 23 23
e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl